JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: ABC

Zkompletován ABC – 20.ročník – 1975-76

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z roku 1974-76 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Martinhu a Petrst. Veliký dík za kompletaci 20. ročníku ABC !

V tiráži časopisu můžeme číst:ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, vyznamenaný cenou Čs. akademie věd, Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě * Šéfredaktor V. Toman * zást. šéfredaktora prom. biol. K. Dunda * Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. *  Technika M. Pilný, R. Baudis * zpravodajství a zájmová činnost PO – L. Kolářová. H. Škodová * Přílohy – Vl. Kaska * Grafická úprava – J. Drahokoupil a J. Bohmová * Sekretariát – M, Kunová, V. Bartáková. Rozšiřuje PNS, předplatné a objednávky přijímá každá pošta a doručovatel. Do zahraničí zasílá PNS, ústř. exp. tisku, odd. vývozu tisku, Jindřišská 14, 125 05 Praha 1. Cena výtisku 3 Kčs, roční předplatné 72 Kčs Tiskne Svoboda, graf. závody, n. p. závod 1. Praha 5, S. M. Kirova 43  – Mladá fronta 1976.“

Vlastislav Toman – MŮJ ŽIVOT S ABC – strana 135-136:

„Jen pár řádků na druhé straně prvního čísla 20. ročníku (1975-1976) připomíná začátky ábíčka před dvaceti lety a jeho proměny. Bohužel ani náklad 175 000 výtisků nestačí pro všechny zájemce, a tak slibujeme, že se něco změní od nového roku, neboť nás čeká přechod do nově tiskárny. A opravdu od devátého (lednového) čísla změny začínají: I když se cena nezvyšuje (3 Kčs), rozšiřuje se počet listů déček ze dvou na šest! S obálkou, dečky a 32 stranami vnitřku má už ábíčko celkem 48 stran! Navíc pak mizí černobílé stránky a časopis je celobarevný! Tyhle změny se povedly ještě ve starém závodu tiskárny Svoboda na Smíchově. Ani tím proměny nekončí…“

Více si o 20. ročníku ABC přečti v předchozích článečcích28.1.2020 >>>, 6.11.2019 >>> a 5.12.2014 >>>.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z roku 1975-76, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ABC zde >>>