VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: PRAMEŇ

Prvý skompletizovaný – PRAMEŇ 07.ročník (1946-47)

Odstupom času sa mi podarilo zohnať konvolut tohto časopisu pozostávajúci z niekoľkých ročníkov.

Pre dnešný príspevok som z neho vybral kompletný 7.ročník, ktorý tvorí 9 čísel a obsah.

Aby sme vedeli porovnať, čo sa zmenilo oproti už publikovaným ročníkom, uvádzam výber z tiráže: PRAMEŇ. Mesačník pre evanjelickú mládež. Vydáva Tranoscius v Liptovskom Sv. Mikuláši. — Zodpovedný redaktor Adam Benko, školský inšpektor v Liptovskom Sv. Mikuláši. — Administrácia „Tranoscius“ y Liptovskom Sv. Mikuláši. — Vychádza mesačne raz, okrem prázdnin. — Predplatné na rok Kčs 30.— Jednotlivé čísla po Kčs 3.50. Tlačí kníhtlačiareň Tempo, VI. Bôhmer a J. Štepita v Liptovskom Sv. Mikuláši.”

Autorom obálok a všetkých ilustrácií v časopise bol Fedor Klimáček.

Z Wikipédie sa o ňom dozvedáme: „Gymnázium absolvoval v Liptovskom Mikuláši, vysokoškolské štúdium začal na Akademie výtvarných umění (AVU) v Prahe, po roku prešiel na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity, kde študoval kreslenie a zemepis. V roku 1937 absolvoval Vysokú školu architektúry a pozemného staviteľstva pri ČVUT v Prahe. Vyučoval kreslenie na stredných školách, 1957-1964 na Pedagogickom inštitúte v Martine. Od roku 1964 bol vedúcim katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. V roku 1964 získal titul doc., v roku 1969 prof.

Fedor Klimáček – autoportrét

Spočiatku maľoval krajinárske a žánrové motívy z pracovného a mestského prostredia, postupne prevažovala kresba. Ilustroval knihy pre mládež a učebnice. Kresbami prispieval do detských časopisov (Ohník, Zornička, Včielka a i.).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRAMEŇ z roku 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PRAMEŇ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PRAMEŇ zde >>>