PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: BEATLES VČERA A DNES

BEATLES VČERA A DNES 3.ročník (1996)

Dnes archivovaný kompletní 3. ročník fanzinu BEATLES VČERA A DNES z roku 1996 digitalizoval Jiriha. Veliký dík!

Časopis vycházel jako čtvrtletník vůbec prvního registrovaného Beatles fanklubu v naší republice založeného v roce 1994 v Ostravě. Jeho předsedou byl Josef Šagát, uváděný také jako šéfredaktor časopisu, a druhou důležitou osobou byl Ing. Ludvík Kollár, jehož vydavatelství KOMERS časopis publikovalo. Aktivity fanklubu byly spojeny víceméně pouze s vydáváním časopisu – ten byl původně určen pro veřejný prodej, od konce druhého ročníku se z něho stal skutečný fanzin, tedy periodikum určené pouze pro členy klubu (což byl původní záměr, ale také nutnost, protože časopis nenaplnil očekávaný odběr ze strany veřejnosti). Vzhledem k omezeným aktivitám klubu a především špatné organizaci bylo nakonec vydávání časopisu na přelomu let 1999 a 2000 ukončeno a samotný klub zanikl. Nahradil ho klub nový, založený v roce 2001 bývalými členy a fungující aktivně dodnes, s názvem Celorepublikový klub Beatlemaniaků. Jeho předsedou je rozhlasový moderátor Jiří Svátek, místopředseda původního fanklubu, a klub vydává fanzin s názvem Beatlemánie.

Čtvrtletník BEATLES VČERA A DNES vycházel tedy v letech 1994 až 1999 a celkově vyšlo 19 čísel v šesti ročnících, každý rok 4 čísla, některá později spojená do dvojčísel, které přinesly do porevoluční doby řadu informací o této slavné liverpoolské kapele jak z dob její největší slávy, tak z doby po jejím rozpadu. Časopis byl tištěn černobíle kromě desek, které byly oboustranně barevné. Původní myšlenkou bylo v průběhu času začít vydávat časopis celobarevný, nicméně k tomu nikdy nedošlo, naopak se černobílými staly i desky z vnitřní strany. Obsahově byl fanzin velmi na úrovni, historické články přinášely podrobné informace o fungování kapely v šedesátých letech včetně obsahu konkrétních nahrávacích dní nebo podrobných detailech kytar, které kapela během svého fungování používala, nalézt se zde mohly recenze nových sólových alb členů kapely nebo knížek s tématem Beatles, byly otiskovány tehdy nedostupné texty písní apod. Časopis obecně přinášel mnoho novinek a informací z universa Beatles (v té době, tedy druhé polovině devadesátých let, týkající se především významného projektu Antologie, pro kterou Beatles „složili“ i dvě nové písně), které se nedaly dohledat nikde jinde.

Časopis ovšem skutečně nenaplnil očekávání svých vydavatelů, z původních 15 000 výtisků v prvních ročnících klesl jejich počet až k 200 kusů určených pouze pro členy klubu. Redakce tak neustále bojovala s finančními problémy (Ludvík Kollár vydávání časopisu dofinancovával a žádný další sponzor se nenašel) a na konci každého ročníku avizovala možný zánik časopisu v dalším roce. Autoři byli také často rozčarovaní z nečekaného nezájmu široké veřejnosti nebo malé aktivity většiny členů klubu – měli představu, že po pádu železné opony a možnosti svobodně vydávat podobný časopis bude zájem naopak enormní. Časopis tak pravidelně vycházel opožděně nebo nedostál slíbeným obsahem.

Další souvislosti vydávání fanzinu a ukončení činnosti fanklubu zmiňuje přehled historie fanklubu Beatles na stránkách Celorepublikového klubu Beatlemaniaků:

Ekonomicky klub fungoval pouze z členských příspěvků. Počet členů klubu se postupně vlivem nezodpovědného vedení zmenšoval, a místo svého rozvoje stále více stagnoval. Posledním hřebíčkem do rakve jeho zakladatelů a vedení bylo vybrání ročních klubových příspěvků a ukončení vydávání klubového fanzinu, bez jakéhokoliv důvodu a varování. Morální selhání jeho dvou protagonistů si vyžádalo zrušení klubu starého a v návaznosti na aktivity některých jeho členů založení klubu nového.

V třetím čísle tohoto ročníku píše blíže o tehdejších problémech s vydáváním sám vydavatel Ludvík Kollár a naznačuje i nejasnosti a spory s předsedou klubu Josefem Šagátem:

Píše se mi to těžko, ale letošní rok z hlediska fanklubových aktivit zůstal hodně dlužný svým představám na začátku roku. Odpovědi na Vaši korespondenci se dostaly do skluzu, nebyla uspořádána žádná klubová akce, nebyla svolána valná hromada. O potížích se sídlem redakce jsme Vás již informovali. Dá se říci, že během těch všech problémů nám všem tak trochu vyprchalo to počáteční zaujetí pro věc. Je však zřejmé, že v klubové práci bude muset dojít k zásadní změně a tu si bude muset vyřešit co nejrychleji klubová rada sama. Nelze už dál přehazovat klubové záležitosti na redakci. Nešlo přece o to Fan club založit a pak už nic nedělat. To přece nikdo nechtěl. Bylo by škoda zahodit úsilí posledních tří let. Přitom si myslím, že je už na čem stavět, ale je nutné také něco dělat. Možná, že se vám bude zdát zvláštní, proč tyto věci tak otevřeně píši do fanzinu, jehož jsem vydavatelem. Fan club Beatles a klubový fanzin jsou dvě spojité nádoby, které bez sebe nemohou existovat. Vydávání fanzinu bez fungujícího klubu nemá prostě význam. To by se musel tento časopis stát samostatným subjektem – na klubových záležitostech nezávislým.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání fanzinu BEATLES VČERA A DNES z roku 1996, případně dalších ročníků, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dole na stránce.


 

1. číslo 3. ročníku ke stažení

2. číslo 3. ročníku ke stažení

3. číslo 3. ročníku ke stažení

4. číslo 3. ročníku ke stažení

Možnost stáhnout si do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný časopis BEATLES VČERA A DNES máš pouze jako registrovaný uživatel tohoto webu.


Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu:

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BEATLES VČERA A DNES: