PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PIONIER

Premiéra časopisu – PIONIER 06.ročník (1959-60)

V príspevku pred dvomi dňami som publikoval časopis PIONIER vychádzajúci v rokoch 1970-1990.

Dnes zaraďujem do nášho archívu rovnomenný časopis z rokov 1953-1960, ktorý síce nadväzoval na prúd vývoja a premenovávania titulov, no obsahovo boli veľmi rozdielne. Môžete si ich navzájom porovnať.

V bodoch uvádzam vývoj periodika od zrodenia až po jeho zánik:

  • ČLOVEK A PRÍRODA – náučno-populárny mesačník pre žiakov stredných škôl (1952-1953)
  • PIONIER (1953-1960)
  • ABC PIONIEROV – náučno-zábavný magazín pre chlapcov a dievčatá (1961-1965)
  • PRÚD – magazín pre chlapcov a dievčatá (1965-1970)
  • PIONIER – časopis pre pioniersky aktív (1970-1990)

V prvom rade sa chcem ospravedlniť za kvalitu skenov. Získané časopisy boli zatuchnuté, zhnednuté a fľakaté. Snažil som sa ich zaretušovať, no nie vždy sa mi to 100% podarilo.

V knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960 o ňom píšu:PIONIER bol literárnym beletristickým a populárno-náučným mesačníkom pre pionierov a žiakov vo veku od 9 do 14 rokov. Vydával ho SÚV ČSM od septembra 1953, s úlohou formovať mladú generáciu, mladé pokolenie tak, aby milovali svoju vlasť a komunistickú stranu.
V tom čase už mala PO na Slovensku 200 000 členov. Pionieri rozvinuli široké hnutie za skrášľovanie našej vlasti, vysádzali stromčeky, čistili verejné priestranstvá, vytvárali čitateľské a mičurinské krúžky v školách. Pestovali priateľstvo (družbu) hlavne s pioniermi v Sovietskom sväze a ľudovodemokratických krajinách. To všetko sa odrážalo aj na stránkach tohto časopisu.
Na pokračovanie vychádzali niektoré romány, napr. Ľ. Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej, alebo Planéta troch sĺnc, reportáže z ciest po svete, zo zahraničia, románov J. Vernea a iné pútavé knihy pre mládež. Mal kútik pre mladých prírodovedcov, športovcov, kútik mladých mičurincov a iné zaujímavosti pre detský vek. Neskôr politický akcent časopisu ustúpil a z PIONIERA sa stal obľúbený detský časopis plný dobrých rád a poučného čítania. Od septembra 1959 sa zmenil formát časopisu z pozdĺžneho na priečny. Prinášal toľko zaujímavostí zo sveta vedy a techniky a prírodných vied, že od januára 1960 časopis zmenil názov na ABC PIONIEROV, čím lepšie vystihol svoj obsah.“

Tiráž je veľmi skromná: „Vydáva Smena, vydavateľstvo SÚV ČSM, redakcia a administrácia Bratislava, Pražská 9, telefón 445-41. Vychádza 10-krát do roka. Hlavná redaktorka Helena Križanová-Brindzová. Tlač: Pravda, vydavateľstvo ÚV KSS, Bratislava, Jesenského 12.“

Časopis bol zaujímavý s bohatými farebnými, či čiernobielymi ilustráciami. Obsahoval zväčša poviedky s partizánskou tematikou.

Ďalej v ňom nájdem reportáže zo sveta.

Zoznamuje deti s významnými osobnosťami umenia a kultúry, ako sú napr. maliar Martin Benka.

Nesmeli chýbať články z oblasti techniky a prírodovedy,

návody pre mladých kutilov,

niečo pre zberateľov známok, hráčov šachu a rébusy pre múdre hlavy.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONIER z roku 1959-60, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONIER – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONIER zde >>>