PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: EVANJELICKÝ SKAUT

Premiéra časopisu – EVANJELICKÝ SKAUT

Podklady pre dnešný príspevok sme obdržali od Nell1967. Ďakujeme krásne!

EVANJELICKÝ SKAUT s podtitulom časopis evanjelických skautov a skautiek začal vychádzať v septembri 1937  a vychádzal až do roku 1939.

Tvorili ho 4 strany vo formáte 24×16 cm. Boli vydané 2 ročníky: 1.ročník 10 čísiel 36 strán a 2.ročník 7 čísiel 27 strán

V roku 1939 vychádzal údajne ako príloha časopisu NOVÝ ROD. Útly časopis bol vlastne informačný bulletin, obsahujúci básne, články a úvahy, piesne a doplnky k organizácii Ústredia evanjelických skautov. EVANJELICKÉHO SKAUTA viedol Tibor Grandtner prof. Dr. – Cipa.

T.Grandtner – Cipa (*14.4.1915 – † 8.4.2004)

Peter Janota a Jozef Mikloš v publikácii Osobnosti skautingu na Slovensku o ňom píšu:

„V roku 1926 vstúpil vo Zvolene do 1. odd. Sväzu junákov – skautov a na prvom tábore dostal skautské meno Cipa, ktorému bol verný do konca svojho života. Vo veku 18 rokov prevzal vedenie oddielu, ktorý viedol (aj tábory) až do roku 1938, keď odišiel študovať do Bratislavy. Bol poluzakladateľom Ústredia evanjelických skautov a v náčelníctve ÚEJ zastával funkciu náčelníka. Spolu s br. Adolfom Petrů stál pri zrode Slovenskej lesnej školy. Po roku 1945 bol v náčelníctve Slovenského Junáka ako predseda Hospodárskej rady. Funkciu vykonával až do odchodu do exilu v septembri 1968. V roku 1975 sa stal spoluzakladateľom organizácie Český a slovenský exilový skauting. V zahraničnom exilovom skautingu bol zvolený za európskeho skautského exilového náčelníka. Túto funkciu zastával v rokoch 1980 – 1984. V máji 1992 bol zvolený za náčelníka Český a slovenský skauting v zahraničí.

Veľa publikoval, predovšetkým vydával knihy so skautskou tematikou. Bol dušou exilového edičného strediska SKAUTED. Po roku 1989 bol jedným z prvých skautov zo zahraničia, kto pomáhal pri obnovovaní nášho skautingu. Získaval pre nás financie a aj nás hojne zásoboval skautskou literatúrou. Snem v Trenčíne 1992 ho zvolil za Čestného náčelníka Slovenského skautingu. Jeho vernosť a oddanosť skautingu bola ocenená našimi aj zahraničnými vyznamenaniami:

  • Strieborná hlavica šípu
  • Svojsíkova medaila
  • Strieborný lev
  • Za skautskú vernosť I. stupňa
  • Prúty bratstva
  • Skautská láska

Zomrel v Holandsku, ďaleko od svojej milovanej vlasti, stále verný ideám skautingu.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu EVANJELICKÝ SKAUT z roku 1937-38, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu EVANJELICKÝ SKAUT – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: SNK)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu EVANJELICKÝ SKAUT zde >>>