Category Archives: 1931

Ďalší ročník – BUĎ PRIPRAVENÝ 07.ročník (1931-32)

Dnešným príspevkom otváram zatiaľ nepublikovaný ročník časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ.

Čísla nám zaslal, ako svoj vstupný materiál Peter S. Ďakujeme krásne!

Z tiráže vyberám: „BUĎ PRIPRAVENÝ“ „VATRA“ – ilustrovaný časopis pre mládež. – Vychádza mesačne raz okrem júla a augusta. – Redakčná uzávierka 5. každého mesiaca. – Ročník začína v septembri. – Predpláca sa na rok 12.-Kč, jednotlivé čísla 1.20 Kč. Reklamácie sa neznámkujú, ani nezalepujú a uznávajú sa len do 14 dní. – Redakcia a správa v Košiciach, Legionárske námestie číslo 18. – Filiálna redakcia v Bratislave, Trnavská 11. Tlačí štátne kníhtlačiareň v Košiciach.“

V tiráži bolo ešte uvedené: „KTO SI PONECHÁ UKÁŽKOVÉ ČÍSLO, JE POVAŽOVANÝ ZA DOBERATEĽA.“ Z toho mi vyplýva, že redakcia zrejme rozposielala čísla na rôzne adresy.

Redakcia v úvodníku 1.čísla „RUKY K DIELU“  žiada o pomoc a podporu časopisu:

„Už siedmy rod dostáva naša mládež do rúd náš časopis. Z roka na rok sa zlepšoval a teraz tu máme VII. ročník. Zdá sa, že je lepši, než bol šiesty. Ale musí byt u budúcnosti ešte o veľa lepši! Zlepšiť, zdokonaliť, spestriť a skrášliť ho, je našim úkolom.
Sme časopisom mládeže a pre mládež. Šesť rokov reprezentovali sme slovenskú junač, bojujúcu za ideál všeľudskej lásky, bratstva svetového a úprimného vlastenectva.
Mládež naša potrebuje pomoci a opory. Treba ju viesť, viesť zdravými a dobrými cestami a poriadne pripraviť na ťažký, zodpovedný a samostatný život. Musí veľa, veľa doháňať, tu však práve mládež potrebuje vodcov-odborníkov a pedagógov, ktorí by jej na tomto poli pomohli, žiaľbohu toho ešte u nás nieto. Hlavu však preto nesvesíme! Musíme to mat tiež.
Preto, na začiatku VII. ročníku, obraciame sa i k Vám, páni profesori a učitelia: podporte morálne svoju mládež v tejto práci. Oheň treba zavše rozdúchať. Slovenská mládež zapálila si vatru. Obetujte ročne len po dva-tri články na tento ohník. Mládež bude pilne pomáhať a znášať drevo, aby sa vatra rozhorela, rozžiarila a privábila veľkú, veľkú družinu usilovných junákov.
Venujte trochu pozornosti časopisu, ktorý sa tak pekne vzmáha a ktorý tak krásne, ideálne pracuje za lepšiu budúcnosť národa. Podoprite ho morálne a sme presvedčení, že takouto spoluprácou dôjdeme k pekným výsledkom.
Záujem mládeže bude radosťou pedagóga, pomoc pedagóga zas vzpruží mládež k práci.“

Na záver ešte dvojstranová ochutnávka z časopisu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1931-32, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: Peter S.)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ zde >>>