PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ

NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ – příloha Národních listů – 1935–1941

Dnes uveřejňuji dětské přílohy novin Národní listy od roku 1935 až do jejich zrušení v roce 1941 v období protektorátu. O těchto přílohách již bylo psáno na webu

http://www.detske-casopisy.cz/nedele-nasich-deti-priloha-narodnich-listu-1933-a-1934/

http://www.detske-casopisy.cz/narodni-listy-detem-1920-1922-1923-1924-1925-1927-1930-1931/

Obsah dětských příloh se nemění. Stále zůstává většina rubrik. Formát tak jak je od roku 1933 v necelé spodní části stránky se od roku 1938 změnil tak, že byl tištěn na celé části spodní stránky, ale na úkor toho, že zmenšila výška přílohy.  Od října 1940 byla rubrika pouze na části spodní stránky. Byl k tomu také důvod nedostatku novinového papíru a také redakce Národních listů, jako ostatní české tiskoviny v protektorátu, musela omezit počet listů. Noviny byly zastaveny v květnu 1941. Většina příspěvků není autorizována, takže bližší informace o jejich autorství, až na některé výjimky, není mně známa.

Ještě zbývá zveřejnit přílohy „Něco pro děti“, které vycházely v letech 1931 a 1932. V těchto letech ale nebyla vždy ucelené stránka a čtení pro děti se prolínalo někdy až přes tři stránky. Zbývající části stránky byly využívány k reklamám, odborným článkům, fotografiím a podobně. Z toho důvodu jsem musel upravit přílohy tak, aby zde zůstalo jen to „Něco pro děti“.

Samozřejmostí příloh jsou povídky a básničky v každém čísle.

Řada rubrik je trvalým obsahem příloh. A tak se dovídáme o zajímavostech z domova i ze světa, naučnou rubrikou je výklad cizích slov. V rubrice „Něco si povíme“ seznamuje redakce s událostmi ze světa kultury, vynálezy a vynálezci, kdo získal třeba Nobelovu cenu, kdo napsal nějakou knihu či složil operu, jak se kdysi jmenovala různá města apod. Vždy se položí otázka a pak je v závorce uvedena odpověď.

Skrývačky a další hádanky provázejí čtenáře v každé příloze.  Jsou zde matematické hádanky, různá bludiště a samozřejmě klasické hádanky o ceny.

Redakce nezapomíná ani na významné dny a výročí, slavné spisovatele, skladatele a další umělce. Seznamuje čtenáře s probíhajícími akcemi, např. Sokolský slet, oslavy vzniku Československa atd.

Výroky, přísloví a pořekadla jsou další rubrikou, ve které autoři předkládají čtenářům jak známá přísloví a pořekadla, tak výroky, které odkazují i na tehdejší dobu.

Výrazně posílila rubrika „Z příspěvků našich dětí“. Ne vždy byly příspěvky celé, redakce vybrala tu nejzajímavější část k uveřejnění. Mělo to výhodu, že mohla tak pochválit více dětských autorů příspěvků.

Jan Krteutz, jak jsem minule psal, byl nejvýznamnějším autorem kreseb v novinách, ale také se bez jeho kreseb neobešla žádná první stránka většiny příloh.

Období před a po Mnichovském diktátu věnovala redakce pro své čtenáře celou dětskou přílohu. V ní se také dočtete, jak reagovali na tyto události dětští autoři příspěvků.

V číslech přílohy v roce 1938 a v prvních měsících roku 1939 byla zavedena rubrika „Co si zapíšeme a zapamatujeme“, která reagovala na tyto tragické události. Obsazením zbytku republiky Německem a vznikem Protektorátu Čechy a Morava postupně zanikla.

V roce 1940 a 1941 se zrušením přílohy na vystřihování a zavedením přílohy ve spodní části novin, začala redakce zveřejňovat delší příběhy a pohádky na pokračování, které dříve v přílohách nebývaly. Nu a v květnu bylo vydávání Národních novin zastaveno.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ z roku 1935-1941, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ zde >>>