PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ILUSTROVANÉ SEŠITY

Další ILUSTROVANÉ SEŠITY – 1975

Dnes archivovaná čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1975 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Satok, Tomáš J. a Nemo. Veliký dík!

ILUSTROVANÉ SEŠITY s logem IS vycházely od roku 1972 do roku 1991. Celkem bylo vydáno 149 čísel, přesto jsou trochu pozapomenutým titulem.

V tiráži čísla 20 se uvádí: „O BILÉ KOČCE S ČERVENÝM OBOJKEM. Napsal Ladislav Langpaul. Ilustrovali Miroslav Rada a Přemysl Pospíšil. Upravil a obálku navrhl Josef Paukert. Vydalo nakladatelství Orbis v Praze. 1975. Edice Ilustrované sešity, sv. 20. Odpovědná redaktorka Ludmila Junková. Výtvarný redaktor Josef Paukert. 1. vydání. Náklad 33 000 výtisků. Tisk Severografia, Červený Kostelec. 14/15 11-026-75 Cena Kčs 7

Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) se ILUSTROVANÝMI SEŠITY nezabývá, ale zmiňuje je alespoň pod čarou v poznámce (strana 26): „Dalším příkladem tisku s rysy časopisu byly např. ILUSTROVANÉ SEŠITY vycházející v 8o. letech 20. století v nakladatelství Panorama a věnované komiksu.“ Pro uvedení do souvislostí si zde dovolím citovat z kapitoly PESTROST OBSAHU (KNIŽNICE, DĚTSKÉ KNIŽNÍ ŘADY) – strana 26-27:

„Periodicky kromě časopisů vycházely i další tisky pro děti a mládež. Byly to např. některé z knižnic dobrodružné či dívčí četby. Pro vymezení časopisu je proto dalším významným kritériem pestrý, nehomogenní obsah s tematickou a žánrovou návazností nejen uvnitř jediného vydání, ale i směrem k dalším svazkům.
Na časopisy pohlížela od počátku část pedagogické a další odborné veřejnosti jako na méněcenný, ne zcela hodnotný druh literatury pro mládež. Závažnou výtkou, která k časopisům jako k celku v řadě teoretických pojednáni směřovala, bylo to, že tříští pozornost malých čtenářů mezi různé a nesourodé materiály, že vychovávají k povrchnosti, a nikoliv k soustředěnému čtení. Vedle časopisů proto vznikal další druh publikací pro mládež, a to sériové, někdy i pravidelně vydávané knižnice a bibliotéky sešitových knížek. Tradice takových tisků se udržela dlouho do 20. století a v mírně modifikované podobě dodnes.
Ani vymezení podle pestrosti obsahu však nemusí být ve všech případech jednoznačné. Na hranici vymezení časopisů leží např. tematické periodické sborníky. Přechod mezi tematickými čísly časopisů a podobnými druhy sborníků je nezřetelný. V sešitech vycházela rovněž řada knih na pokračování, vydávaných pod jednotnou hlavičkou knižnice a publikujících např. každý rok jiný román. Jiné sešitové knižnice měly některé časopisecké rysy, pokoušely se na obálce zpestřovat svůj obsah časopiseckými žánry, např. kvízy, drobnými zprávami, kreslenými anekdotami apod. Své vlastní, často periodické knižnice pro mládež měly i úspěšné časopisy (MALÝ ČTENÁŘ, SRDÍČKO atd.).
Mezi knižnice, které stojí na hranici mezi knihou a časopisem, patřila např. ENCYKLOPEDIE ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE, vycházející od roku 1929 v pražském nakladatelství Plamja. Inspirovala se zahraničními vzory, měla částečně časopisecké rubriky včetně zábavných křížovek a doplňovaček či závěrečných „Otázek a odpovědí“, základ jejího obsahu však tvořily neabecedně uspořádané naučné články z různých oborů lidské činnosti, díky kterým magazín dostával svému názvu. ENCYKLOPEDIE, vycházející měsíčně (posléze neperiodicky) v sešitech, nakonec tvořila celé svazky seřazené po ročnících, jichž bylo celkově 8 (do roku 1938). Za okupace, od roku 1943, vydával Orbis pro Kuratorium pro výchovu mládeže pravidelnou periodickou KNIHOVNU PRO MLÁDEŽ, sešity válečných a dobrodružných příběhů, vychvalujících hrdinství a další ctnosti německých, případně jiných vojáků Osy. Knižnice měla plnobarevnou obálku, na jejíž zadní straně byl obsah s částečně časopiseckou inspirací (např. čtenářskými soutěžemi), uvnitř byl černobíle, na nekvalitním papíře tištěný, leč ilustrovaný příběh, v každém svazku jeden. KNIHOVNA se snažila nahradit svazky předválečných edic RODOKAPS (vycházela u Z. Holfelda) či ROZRUCH (v Melantrichu).
Podobně je hranice mezi knižnicí a časopisem nezřetelná např. v edici KARAVANA (v podobě brožovaných knih začala vycházet už roku 1958, od roku 1967 však přebrala řadu časopiseckých rysů a vycházela v sešitech), která v každém sešitu obsahovala jeden příběh, na obálce však tiskla časopisecký obsah typu rubriky s názvem „Zajímavosti“, na konci každého vydání byla část románu na pokračování, poslední strana obálky obsahovala obrázkový katalog (např. konkrétního druhu motýlů, vlajek evropských států atp.).
Přehled nejvýznamnějších knižnic pro děti a mládež včetně sešitových a přidružených k časopisům lze nalézt ve slovníku Chaloupka a kol. (nedatováno), s. 776- 823, 3198-3206, a také ve slovníku Studenovský – Bláha (2ooo), s. 206-212, jejich stručné zhodnocení v rukopisu Pírek (nedatováno), s.112-117.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ILUSTROVANÉ SEŠITY zde >>>