JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: DÍVČÍ SVĚT

Poprvé – DÍVČÍ SVĚT – 2.ročník – 1944

Dnešní titul má v našem archivu digitalizovaných čísel premiéru. Čísla DÍVČÍHO SVĚTA upravil Fofáč. Veliké díky!

Časopis DÍVČÍ SVĚT, vycházel pouze ve válečných letech 1943-1944. Každých 14 dnů jej vydávalo nechvalně známé Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Šéfredaktorkou byla Květa Černá.

V podstatě byl časopis DÍVČÍ SVĚT dalším nástrojem nacistické propagandy zacílené na mladou generaci (cca 10-14 let) v Protektorátu.

Ve své bakalářské práci „Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho působení na mládež prostřednictvím časopisů“ na stranách 11-12 uvádí její autor Petr Nezdařil:

„Stejně tak se s nějakým oslnivým úspěchem v rámci čtenářské obce nesetkal ani Dívčí svět, periodikum, jak už sám název napovídá, určené příslušnicím něžnějšího pohlaví. V tomto případě se jednalo o časopis formátu A3 vycházející každou druhou a třetí středu v měsíci. Jeho odpovědnou  redaktorkou byla K. Krůtová, kterou v únoru 1944 vystřídala Květa Černá. Vydávání Dívčího světa bylo pak v polovině září 1944 z válečných důvodů zastaveno.
Zřejmě nepřekvapí, že se na stránkách tohoto časopisu, na rozdíl od Správného kluka, nevyskytovalo příliš mnoho povídek s válečnou nebo jinak dobrodružnou tématikou. Ostatně jak ještě uvidíme, smysl pro čest a odvaha, které měly články tohoto typu nepochybně formovat, byly sice dle mínění Kuratoria vlastnosti u dívky chvályhodné, neměly však pro ni být alfou a omegou šťastného života v protektorátní společnosti. Důraz zde byl kladen spíše na útvary akcentující ať již tou či onou formou pracovitost, poslušnost, vzorné chování atd. Stranou samozřejmě nemohl zůstat ani pozitivní vztah k Velkoněmecké říši a patřičná zatvrzelost ve vztahu k jejím nepřátelům.Snahy o propagandu tohoto typu byly pak poměrně často zacíleny na rozvíjející se mateřský pud potencionálních čtenářek.“

„… Je pravdou, že oba časopisy, tedy jak Dívčí svět, tak Správný kluk, se díky několika soutěžím uveřejňovaným na svých stránkách sice mohly pochlubit relativní popularitou, ale i tak zůstaly daleko za očekáváním svých tvůrců.“

(str.64:) „Prostředkem, který by mladé dívky odvedl od starostí nad vhodnou večerní toaletou, efektním nalíčením či shánění hedvábných punčoch, nemusel být nutně výprask, jak navrhovala autorka článku „Elegantní především“, který cituji výše. Jeho vhodným ekvivalentem se z hlediska převýchovy kuratorním redaktorům jevila taktéž práce. Ta byla ostatně často presentována jakožto zázračný lék na veškeré neduhy, které, alespoň dle mínění kuratoria, sužovaly českou mládež. V časopisu Dívčí svět pak slovo práce plnilo roli téměř magického zaklínadla a s trochou nadsázky lze říci, že výchovný článek ve kterém by se nevyskytovalo, je téměř raritou.“

DIVCI_SVET_2.rocnik_(1944)_cislo_01_divka_

Štefen Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stanách 254-264 uvádí:

„Protektorátní časopis Dívčí svět, vydávaný Kuratoriem, vycházel paralelně k titulu Správný kluk jako jeho souputník určený dívkám. Na rozdíl od Správného kluka obsahoval titul méně válečné propagandy a spíše výzvy k práci pro Říši (např. idylická zobrazení příběhů totálně nasazených dívek) a vedle nich naučné články, drobné povídky, návody k výrobě ošacení, práce čtenářek (v rubrice „Hezky to napsaly“) a jejich listárnu.
Řadu materiálů v časopisu zveřejňovaly vedoucí jednotlivých oddílů a pracovních skupin Kuratoria. Časopis po vzoru čtenářských klubů organizoval i vlastní Kroužky Dívčího světa. Zveřejňoval také zpravodajství o akcích pro mládež, které Kuratorium organizovalo pod hlavičkou „Odkaz Reinharda Heydricha“. Závěrečnou stránku časopisu tvořila „Strana nejmladších“ pro malá děvčátka. Poslední číslo Dívčího světa vyšlo v září 1944.“

DIVCI_SVET_2.rocnik_(1944)_cislo_01_z_nasi_povinne_sluzby

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu DÍVČÍ SVĚT v roce 1944, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu DÍVČÍ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

DIVCI_SVET_2.rocnik_(1944)_cislo_01

DIVCI_SVET_2.rocnik_(1944)_cislo_05

DIVCI_SVET_2.rocnik_(1944)_cislo_08

DIVCI_SVET_2.rocnik_(1944)_cislo_11