PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MALÉ NOVINY PRO DĚTI

MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI – 2.ročník – 1890

Dnes archivovaná čísla časopisu MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI z roku 1890 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík!

Vydavatelem 2. ročníku MA-LÝCH NO-VIN PRO DĚ-TI byl František Bačkovský (*1854  +1908). Na wikipedii lze dohledat, že pocházel z rodiny rolníka, vystudoval pražskou univerzitu a byl do roku 1891 suplujícím středoškolským profesorem na gymnáziu v Německém Brodě. Pak učitelskou dráhu opustil. Později si otevřel v Praze knihkupectví s antikvariátem. Rozvíjel i nakladatelskou a ediční praxi. Vydával naučnou literaturu, českou beletrii, knihy pro mládež. Jako podnikatel příliš úspěšný nebyl. V 90. letech se vlivem neúspěšné vydavatelské dramaturgie, gamblerství a nákladného života početné rodiny se šesti dětmi dostal do finančních problémů. V dalším desetiletí se přidaly nemoci a téměř oslepl. Tyto problémy jej dohnaly k sebevraždě.

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách347-349 mimo jiné uvádí:

„Titul vydávaný od počátku 90. let 19. století byl orientován na nejmladší čtenáře a před čtenáře. Vstoupil tak do konkurence s o šest let starší Maticí dítek, určenou také začínajícím čtenářům. Obsah Ma-lých no-vin hodnotí Pospíšil a Suk takto: „Nelze jim upříti určitého významu, ale při nejlepší snaze nedovedly se vyšinouti k umělecké metě . Obsah byl tuze primitivní, próza téměř vesměs anekdotická, drobné obrázky života malých dětí, místo veršů často pouhé rýmování.“‚
Časopis byl bohatě ilustrován, tištěn velkými písmeny a publikoval poezii, beletrii, žertovné dětské příhody (v rubrice „Noviny z veškerého světa“), hádanky, ale i návody a předkreslené obrázky k jednoduchým kresbám a kresby naučné (např. seznam věcí, nacházejících se v kupeckém krámu). Jeho obsah byl výrazně jednodušší než u periodik určených dospělejším dětem či dětem obecně.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI z roku 1890, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI zde >>>