PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PÁN PŘICHÁZÍ

PÁN PŘICHÁZÍ – 01.ročník (1913-14)

Dnes archivovaná čísla časopisu PÁN PŘICHÁZÍ z let 1913-14 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Děkujeme!

V tiráži časopisu je uvedeno: PÁN PŘICHÁZÍ … Pořádá P. Em. Soukup, dominikán v Olomouci. Schváleno nejd. k. a. konsistoří v Olomouci dne 6./VIII. 1913. čí. 9927. Zodpovědný redaktor Fr. Dolanský v Olomouci.“

V záhlaví titulní strany je: „VYDÁVÁ MATICE CYRILLO-METH. V OLOMOUCI“. V zápatí je: „MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MLÁDEŽE, VĚNOVANÝ ÚCTĚ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI.“   Časopis vycházel v letech 1913-1941 jako měsíčník v rozsahu 12 stran.

Na poslední straně 1. čísla redakce vydává celostránkové prohlášení:

„Předkládáme tímto první číslo měsíčníku „PÁN PŘICHÁZÍ“. – Jak časovou potřebou jest toto dílo, dokazují jednak nadšené přípisy, jednak útoky nepřátel, jež se ozvaly hned po prvním provolání o časopisu.
Program náš jest:
Časopis jest věnován šíření úcty nejmocnějšího a nejdražšího tajemství víry, Nejsvětější Svátosti. Nechce býti hračkou ani sladkou prázdnotou, ale chce u naší mládeže pěstovati porozumění pro význam Spasitelovy přítomnosti mezi námi, chce srozumitelným a vážným slovem pomoci ve výchově náboženské. Jeho slova mají rozvésti a doplnili co jen stručně mohlo se podati ve škole.
Tím dán jest obsah těchto listů. — Poučné články eucharistické a estetické, vypravování ze života svátých a z náboženského žití křesťana. I o básnickou ozdobu jest postaráno: v redakčním stolku jsou vroucí eucharistické básně od předního z našich duchovních básníků; jsou jako stvořené pro dětskou duši, modlitbičky hodné učení nazpamět.
Časopis není dílem vypočítaným na výdělek. Osm až dvanácte tiskových stran velké osmerky za 2 haléře bez poštovného, 30 čísel poštou za osm korun ročně. Doufáme, že ideální toto dílo dojde plného porozumění a že ne ve stech, ale v desetitisících bude putovati po našich vlastech.
Objednávky vyřizuje: Sekretariát Matice Cyrillo- Methodějské v Olomouci, Dolní nám. čís. 17.
Pro úsporu na poštovném bylo by nejlépe, kdyby se vždy více odběratelů seskupilo a pod jednou adresou objednávali.
Sekretariát Matice C. M. Redakce.“

Mgr. Štefan Švec, Ph.D.  ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 449-451 uvádí k PÁNU PŘICHÁZÍ:

„… Olomoucký katolický časopis pro děti s vyhraněně náboženským obsahem. Vedl jej dominikán Maxmilián Soukup. V časopisu vycházely především drobné prózy a úvahy s náboženským obsahem a příběhy o dětech, které šíří víru mezi svými blízkými, případně dosahují svatosti (s názvy jako Dělej radost Pánu Ježíši či Strážný andělíček třídy). Vedle nich tiskl titul pohádky, beletrii a černobílé obrázky či tzv. „Příběhy strýce Všudybyla“, vše s výraznou náboženskou tendencí. Držel si standardní vizuální formu, jen velmi málo proměněnou během celých téměř třiceti let své existence. Časopis konkuroval jiným periodikům nízkou cenou.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání PÁN PŘICHÁZÍ v letech 1913-14, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PÁN PŘICHÁZÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PÁN PŘICHÁZÍ zde >>>