ETICKÝ KODEX PŘISPĚVATELŮ

ETICKÝ KODEX DOBROVOLNÝCH PŘISPĚVOVATELŮ WWW.DETSKE-CASOPISY.CZ

Etický kodex, ke kterému se hlásí tvůrci, editoři i dobrovolní přispěvovatelé www.detske-casopisy.cz bereme jako závazný. Cílem kodexu je přispívat ke zkulturňování prostředí našeho webu www.detske-casopisy.cz především v oblasti etiky jednání, čitelnosti a legitimnosti úmyslů. Vychází z něj nároky na naše chování, jednání, vztahy k návštěvníkům www.detske-casopisy.cz i k sobě navzájem.

Smysl a cíl projektu

 • Projekt digitalizace starých časopisů může existovat díky nezištné snaze dobrovolných přispěvatelů, kteří se dle svých časových možností snaží postupně digitalizovat historické tituly dětských časopisů (akcent je zaměřen na tituly, které dnes už neexistují, jako jsou MLADÝ HLASATEL, VPŘED …)
 • Cílem projektu je digitalizace starých dětských časopisů, aby se s postupným vytrácením časopisů ve fyzické podobě neztratila i historická stopa těchto časopisů. Profesionální a úplná digitalizace všech dětských časopisů, které se dodnes v papírové formě zachovaly, není pravděpodobně reálná, protože je ekonomicky nezajímavá. Proto funguje projekt www.detske-casopisy.cz na neziskové bázi.
 • Ambicí projektu www.detske-casopisy.cz je do roku 2030 elektronicky archivovat alespoň 80% časopisů pro děti a mládež, které vycházely v Čechách a na Slovensku.
 • K digitální archivaci projektu slouží webové stránky detske-casopisy.cz spravované iniciátorem projektu a hlavními správci projektu.
 • Projekt funguje na bázi interního sdílení starých časopisů mezi uživateli a přispěvovateli.

Dobrovolné zapojení do projektu

 • Zapojení do projektu je zcela dobrovolné a zakládá si na nezištném zapojení svých členů s cílem participovat na cíli projektu, tedy uchování starých dětských časopisů v digitalizované podobě.
 • Zapojení není zpoplatněné vstupní úhradou a jeho členové nejsou nikterak finančně ohodnocováni. Projekt neslouží ke koupi nebo nabídce starých dětských časopisů za úplatu nebo k šíření jejich digitalizované podoby za úplatu.

Podmínky zřízení registrace

 • Registrovanými uživateli a přispěvateli projektu mohou být pouze ti, kteří se dobrovolně a nezištně zapojí do projektu digitalizace starých dětských časopisů pro společnou knihovnu – archiv. Konkrétní podmínky a možnosti zapojení jsou uvedeny na webu www.detske-casopisy.cz.

Podmínky obnovování registrace

 • Svobodný přístup do knihovny – archivu je garantován po dobu jednoho roku od dodání posledního digitalizovaného časopisu, které správci projektu akceptovali.

Interní sdílení dokumentů

 • Staré časopisy a další dokumenty sdílené v knihovně – archivu slouží k nahlédnutí pouze registrovaným členům dle smyslu projektu.
 • Dokumenty je vyloučené poskytovat dalším osobám, které nejsou registrovanými přispěvateli.

Etika původu materiálů

 • Do archivu ukládáme pouze časopisy, které skenovali nebo zpracovali přímo uživatelé nebo přispěvovatelé projektu.
 • Soubory či doprovodné texty stažené z cizích webů musí být označeny informací o svém původu a jejich použití musí být schváleno původním autorem.

Obsah a forma článků

 • Základní způsob archivace starých dětských časopisů na webových stránkách probíhá formou přidávání článků s informacemi o ukládaném materiálu, jeho autorech, dobových souvislostech apod.
 • Při citaci z odborné nebo doplňující literatury se používá běžný úzus citování s uvedením zdroje.

Komunikace s třetími stranami

 • Komunikaci s třetími stranami, odpovídání na dotazy či prosby z obecného emailu editor@detske-casopisy.cz, odpovídání na komentáře pod obsahem stránek či řešení vyplývajících situací, připomínek nebo změn v projektu vyřizuje pouze iniciátor projektu.
 • Odpovědi na komentáře pod články vyřizují autoři článku.

Významné porušení zásad uvedených v tomto kodexu se považuje za porušení pravidel www.detske-casopisy.cz a bude důvodem pro ukončení spolupráce.

S kodexem jsem se seznámil, porozuměl mu a svým členstvím (přístupem k digitalizovaným časopisům) s ním vyjadřuji souhlas.