PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: BEATLES VČERA A DNES

BEATLES VČERA A DNES 4.ročník 1997

Dnes archivovaný časopis  BEATLES VČERA A DNES 4.ročník z roku 1997 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval HANOUSEK. Veliký dík!

Časopis vycházel jako čtvrtletník vůbec prvního registrovaného Beatles fanklubu v naší republice založeného v roce 1994 v Ostravě. Jeho předsedou byl Josef Šagát, uváděný také jako šéfredaktor časopisu, a druhou důležitou osobou byl Ing. Ludvík Kollár, jehož vydavatelství KOMERS časopis publikovalo. Aktivity fanklubu byly spojeny víceméně pouze s vydáváním časopisu – ten byl původně určen pro veřejný prodej, od konce druhého ročníku se z něho stal skutečný fanzin, tedy periodikum určené pouze pro členy klubu (což byl původní záměr, ale také nutnost, protože časopis nenaplnil očekávaný odběr ze strany veřejnosti). Vzhledem k omezeným aktivitám klubu a především špatné organizaci bylo nakonec vydávání časopisu na přelomu let 1999 a 2000 ukončeno a samotný klub zanikl. Nahradil ho klub nový, založený v roce 2001 bývalými členy a fungující aktivně dodnes, s názvem Celorepublikový klub Beatlemaniaků. Jeho předsedou je rozhlasový moderátor Jiří Svátek, místopředseda původního fanklubu, a klub vydává fanzin s názvem Beatlemánie.

Čtvrtletník BEATLES VČERA A DNES vycházel tedy v letech 1994 až 1999 a celkově vyšlo 19 čísel v šesti ročnících, každý rok 4 čísla, některá později spojená do dvojčísel, které přinesly do porevoluční doby řadu informací o této slavné liverpoolské kapele jak z dob její největší slávy, tak z doby po jejím rozpadu. Časopis byl tištěn černobíle kromě desek, které byly oboustranně barevné. Původní myšlenkou bylo v průběhu času začít vydávat časopis celobarevný, nicméně k tomu nikdy nedošlo, naopak se černobílými staly i desky z vnitřní strany. Obsahově byl fanzin velmi na úrovni, historické články přinášely podrobné informace o fungování kapely v šedesátých letech včetně obsahu konkrétních nahrávacích dní nebo podrobných detailech kytar, které kapela během svého fungování používala, nalézt se zde mohly recenze nových sólových alb členů kapely nebo knížek s tématem Beatles, byly otiskovány tehdy nedostupné texty písní apod. Časopis obecně přinášel mnoho novinek a informací z universa Beatles (v té době, tedy druhé polovině devadesátých let, týkající se především významného projektu Antologie, pro kterou Beatles „složili“ i dvě nové písně), které se nedaly dohledat nikde jinde.

Časopis ovšem skutečně nenaplnil očekávání svých vydavatelů, z původních 15 000 výtisků v prvních ročnících klesl jejich počet až k 200 kusů určených pouze pro členy klubu. Redakce tak neustále bojovala s finančními problémy (Ludvík Kollár vydávání časopisu dofinancovával a žádný další sponzor se nenašel) a na konci každého ročníku avizovala možný zánik časopisu v dalším roce. Autoři byli také často rozčarovaní z nečekaného nezájmu široké veřejnosti nebo malé aktivity většiny členů klubu – měli představu, že po pádu železné opony a možnosti svobodně vydávat podobný časopis bude zájem naopak enormní. Časopis tak pravidelně vycházel opožděně nebo nedostál slíbeným obsahem.

Další souvislosti vydávání fanzinu a ukončení činnosti fanklubu zmiňuje přehled historie fanklubu Beatles na stránkách Celorepublikového klubu Beatlemaniaků:

Ekonomicky klub fungoval pouze z členských příspěvků. Počet členů klubu se postupně vlivem nezodpovědného vedení zmenšoval, a místo svého rozvoje stále více stagnoval. Posledním hřebíčkem do rakve jeho zakladatelů a vedení bylo vybrání ročních klubových příspěvků a ukončení vydávání klubového fanzinu, bez jakéhokoliv důvodu a varování. Morální selhání jeho dvou protagonistů si vyžádalo zrušení klubu starého a v návaznosti na aktivity některých jeho členů založení klubu nového.

4

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání fanzinu BEATLES VČERA A DNES z roku 1997, případně dalších ročníků, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dole na stránce.

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů k přečtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BEATLES VČERA A DNES zde >>