PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ZORNICE

ZORNICE – 6. ročník – 1936

Dnes archivovaná příloha ZORNICE časopisu HLAS VOLYNĚ z roku 1936 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Spolu s časopisy poslal i níže uvedené informace. Děkujeme!

V graficky jednotném záhlaví přílohy je uvedeno: ZORNICE Měsíční příloha „HLASU VOLYNĚ“ pro mládež. Řídí Josef Foitík (Wilhelmówka, poczta Bludów.)“

Rozsah přílohy byl 4 strany, vycházela černobíle a mimo graficky vyvedeného záhlaví s názvem přílohy, neobsahovala žádné obrázky či fotografie.

O příloze ZORNICE píše ve své Diplomové práci „ČESKÉ ČASOPISY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDÁVANÉ V ZAHRANIČÍ“ z roku 2011 Petra Prchlíková. Dovoluji si citovat:

„ZORNICE V HLASU VOLYNĚ. Krajanský týdeník Hlas Volyně vycházel v letech 1926–37. Téměř po celou dobu věnoval pozornost i mládeži – dorostu, jejím zájmům a později i spolkové činnosti. V čísle 13/1927 vychází poprvé rubrika Hlídka dorostu. Do konce roku a v ročníku 1928 vychází nepravidelně, někdy v každém čísle, někdy s měsíčním odstupem (v roce 1927 celkem 22krát, v roce 1928 celkem 27krát). Občas byla zařazena do Přílohy „Hlasu Volyně“, která obsahovala také rubriky Sokolská hlídka a Sportovní hlídka. K Hlídce dorostu byla dvakrát (č. 40 a 41/1927) přičleněna Dětská besídka, která ale již později nevyšla. Od ročníku 1929 vychází po pět let Hlídka dorostu jako dvoustránková příloha jednou za čtrnáct dní, i během prázdnin, ne však zcela pravidelně (v jednotlivých ročnících 1929–32 vyšla 20krát, 22krát, 21krát, 11krát, ročník 1933 není dostupný). Je samostatně číslovaná, a to dle kalendářního roku, od ročníku 1931 se uvádí i ročník.
V roce 1934 se z Hlídky dorostu stává samostatná čtyřstránková příloha Zornice, vychází s dvoutýdenní frekvencí, je číslována samostatně a ročníky jsou uváděny dvojmo – od prvního ročníku Zornice, v závorce pak od začátku vycházení Hlídky dorostu jako přílohy, tedy např. I. (VI.). Pravidelně vycházela v letech 1934–36, v roce 1937 vyšla už jen čtyři čísla (1, 2, 3-4 a 5-6).
Hlas Volyně vydávali a tiskli Marie a J. Rážovi, Josef Zeman, Antonín Perný a spol. v Kvasilově. Redakci Hlídky dorostu zřejmě zajišťoval především Josef Mojdl (redaktor se neuváděl), nicméně v několika článcích se mluví o tom, že by měl být vybrán člověk, který by přílohu řídil. Redaktor Zornice byl již uveden, byl jím Josef Foitík.
Hlídka dorostu coby pouhá rubrika měla obvykle rozsah jen jednoho či dvou článků, jen výjimečně byla delší. Jako příloha pak čítala dvě strany většího formátu (34 x 24 cm117).
Zornice se rozrostla na strany 4. Obě přílohy byly černobílé, obrázky najdeme jen ojediněle. Od čísla 14/1929 má Hlas dorostu zdobenou hlavičku, navrženou J. Foitíkem, Zornice má malovanou hlavičku od počátku. Náklad koncem 1927 činil asi tisíc výtisků.

4.1.1. AUTOŘI
Zřejmě nejvýznamnějším autorem Hlídky dorostu a Zornice byl Josef Foitík, jako dopisovatel přispíval hojně články už od začátku vycházení mládežnické rubriky, po založení Zornice se stal jejím redaktorem. Později se ujal vydávání novin Krajanské listy a dětského časopisu České kvítko.
Z krajanů se na obsahu Hlídky dorostu a Zornice dále podíleli básník Jiří Rébl, Antonín Flengr, novinář Josef Mojdl, učitel a povídkář Karel Půlpytel, který psal pod pseudonymem Plamínek, do Zornice pak často přispívali ještě Vl. Brouček (básně a povídky na pokračování), V. Mazánek (básně), M. J. Venkovský (články), zejména básně zasílali mladší i starší čtenáři, např. Vašík Tlustý či Věra Bohatá.
V menší míře najdeme starší i soudobé české autory, kupříkladu J. M. Orebského, Josefa Prchala, Miloše Veselého či J. V. Sládka.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ZORNICE v  roce  1936, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ZORNICE – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZORNICE  zde >>>