PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: VČELKA

Premiéra časopisu – VČELKA 01.ročník (1878-79)

V premiére časopisu VČELKA pridávam do nášho archívu jeho kompletný 1.ročník. Nakoľko jeden titul s týmto názvom už máme, budeme ho v súbornom katalógu označovať VČELKA I.

VČELKA – Časopis pre školskú mládež, začal vychádzať od 10. októbra 1878. Redaktori a vydavatelia A. Sokolík a A. E. Timko, od čísla 1. roč. III (1881) zostal redaktorom len A. Sokolík. Vychádzal raz mesačne vo formáte 14 x 21 cm a tlačil ho Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Martine. Pre finančné ťažkosti sa v roku 1883 vydávanie časopisu zastavilo.

  • 1878/1879: I. roč. 15 čís. 240 str.
  • 1880: II. roč. 12 čís. 192 str.
  • 1881: III. roč. 12 čís. 192 str.
  • 1882: IV. roč. 12 čís. 192 str.
  • 1883: V. roč. 12 čís. 180 str.

O smerovaní časopisu redakcia napísala: „Úlohou „Včelky“ bude, sdelovať vám na príhodný pre vás spôsob známosti z každého oboru vedenia, ktorými um váš by sa vcľadil, srdce a myseľ šlachtily, rozum rástol. Z tej príčiny ona nielen o milej vlasti nasej a ju obývajúcom ľudu šíriť, bude známosti vaše, ale povedie vás rozličnými krajinami sveta a oboznamovať vás bude s jeho národami, týchto mravami a zvykami. Poučovať vás bude o matičke našej zemi a o všelikom stvorení na povrchu i vo vnútri zemskom; zblíži vám oblohu s nebeskými telesami, aby i na týchto poznávaly ste múdre riadenie božie a chválili Stvoriteľa v sláve jeho. „Včelka“ bude zkúmať s vami moc a tajnosť prírody; ona vám porozpráva o hospodárstve a priemysle; všetko to na primeraný a príjemný vám spôsob. Ale bude vás vystríhať aj pred poverou a bludom, ktoré sú veľmi škodné a hyzdia človeka. Uvádzaním dobrých a nasledovania hodných príkladov chrániť vás bude špatných nemravov, ako sú: neúcta, neposlušnosť, nesnášanlivosť, lenivosť atď. Na odmenu za vaše zmáhanie sa v dobrom poskytne vám prijemnú zábavu na neškodných hrách, na poučných rozprávkach, ktorými srdcia vaše šľachtiť sa budú; na hádankách, rátankách, krcslicach, ktoré ducha bystria a um cvičia. „Včelka“ bude chceť každému sa zavďačiť a tam doviesť, aby i väčšie i menšie z vás s radosťou očakávaly jej príchod.

Všetko to robiť bude „Včelka“ milé dietky, ku vášmu osohu, a žiada za to od vás len to, aby ste boly hodne pilné v čítaní a neustalé v dobrého si osvojovaní; potom budete poslušné ku rodičom i učiteľom, úctivé ku všetkým a rozumné vo všetkom. Budete Bohu i ľuďom milé dietky!“

Štruktúra časopisu bola pomerne jednoduchá. Obsahoval hlavne rozprávky, divadelné hry, bájky a básne. Doplnené obrázkami, ktoré im hlavne v začiatkoch dodávala redakcia „PŘÍTELE DÍTEK“ v Prahe.

Prinášal tiež rôznorodé poučné články zo sveta techniky, prírody a zemepisu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČELKA z roku 1878-79, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČELKA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: SNK)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VČELKA zde >>>