PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MLÁDÍ

Kompletní ročník časopisu MLÁDÍ – 14.ročník – 1930-31

Časopis MLÁDÍ – 14.ročník z roku 1930-31 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Moc děkujeme za premiérová čísla tohoto zaniklého časopisu!

MLÁDÍobrázkový časopis pro mládež „vychází každý druhý čtvrtek mimo prázdniny (20 čísel) – Zasílá se nejméně 10 výtisků, na které jedenáctý zdarma – Předplatné na půl roku Kč 2,50 na rok Kč 5 …“  Časopis vydával František V. Pokorný v Brně. Šéfredaktorem byl Augustin Prachař.

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989 na stranách 383-386 mimo jiné uvádí:

„PODTITUL: Obrázkový měsíčník pro mládež (roč. I), Obrázkové noviny pro mládež, dorost sokolský a studentstvo (roč. 2-4), Obrázkové noviny pro mládež (roč. S-ll, od září 1922), Obrázkový časopis pro mládež (roč. 12-24, od září 1927).

ROKY VYDÁVÁNí: 1914, 1919-1941

PERIODICITA: Měsíčník (1914), Čtrnáctideník (od roku 1919)

SEFREDAKTOR CI HLAVNI REDAKTOR: Josef Matějík a B. Jančík (1914), Augustin Prachař (od roku 1919), V ročníku 1925-1926 je v tiráži uveden Redakční kruh učitelský, redaktorem byl však dále Augustin Prachař.

Časopis stihl před I. světovou válkou vydat pouhých šest čísel, po skončení války byl však záhy obnoven a vycházel až do počátku 40. let.
Titul, moderní svým pojetím (sloupcovou novinovou sazbou, zaměřením na kvalitní soudobé autory atd.), držel vyvážený obsah se složkou výchovnou, vzdělávací i zábavní. Důraz kladl na naučné materiály technické, přírodovědné a historické, stejně jako na občanskou výchovu. Časopis propagoval ideje nově vzniklého státu, tiskl články o jeho oficiálních představitelích (zejm. materiály masarykovské) a o historii země. Zcela pomíjel náboženství. Proto se někdy stával terčem útoků katolického tisku. Dokonce i křesťanské svátky (Vánoce, Velikonoce) pojímal civilně, zcela bez křesťanského étosu.
Mládí publikovalo ukázky z moderní domácí tvorby autorů pro mládež, bylo beletristicky i koncepčně modernizujícím dětským časopisem. Tisklo prózu a v hojné míře i poezii českých klasiků, ale především původní soudobou tvorbu. Na titulní straně měla obvykle místo báseň a začátek delší prózy, první část časopisu byla beletristická a naučná, vydání uzavíraly stálé rubriky. V časopisu se objevovaly ilustrované návody k výrobě různých drobností na hraní i do domácnosti, dále kreslené ilustrace i fotografie, často zeměpisné z Čech, Moravy, Slovenska i ciziny. Výjimečně též drobné obrázkové seriály.
Časopis tiskl stálé rubriky „Slovenský koutek“ ve slovenštině, sokolskou rubriku „Naše káňata“, „Veselý koutek“ či „Zábavný koutek“, „Práce žáků“ s texty a díly čtenářů, „Z domova i z ciziny“, „Co nového“ s krátkými zprávami, „Hádanky“ aj. Jeho výtvarná úroveň nebyla valná, publikoval často nekvalitní fotografie a další obrazový doprovod.

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_01_skryvacka
Mimo jiné i díky své nízké ceně (časopis byl jedním z nejlacinějších titulů vůbec) bylo Mládí široce populární a často ho ve školách odebíraly celé třídy. Drželo si svou specifickou grafickou podobu po celou dobu existence. V květnu 1941 byl časopis úředně zastaven.
V letech 1920 a 1921 vyšly z časopisu i knižní výbory pod názvem Výbor z Mládí. Titul vydával také vlastní Knihovničku Mládí.“

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_01_m-ales

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu MLÁDÍ v roce 1930-31, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované strany časopisu MLÁDÍ  – kliknutím na náhled strany:

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_01

 

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_02

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_03

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_04

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_05

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_06

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_07

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_08

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_09

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_10

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_11

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_12

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_13

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_14

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_15

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_16

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_17

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_18

mladi_14-rocnik_1930-31_cislo_19-20