PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: DĚTSKÁ NEDĚLE

Téměř kompletní DĚTSKÁ NEDĚLE – 5.ročník – 1939-40

Časopis vycházel jako dvojčísla, každou druhou neděli. Vydávala ho Československá akciová tiskárna v Praze II. Formát časopisu je 16 x 23. Cena časopisu byla až do dvojčísla 15-16 40 haléřů, potom podražila na 50 haléřů.

Můžete si zároveň porovnat v předplatným kurz protektorátní korunu vůči říšské marce. Odpovědným redaktorem byl Josef Papica, (1903-1970, redaktor, autor náboženských spisů, překladatel z francouzštiny)

Bližší informace o časopisu jsou na:

https://www.detske-casopisy.cz/detska-nedele-2-rocnik-1936/

https://www.detske-casopisy.cz/detska-nedele-03-rocnik-1937-38-k/

https://www.detske-casopisy.cz/3-x-casopis-detska-nedele-7-rocnik-1941-42/

DĚTSKÁ NEDĚLE byla časopisem pro katolickou mládež ale nejen pro ni.  V tomto duchu autoři psal články vychovávajíc mládež ke křesťanství. Činili tak formou odkazů na život svatých, na zachování křesťanských obyčejů, dodržování desatera apod.

Na předposlední stránce obálky zveřejňoval také fotografie čtenářů a příznivců, kteří navštěvovali cirkevní školy a pořádaly různé náboženské oslavy.

Dalším nosným programem časopisu byl Kurs latiny. V 1-2. dvojčísle to redakce úvodí takto.

V tomto ročníku vycházel na pokračování román z misijní stanice českého misionáře v Číně. Malý Li, kdesi v horách v Tibetu, osiří. Má vidění, kde ho Bůh zve na dalekou cestu za světlem víry. K cíli dojde  ve stanici pátera Tomáše, který opustil svou vlast a obětoval se za spásu  Číňanů. V románu sledujete cestu malého sirotka Li. Román Cesta malého Li napsal Vladimír Watzke – Zika, český spisovatel (21. července 1900 Praha – 6. října 1971 Žatec). Spisovatel Vladimir Watzke a malíř Josef Vacke , také ilustroval řadu povídek v časopise, byli bratři. Oba byli potomky Karla Watzka a Anny Zykové. Pár měl společně tři děti; Vladimír Watzke se narodil v roce 1900, Karel Watzke se narodil roku 1902 a Josef Watzke (Vacke) se narodil v roce 1907. Vladimír byl autorem knížek různých žánrů, zejména dívčích a humoristických románků. Celkem napsal přes 130 knih.
Vystudoval gymnázium a pak pokračoval ve studiu na Engliche University College v Praze. Tuto školu ukončil v roce 1923 a nastoupil úřednickou práci.
Protože si potřeboval kvůli rodině přivydělat, začal v polovině třicátých let psát nenáročné příběhy pro mládež, pak už žánry měnil. Stal se i autorem sci-fi románů. Vydávalo mu je nakladatelství Zmatlík a Palička. Zmatlík byl jeho vzdálený příbuzný. Psal velice rychle, dokázal vytvořit sešitovou novelu během jednoho večera. Napsal jich desítky a podepisoval je různými pseudonymy. Mimo hlavního Vláďa Zíka také Jan Havlín, Jiří Havlín, Eva Marešová, Georg Bobbin , Eva Chválová,  Vladimír Zíka či Vladimír Vacke-Zíka.  Některé práce dosáhly i dobré kvality, oceněn byl např. humoristický román Pan profesor a ostatní.
Do roku 1939 bydlel v Praze a válečná léta prožil v Nezabudicích u Křivoklátu. V roce 1945 byl obviněn z kolaborace s Němci (např. za romány Hrdinové severu a Letadlo nad Afrikou) a tak se přestěhoval do Žatce. Přestal psát knížky, ale stal se dramaturgem pobočky divadla v Kladně. Po dvou letech se stal pracovníkem Svazu mládeže, pracoval v kulturním oddělení Družstva pěstitelů chmele a Domu osvěty.

Zajímavostí byl kreslený seriál na poslední straně Lišák Ferina. Autorem kreseb byl Adolf Zábranský (29. listopadu 1909 v Rybím – 9. srpna 1981 v Praze). Byl český malíř, grafik a ilustrátor. Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzanském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu).

Mladý hoch František Jeřábek putuje se svým strýcem Američanem Burtonem po Africe. Svou cestu popisuje v DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO REPORTÉRA.

Ale hlavní náplní časopisu bylo pobavit čtenáře pohádkou, povídkou, veselými příběhy. Prózy bylo v každém dvojčísle mnoho, tak, aby se obsah líbil všem dětem. Na básních redakce spíše šetřila, v některém dvojčísle nebyla žádná. Povídky Ilustrovali mimo A. Zábranského (1909-1981), J.Vackeho (1907–1987), Bohuslavy Hrabětové (1912- ?), Kamila Lhotáka (1912-1990) řada dalších ilustrátorů.

Zajímavým detailem bylo, že u ilustrátora bylo uvedeno: Obrázkuje Josef….

Nechyběly ani různé soutěže a hádanky, oblíbené skrývačky a pro sběratele známek rubrika Filatelie. Také časopis uveřejňoval povídky, kresby a další zajímavosti od svých čtenářů.

Samotný časopis se sám propagoval v každém dvojčísle, propagoval a nabízel se formou různých sloganů.  Všem dětem Dětskou neděli, Rozšiřujte všude Dětskou neděli!  Atd…

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE z roku 1939-40, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE zde >>>