PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PIONÝRSKÁ ŠTAFETA

PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 18.ročník – 1986

Dnes archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1986 pro www.detske-casopisy.cz  v 1/2018 digitalizoval sweetree (+2021). Dodatečně veliký dík!

Pod názvem PIONÝRSKÁ ŠTAFETA začal časopis vycházel od roku 1969 po přejmenování z původního VEDOUCÍ PIONÝRŮ (v tiráži uvádí redakce ročník v závorce). Časopis otiskoval články v češtině i slovenštině a měl českou i slovenskou redakci.

V tiráži se uvádí: „PIONÝRSKÁ ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává  ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Roč. XVIII (Vedoucí pionýrů XXXVIII). • Šéfredaktor: PhDr. Hynek Gregor. Zástupce šéfredaktora: Jiřina Černiková. Redaktoři: Eva Hromádková, Judita Mrázová, Olga Waksmundská. Výtvarný redaktor: Jaroslav Drahokoupil • Členové redakční rady: PhDr. Jiří Bartoň, PhDr. Miloš Hudec, Jan Chlumský, Elena Prelecová, Zuzana Lešníková, Eva Malinová, PhDr. Alojz Osúch, Pavol Rampák, PhDr. Bohumil Steiniger, CSc., Vera Veselá. • Adresa redakce: Radlická 61, 150 02 Praha 5. Telefon 544941—8. Adresa slovenské redakce: Pražská 11, 815 73 Bratislava, SŮV SZM • Cena jednoho výtisku 3 Kčs, předplatné na rok 36 Kčs, na půl roku 18 Kčs • Tiskne Mir, novinářské závody, n.p., závod 1, Praha 1, Václavské nám. 15 • Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatitelské středisko. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice a dovoz tisku Praha, závod 01, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6 • Nevyžádané kresby, rukopisy a fotografie se nevracejí • Za původnost rukopisu ručí autor • Registrační číslo RS 321“

K nastínění souvislostí těm mladším návštěvníků našeho webu si dovoluji citovat z wikiwand.com, kde se uvádí:Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (zkratka PO SSM) byla masová volnočasová organizace pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let řízená vládnoucí Komunistickou stranou Československa. Její výchovný systém vycházel z jednotné výchovy dětí a mládeže v duchu marxismu-leninismu. PO SSM byla založena v roce 1970 na celostátní ustavující konferenci SSM a PO SSM, na které byla přijata programová prohlášení a stanovy obou organizací. Pionýři byli vychováváni „k budování a obraně socialistické vlasti, k lásce a podpoře Sovětského svazu a celého socialistického společenství”. V roce 1985 měla PO SSM 1 589 728 členů (80 % dětí ČSSR). Po sametové revoluci PO SSM v lednu roku 1990 zanikla a nahradila ji na komunistické straně již nezávislá organizace Pionýr.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1986, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA zde >>>