PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: CYKLISTA

CYKLISTA – 8.ročník – 1927

Dnes archivované číslo časopisu CYKLISTA z roku 1927 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval David S. Veliký dík!

V záhlaví  se uvádí:Odborný list pro zájmy sportu cyklistického. Předplatné celoročně 25 Kč, půlletně 13 Kč, jednotlivá čísla Kč 1.50 (i s pošt.) Za obsah článků, zpráv, dopisů a zaslán odpovídá pisatel. – Rukopisy se nevracejí. Ofic. orgán Čs. Ú. J. V. a žup v ní sdružených. Vychází pravidelně vždy 1. a 15. v měsíci. – Redakce a administrace v Karlíně, Vinohradská třída číslo 143. Telefon číslo 30.032. – Redaktor Parbus Jaroslav. Ročník VIII. V Praze, 1. prosince 1927.  číslo 22.“

K mému překvapení se mi podařilo dohledat, že časopis stejného názvu vycházel v roce 1896 už dvanáctým rokem jako „orgán české ústřední jednoty velocipedistů“. Dnes archivované číslo z roku 1927 tedy na časopis CYKLISTA, který začal vycházet v roce 1884 nenavazuje.

Časopis CYKLISTA v roce 1927 vycházel jako čtrnáctideník, černobíle, číslování stran bylo průběžné. Zhruba polovinu z dvacetistránkového čísla zabíraly reklamy.

S ufinancováním vydávání časopisu redakce CYKLISTY zápasila, stejně jako mnohé jiné časopisy: „… Všem příznivcům české cyklistiky, klubům i členům jednotlivcům ČsÚJV! Donuceni neutěšenými poměry finančními a povšechnou hospodářskou a finanční krisí, obracíme se v poslední chvíli na vás, se snažnou žádostí. Pomozte nám udržeti další vydávání našeho časopisu »Cyklista«! Neočekávanými ztrátami a jednak nezaplacením předplatného atd. vznikly velké pohledávky, čímž ohrožena další existence našeho časopisu. Prosíme vás všechny, kteří máte zájem by časopis nadále vydáván byl, přispějte hřivnou na tiskový fond »Cyklisty«, který je určen k hražení ztrát, …“ 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu CYKLISTA z roku 1927, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu CYKLISTA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla CYKLISTA