Category Archives: 1939

RADOSTNÁ STUDÁNKA – 01.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu RADOSTNÁ STUDÁNKA z let 1939-40 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Nell1967. Veliký dík!

Na titulní straně je výrazně název časopisu včetně podtitulu: RADOSTNÁ STUDÁNKA – vlastivědný sborník okresu turnovského. Tiráž je velmi obsáhlá: Radostná studánka, vlastivědný sborník školniho okresu turnovského, vychází prvního každého měsíce kromě července a srpna za roční předplatné 10.- K. Sborník vydává Vydavatelská vlastivědná komise učitelstva národnich škol školniho okresu turnovského. Obsah řidi redakčni rada, v které zasedají: František Beneš, učitel v Turnově. Bohuslav Bystrý a Otakar Fiala, odborni učitelé v Turnově, Miloš Halama, řídící učitel v Ohrazenicich, Jaroslav Hladík, ředitel měšťanské školy v Turnově, Josef Hlaváček, řídící učitel v. v., bytem v Turnově, J. Honner, okresní školní inspektor v Turnově, Jan Knob, učitel a spisovatel v Turnově, Julie Lamačová, učitelka domácích nauk v Turnově, Jaroslav Mánek, řídící učitel v Paceřicích, Jaroslav Podobský, odborný učitel v Rovensku pod Troskami, a Jan Polák, teditel měšťanské školy v. v., bytem v Turtnově. Odpovědným redaktorem je J. Honner, okresní školní inspektor v Turnově, ulice 28. října, čislo 758, a jeho zástupcem Jan Knob, učitel a spisovatel v Turnově. Hlídku „Co je u nás nového“ řídí Jaroslav Hladik, ředitel měšťanské školy chlapecké v Turnově, hlidku „Dětskýma očima“ Jaroslav Mánek, řídící učitel v Paceřicích, p. p. Sychrov, a „Hádankářský koutek“ Otakar Fiala, odborný učitel na měšťanské škole divčí v Turnově. O administraci sborníku se stará Otakar Fiala, odborný učitel v Turnově, a pokladníkem sborníku a Vydavatelské vlastivědné komise učitelstva národních škol školního okresu turnovského je Bohuslav Bystrý, odborný učitel na měšťanské škole dívčí v Turnově. Příspěvky pro sbornik zasílají se J. Honnerovi, okresnímu školnímu inspektoru v Turnově, příspěvky pro jednotlivé rubriky jejich redaktorům. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky opravovati, zkracovati a připadně i upravovati. P . T. přispěvatelé se prosí, aby své příspěvky psali jen po jedné straně papíru, krátce a dětem srozumitelně. Rukopisy se nevracejí, neni-li připojena známka. Tiskne knihtiskárna Muller a spol. v Turnově. Užívání novinových známek bylo povoleno výnosem poštovního ředitelství v Praze ze dne 6. září 1939, čís. 190.496 – III a – 1939. – Dohlédací poštovní úřad je v Turnově I.“

Na webu videomlejnek.cz jsem dohledal k dnešnímu časopisu tuto informaci: “

V těžkých letech druhé světové války 1939 – 1943 vydávala Vlastivědná komise učitelstva Turnovského okresu pěkný vlastivědný sborník pro děti, který měl přiléhavý název „Radostná studánka“. Tento dětský časopis dostal svůj nadpis podle kozákovské Radostné studánky, která je odedávna opředena řadou krásných lidových pověstí. Redaktor časopisu,  někdejší okresní školní inspektor  a spisovatel,  Jakub Honner vypráví o hledání názvu doslova toto:
„Hledali jsme název pro náš sborníček. Byla to zpropadeně těžká práce, nemyslete si! Deset, sto jmen nás napadlo, ale nad každým jsme nakonec vrtěli hlavou. Ne a ne! Pořád ne! Na každém návrhu byla nějaká chybička, něco, co se nehodilo anebo nelíbilo.
A tak jsme šli a šli a pořád přemýšleli. Bylo to hnedle jako v pohádce, věřte, nevěřte! Byl to takový krásný den a slunce svítilo nad Českým rájem. A víte, kam jsme až došli na té pouti za nadpisem? Neuhádnete, věru, ne! Až na Kozákov.
Takový děda to je, viďte, někdy zamračený jako kakabus a jindy plný smíchu a veselí jako mládenec. Dech se nám zatajil, když jsme obcházeli jeho široký, rozložitý hřbet, a dívali se do nejkrásnějšího kraje na světě. Potom jsme sešli Kudrnáčovou (?) stezkou dvě stě metrů níže na západní stranu směrem k Turnovu – a už jsme tam byli.
Kde? U Radostné studánky.
Je to bílá kaplička, docela malá, maloučká, a na jejím dně svítí studánka jako boží oko. Tenká nitka čisté vody se prodírá zarostlou stružkou, nejprve pomalu, pomaloučku, ale potom sílí, její běh se zrychluje, skáče přes kameny, bublá, zurčí, šumí a zpívá – ejhle: Zpívá si na cestu k Turnovu do Stebeňky a k Jizeře.
A my se díváme do kraje.
Leží tu před námi jako na dlani: drahý, krásný, milovaný: Tajuplné Trosky, pyšná Vyskeř, osamělý Mužský, Klokočské skály a Rotštejn, Hrubá Skála, Skalní město a Valdštejn, Jizera a Turnov, Jeníšovice a Frýdštejn, roviny i kopce, žírné lány i skály – a dál a dál… Český ráj, kraj drahý, krásný, milovaný, jediný…
Ten kraj, děti, Váš i náš, ten kraj se chceme učit znát. Kraj i lid. A nejen znát: i rozumět mu, i pracovat pro něj, i jej milovat, a jemu sloužit.
Díváme se na něj od Radostné studánky jako na zázrak. Jako na zázrak, který stvořila dovedná ruka přírody i člověka pro český národ. Oči nám svítí jako hvězdy na obloze. Srdce nám bije jako zvon. A Mistr Karel Vik, turnovský malíř a grafik, malíř Českého ráje, drží již v levé ruce blok a v pravé ruce plnicí pero a kreslí a kreslí…
Co kreslí? Radostnou studánku, ovšem, nyní již všichni víme – aniž jsme si to řekli – kterak se bude náš sborníček jmenovat.
Vydali jsme se na cestu za nadpisem a  kraj nám jej dal. I posloucháme hlasu jeho srdce, dáváme jej v čelo tohoto sborníčku a slibujeme – za něj i za sebe – že tomuto kraji budeme sloužit… Skrze jeho děti, věrně a poctivě…“

Jako zajímavost uvádím, že titul RADOSTNÁ STUDÁNKA nese i informační zpravodaj obce Radostná pod Kozákovem  na jehož titulní straně je fotografie studánky tak, jak vypadá v současnosti.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RADOSTNÁ STUDÁNKA z roku 1939-40, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu RADOSTNÁ STUDÁNKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla RADOSTNÁ STUDÁNKA zde >>>