Category Archives: 1938

Premiéra časopisu – EVANJELICKÝ SKAUT

Podklady pre dnešný príspevok sme obdržali od Nell1967. Ďakujeme krásne!

EVANJELICKÝ SKAUT s podtitulom časopis evanjelických skautov a skautiek začal vychádzať v septembri 1937  a vychádzal až do roku 1939.

Tvorili ho 4 strany vo formáte 24×16 cm. Boli vydané 2 ročníky: 1.ročník 10 čísiel 36 strán a 2.ročník 7 čísiel 27 strán

V roku 1939 vychádzal údajne ako príloha časopisu NOVÝ ROD. Útly časopis bol vlastne informačný bulletin, obsahujúci básne, články a úvahy, piesne a doplnky k organizácii Ústredia evanjelických skautov. EVANJELICKÉHO SKAUTA viedol Tibor Grandtner prof. Dr. – Cipa.

T.Grandtner – Cipa (*14.4.1915 – † 8.4.2004)

Peter Janota a Jozef Mikloš v publikácii Osobnosti skautingu na Slovensku o ňom píšu:

„V roku 1926 vstúpil vo Zvolene do 1. odd. Sväzu junákov – skautov a na prvom tábore dostal skautské meno Cipa, ktorému bol verný do konca svojho života. Vo veku 18 rokov prevzal vedenie oddielu, ktorý viedol (aj tábory) až do roku 1938, keď odišiel študovať do Bratislavy. Bol poluzakladateľom Ústredia evanjelických skautov a v náčelníctve ÚEJ zastával funkciu náčelníka. Spolu s br. Adolfom Petrů stál pri zrode Slovenskej lesnej školy. Po roku 1945 bol v náčelníctve Slovenského Junáka ako predseda Hospodárskej rady. Funkciu vykonával až do odchodu do exilu v septembri 1968. V roku 1975 sa stal spoluzakladateľom organizácie Český a slovenský exilový skauting. V zahraničnom exilovom skautingu bol zvolený za európskeho skautského exilového náčelníka. Túto funkciu zastával v rokoch 1980 – 1984. V máji 1992 bol zvolený za náčelníka Český a slovenský skauting v zahraničí.

Veľa publikoval, predovšetkým vydával knihy so skautskou tematikou. Bol dušou exilového edičného strediska SKAUTED. Po roku 1989 bol jedným z prvých skautov zo zahraničia, kto pomáhal pri obnovovaní nášho skautingu. Získaval pre nás financie a aj nás hojne zásoboval skautskou literatúrou. Snem v Trenčíne 1992 ho zvolil za Čestného náčelníka Slovenského skautingu. Jeho vernosť a oddanosť skautingu bola ocenená našimi aj zahraničnými vyznamenaniami:

  • Strieborná hlavica šípu
  • Svojsíkova medaila
  • Strieborný lev
  • Za skautskú vernosť I. stupňa
  • Prúty bratstva
  • Skautská láska

Zomrel v Holandsku, ďaleko od svojej milovanej vlasti, stále verný ideám skautingu.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu EVANJELICKÝ SKAUT z roku 1937-38, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu EVANJELICKÝ SKAUT – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: SNK)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu EVANJELICKÝ SKAUT zde >>>