Category Archives: 1993

MATEŘÍDOUŠKA – 49.ročník – 1992-93

Dnes archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1992-93 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Ofce. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst: Mateřídouška – literární měsíčník pro nejmenší čtenáře. Vydává Mladá fronta. Redakce: Radlická 61 , 150 02 Praha 5, tel.
54 49 41-8, fax: 53 63 18. Šéfredaktor Josef Brukner, redaktoři Jiří Černý, Magdalena Propperová, výtvarný redaktor a grafická úprava Jiří Fixl. Sekretariát Dagmar Merrellová. Tiskne Polygrafia, Svobodova 1 , Praha 2. Předplatné: Mladá fronta, distribuční středisko, Radlická 61 , 150 02 Praha 5. Objednávky také přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatní střediska . Objednávky ze zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice a vývoz tisku, H. Píky 26, 160 00 Praha 6. Podávání novinových zásilek povoleno Reditelstvím poštovní přepravy Praha č. j. 2602/92 ze dne 29. září 1992. Neobjednané
rukopisy se nevracejí. Zadáno k výrobě 29. 10. 1992, vyšlo 10. 12. 1992. Registrační číslo RS-391 . © Mladá fronta.“
Časopis vycházel v rozsahu 24 stran a prodával se za 7  Kčs.

Ve 4. čísle 49. ročníku (vyšlo v prosinci 1992) redakce píše: „Časopis Mateřídouška bude také v příštím roce vycházet ve stejném rozsahu a formátu jako dnes. Najdete v něm opět pohádky, básničky, seriály, hravé čtení a rozmanité soutěže, ale jak je to v této zemi zvykem, bohužel ne za stejnou cenu. Od ledna, ne naší vinou, bude stát Mateřídouška 8,50 Kčs. Dobře udělal i ti, co si ji předplatili, neboť ti ji mají stále za 7 Kčs. Věříme, že i za 8,50 Kčs se vám Mateřídouška vyplatí, protože stále zůstává nejlacinějším celobarevným časopisem pro děti.“

Ilustrovaný seriál Jiřího Černého a Ivany Lomové BIBLICKÉ PŘÍBĚHY, který vycházel od září 1990 do června 1995 měl 56 dílů:

Jiří Černý a Ervín Urban vytvořili pro MATEŘÍDOUŠKU přepis klasického díla ROBINSON CRUSOE do komiksové podoby:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA v letech 1992-93, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MATEŘÍDOUŠKA  zde >>>