PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PIONÝRSKÁ ŠTAFETA

5 čísel časopisu – PIONÝRSKÁ ŠTAFETA 19.ročník (1987)

Dnešným príspevkom by som si chcel uctiť pamiatku na Mirka (sweetree), ktorý 11. 7. 2021 opustil nie len náš projekt, ale aj tento svet.

On síce odišiel, no jeho práca zostala v archíve pre publikovanie. Vyberám z neho 5 čísel časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA. Ďakujeme krásne Mirku a odpočívaj v pokoji!

V tiráži sa uvádza: „PIONÝRSKÁ ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává ústřední „rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Roč. XIX. • Šéfredaktor: PhDr. Hynek Gregor. Zástupce šéfredaktora: Jiřina Černíková. Redaktoři: Alena Géblová, Eva Hromádková, Judita Mrázová. Výtvarná redaktorka: Petra Hanzáková. Redakční rada: PhDr. Jiří Bartoň, Marta Budišová, Zdeněk Hájovský, Jan Chlumský, Zuzana Lešníková, Eva Malinová, Jaromír Meitner, PhDr. Alojz Osúch, PaedDr. Elena Prelecová, Pavol Rampák, PhDr. Bohumil Steiniger, CSc., Věra Veselá • Adresa redakce: Radlická 61, 150 02 Praha 5.  Telefon 54 49 41—8. Adresa slovenské redakce: Pražská 11, 81573 Bratislava, SÚV SZM • Cena jednoho výtisku 3 Kčs, předplatné na rok 36 Kčs, na půl roku 18 Kčs • Tiskne Mír, novinářské závody, n.p., závod 1, Praha 1, Václavské nám. 15“

Ako už napovedá podtitul, časopis je primárne určený pre pionierskych a iskričkových vedúcich. Obsahuje metodiku, postupy, rady a návody pre oddiely a skupiny.

Časopis bol pekne ilustrovaný a okrem iného obsahoval kartičky z návodmi hier a rôznych úloh.

Obsahoval pravidelné rubriky: KULTURA, SPORT, BRANNÁ VÝCHOVA, TECHNIKA A PRÍRODA. Posledné dve menované sú v čísle 5 venované 30. výročiu vzniku časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců.

Medzi ďalšie rubriky patrí TEORIE A PRAXE, vysvetľujúca rôzne problematiky zo života a PŘEČTĚTE SI s poviedkami.

Časopis zakončovali pesničky na pioniersku nôtu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1987, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: Sweetree)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA zde >>>