Category Archives: 1937

Slovenský propagandistický časopis – NÁSTUP 05.ročník (1937)

V dnešnej premiére by som rád predstavil jedno číslo časopisu NÁSTUP. Keď som čítal inzerát: “…ponúkam plnú povalu starých časopisov”, ani som len netušil, že po horolezeckom výstupe bez rebríka nájdem iba toto jedno, jediné číslo. Zatuchnutých časopisov tam bolo naozaj neúrekom, avšak všetky s označením NÁSTUP 5.ročník číslo 22. Inzerujúci mi nakoniec toto číslo daroval, aby mi aspoň čiastočne vynahradil náklady na benzín. Z čo mu v mene nášho webu ďakujem!

Charakteristiku časopisu použijem z  Wikipédie:

NÁSTUP bol časopis, ktorý vychádzal na Slovensku od roku 1933 –  do  1940. Celý názov a podnázov časopisu bol NÁSTUP: mladej slovenskej autonomistickej generácie, neskôr Časopis mladej slovenskej generácie.

Bol to radikálny dvojtýždenník mladej ľudáckej generácie, ktorý s dôrazom nastoľoval základné otázky politického, hospodárskeho (priemysel, obchod, peňažníctvo, poľnohospodárstvo) aj kultúrneho života. Hodnotovo bol najbližšie vtedajšej Hlinkovej ľudovej strane HSĽS. Uvádzal orientované príspevky o zahraničných Slovákoch. Mal rubriku Študentské aktuality (akademické ale aj stredoškolské), Časové obrázky, Poznámky – s krátkymi útočnými príspevkami a uverejňoval aj recenzie kníh.

S radikalizmom NÁSTUPU niektorí činitelia neboli spokojní. Mal aj vybielené miesta. Svoje postoje si NÁSTUP bránil, časopis bol zakázaný výmerom Prezídia Policajného riaditeľstva v Bratislave, zákaz bol neskôr odvolaný.

Z tiráže vyberám: „vychodí vždy 1. a 15. každého mesiaca. Predplatné činí ročne 35.— Kčs, polročne 18.— Kčs, štvrtročne 10.— Kčs, jedno číslo 1.50 Kčs.—; do cudziny 6o.— Kčs ročne. — Majiteľ, vydávateľ a zodpovedný redaktor: Dr. Ján Ďurčanský, Bratislava, Palisády 61. — Rediguje: Redakčný kruh. — Tlačí: Kníhtlačiareň Únia, Bratislava.”

Časopis mal 16 strán novinovej kvality. Obsahovo to bolo podľa môjho názoru skôr politické periodikum so silným nacionálnym podtextom. Čitateľmi NÁSTUPU boli predovšetkým voliči, sympatizanti a členovia HSĽS. Toto číslo vzniklo v období, keď septembra a začiatkom októbra 1937 vzbĺkli v Bratislave búrlivé demonštrácie pod heslom „Na Slovensku po slovensky”. Organizovala ich akademická mládež, ktorá takýmto spôsobom chcela donútiť profesorov bratislavskej univerzity, aby na univerzite prednášali po slovensky.

Okrem aktuálnych a spoločenských udalostí, obsahoval časopis piesne určené pre demonštrácie.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NÁSTUP z roku 1937, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NÁSTUP – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NÁSTUP zde >>>