Category Archives: 1994

ČIN – 6.ročník – 1994

Dnes archivované čísla časopisu ČIN z roku 1993 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík!

V záhlaví časopisu stojí: „ČIN – NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ ČS.SKAUTŮ A SKAUTEK“. V tiráži je uvedeno: „Redakce: Zvonimír Dragoun, Jiří Kafka,  Daniel Kunermann, Ivan Makásek, Ivo Vacík, Jiří Zachariáš. ADRESA REDAKCE A ADMINISTRACE: Evropská 199, Praha 6 161 00. Vydává Nadace NIKA. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce nemusí vždy souhlasit s obsahem článků a neodpovídá za ně. Bez jazykové úpravy.“  ČIN vycházel 6x do roka dle kalendářního roku, v rozsahu cca 26 stran na formátu A4.

Časopis byl stejně jako předchozí ročníky  připravován neprofesionály a tištěn černobíle v ne příliš dobré kvalitě. To ale nijak neubírá na jeho obsahu, který se občas vymezuje proti „oficiálnímu“ časopisu největší české skautské organizace. ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory (bez jakékoliv podpory ústředních orgánů největší české skautské organizace – JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR). Přesto dokázal vycházet v tištěné formě nepřetržitě 12 let.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČIN z roku 1994, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvovatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČIN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů k přečtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČIN zde >>>