Category Archives: 1935

Další čísla týdeníku MALÝ HLASATEL – 1.ročník – 1935-36

Dnešní čísla časopisu MALÝ HLASATEL z let 1935-36 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Wreco z časopisů po svém otci – moc děkujeme!

S nápadem vydávat časopis pro mládež přišel do Melantrichu český spisovatel a skautský činovník Jaroslav Foglar. Časopis byl nejprve nazván MALÝ HLASATEL a byl určen mladším čtenářům. Až později byl název změněn na MLADÝ HLASATEL a změnil se i jeho obsah, začal být vhodný pro mládež ve věku 10–15 let. Za časopis zpočátku zodpovídal novinář Vladimír Peroutka, posléze dr. Břetislav Mencák, od prosince 1938 RNDr. Karel Bureš. První ročník MALÉHO HLASATELE začínal s nákladem 35 000 výtisků a když byl časopis 17.5.1941 zastaven nacisty, činil náklad MLADÉHO HLASATELE již 207 000 výtisků týdně.

V tiráži časopisu se uvádí: „Ročník I. číslo 13. – Majitel a vydavatel Melantrich a.s. – Vychází týdně. – Výtisk 50 hal, předplatné na 10 čísel Kč 5.- . – Za redakci odpovídá Dr. B.Mencák. – Redakce a administrace Praha ll., Václavské nám. 42, telefon 214-51. – Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Praze za dne 22. června 1935  č. 152330/VII-1935, Podáváno: Praha 25.“

Tereza Meravá ve své Diplomové práci KOMPARACE ZÁBAVNĚ POUČNÝCH TÝDENÍKŮ PRO MLÁDEŽ MLADÝ HLASATEL A VPŘED (30. – 50. LÉTA 20. STOLETÍ) z roku 2011, píše na stranách 21-22:

“Časopis Mladý hlasatel: Obrázkový, zábavný časopis pro chlapce a děvčata vycházel od 31. srpna 1935, nejprve jako Malý hlasatel. 5. září 1936 došlo k přejmenování titulu na Mladý hlasatel, ten pokračoval do 17. května 1941, kdy byl nacisty zakázán. Časopis byl určen pro děti a mládež zhruba od osmi do čtrnácti let – cílová skupina nebyla přesně definována. Svým zaměřením oslovoval více chlapce, ale četly jej i dívky. Každé číslo mělo většinou 15 stran. Do třetího ročníku se strany číslovaly vždy od jedničky, od třetího, vzhledem k tomu, že mládež byla zvyklá si ročníky svazovat do speciálně vydávaných desek, se číslovalo stále dál – od první strany prvního čísla až do poslední strany posledního čísla. Náklad byl pohyblivý a stále stoupal, cena Mladého hlasatele byla nejprve deset, později padesát haléřů.
Koncepci časopisu pro školní mládež vymyslel Jaroslav Foglar. Přemýšlel, jak by se dal časopis využít pro vedení mládeže. Na jaře roku 1935 přišel se svým návrhem a nabídkou pomoci v realizaci do ředitelství nakladatelství Melantrich. Argumentoval mimo jiné i tím, že kdyby si mladí zvykli na melantrišský tisk, odebírali by jej pak i v budoucnu. Měl být moderní – Malého čtenáře nazývá ve svých pamětech příliš „fousatým.“ Byl ale zklamaný – časopis byl přijat, jeho koncepce využita, ale redaktorem jmenován nebyl. Časopis byl nazván Malým hlasatelem.
Propagační číslo vyšlo 24. června 1935 a bylo rozdáváno zdarma. Regulérní číslo vyšlo 1. srpna. Šéfredaktorem byl Břetislav Mencák. Časopis těsně po svém začátku vsadil na tematickou různorodost. Měl ambice psát o všem, co by čtenáře mezi osmi a dvanácti lety, počáteční cílovou skupinu časopisu, mohlo zajímat. Dal by se obsahově charakterizovat jako zábavně vzdělávací periodikum (zatím ještě nebylo možné mluvit o širším, interaktivním rámci), které se zaměřovalo na rozšíření školního učiva a pobavení. Poměrně veliký prostor byl věnován světu – rubrika se v prvním ročníku jmenovala „Zprávy z celého světa“ (viz příloha č. 8) a věnovala se skutečně všemu možnému ze zahraničí. Často byly texty nějakým způsobem vztaženy k věku čtenářů, jako zprávy o dětských hrdinech, skautech, nebo alespoň, psalo-li se o nějakém politikovi, bylo zdůrazněno jeho dětství – čtenáři se tak mohli lépe s kladnými vzory identifikovat. První ročník je také charakteristický velkou soutěží o hodnotné ceny celkem za 10 000 korun (knihy, fotoaparát, stokoruny, kopací míč…), která měla jistě přilákat pozornost čtenářů k novému časopisu. Tradice soutěží v Hlasateli tak byla započata. Povídky se ještě v časopise nevyskytovaly tolik jako v pozdějších ročnících, zhruba každé druhé číslo, a bylo jim věnována strana nebo dvě. Celkově byli vybíráni autoři zaměření na mladší čtenáře. Redakce sázela na metodu „škola hrou“, jako příklad se dá uvést přírodovědná rubrika „Myšák Mickey představuje své přátele“ Kromě toho, že redakce vybírala k představení zajímavá, pro děti exotická zvířata, vsadila na jejich spojení s populární komiksovou postavičkou. Ostatně i Vlastislav Toman, dlouholetý šéfredaktor časopisu ABC mladých přírodovědců a techniků, označuje komiks za „prostředek zábavy i poučení nebo aktivizace dětí.“ Díky tomu stránka školní učebnice příliš nepřipomínala – i když Mladý hlasatel se od školních lavic nedistancoval, naopak, vytkl si za cíl se školami a učiteli spolupracovat, rozvíjet školní vědomosti dětí – ovšem cestou co možná nejstravitelnější.


V čísle 40 byl, na základě jistého neštěstí, při kterém se vyznamenala mládež záchranou životů, vyhlášen „Tábor mladých“; soutěž, v rámci které se posuzovaly hrdinské činy vykonané dětmi. Soutěž neměla širší ohlas, ale položila myšlenkový základ čtenářským klubům, které započaly ve druhém ročníku. Vznikla klubovní stránka, spravovaná zpočátku Foglarem externě. …”

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem časopisu MALÝ HLASATEL z let 1935-36, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivované kreslené seriály z časopisu MALÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MALÝ HLASATEL  zde >>>