Category Archives: 1937

MLADÝ LETEC – 8.ročník – 1936-37

Dnes digitalizovaná čísla časopisu MLADÝ LETEC z roku 1936-37 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Martin K. Velký dík!

V tiráži 1. čísla časopisu se píše: MLADÝ LETEC“, populární letecký časopis pro mládež, vychází 25. každého měsíce, vyjma prázdniny. Cena jednoho čísla 50 h, předplatné na rok (10 čísel) Kč 5,- i s poštovným. Majitel a vydavatel Masarykova Letecká Liga, ústředí Praha. Za redakci odpovídá Fr. Synecký, gen. tajemník M. L. L. Redakce i administrace v Praze XIX-Dejvice, Bachmačská 18. Používání novin. známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze, čj. 221829-VII 1929. – Pod. pošt. úřad Praha 45. – Tiskne „Garmond“,  knihtiskárna, Praha – Bubeneč. Ročník VIII. č. 1. Na Magistrále 25. Září 1936“

I když v knize Štefana Švece – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850–1989) není titulu MLADÝ LETEC věnován prostor v části, kde je každému časopisu vyhrazeno několik samostatných stran, je zde přesto MLADÝ LETEC zmíněn, byť s nepřesně uvedeným datem vydávání – na straně 107 – „ZÁJMOVÉ ČASOPISY PRO DĚTI. Vlastivědným titulem pro děti byla Naše republika (1930-1939, v letech 1939- 1940 časopis vycházel pod názvem Český domov). Brněnské nakladatelství Pazdírek prodloužilo tradici vydávání hudebních časopisů titulem Hudební besídka (1924-1928). V první republice začal od roku 1920 ve Valašském Meziříčí jako příloha časopisu Drobné umění vycházet rovněž sborník pro výtvarné umění, určený pro děti a mládež, s titulem Probuzení.  Československý rozhlas založil jako prostředníka mezi svým vysíláním a mladými posluchači časopis Rozhlas mladých (1934-1942, původně s názvy Školský rozhlas /1934-1935/ a Rozhlásek /1935-1937/). Svůj vlastní časopis měli dětští fanoušci letectví. Jmenoval se MLADÝ LETEC (1929-1934).“ 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ LETEC z roku 1936-37, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ LETEC – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu  MLADÝ LETEC zde >>>