Category Archives: 1931

SLEZSKÝM DĚTEM – 3.ročník – 1931-32

Dnes archivovaný časopis SLEZSKÝM DĚTEM z roku 1931-32  pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval nell1967. Děkujeme!!!

Časopis s týmto názvom je vlastne druhým ročníkom periodika TĚŠÍNSKÝM DĚTEM, ktorý sme si predstavili v príspevku z 2.2.2019Dôvod kvôli čomu redakcia premenovala časopis, je popísaný v úvodníku posledného čísla 1.ročníka.Končíme I. ročník našeho časopisu „Těšínským dětem“ a tím skrovnou práci, drobnou a přece tak významnou pro Vás a naše Slezsko. Je to pouze nástin, který jsme Vám podali na 80 stranách bílého a 40 stranách obálkového tiskového papíru. Protože nastanou prázd­niny, Vámi tak očekávané, končíme tímto Vaši radost, která Vás měla těšiti a povzbuzovali po celý školní rok 1929-30 v době volných mimoškolních chvil. Věnovali jste svému časo­pisu mnoho již tím, že jste dopisovali, přispívali, starali jste se o zlepšení jeho úrovně a to doufáme, že se Vám i nám dařilo. Nelze však na 8 stranách podali všecko tak, jak by náš časopis vyžadoval a jak by bylo naším i Vaším přáním. Ale i tu Vám vyhovíme, neboť po prázdninách, to jest od 1. září 1930 bude rozesílán náš časopis v rozsahu daleko větším, o 16 stranách se 4 stránkovou obálkou. Byl-li náš časopis rozesílán v počtu 10.000 výtisků, Jsme přesvědčeni, že bude Vámi odebírán jeho II. ročník v míře ještě větší, neboť za odběratele i přispívatele se ještě hlásí naše milé Hlučínsko a Opavsko. A odtud si vysvětlíte změnu názvu na „Slezským dětem“. Příští náš ročník věnuje, tedy svoji práci a síly nejen Těšínsku, ale celému Slezsku.

Nově rozšířený časopis „Slezským dětem“ bude míti tyto stálé rubriky mimo zábavné a poučné části: Zábavou k poučení, Ukázky soudobé literatury. Slezské pověsti a památky. Zpěvem k srdci — srdcem k vlasti. Loutkové divadlo. Hrou k práci — prací k životu, Hádanky, Rodičům, Děti dětem, Z vlasti. Ze světa. Veselý koutek atd.. Jsme přesvědčeni, že úroveň našeho časopisu může závoditi se všemi jinými a to ob­sahem i úpravou, neboť v oboru literatury samé byli získáni nejpřednější naši pracovníci a odborníci dětské literatury, jako: Josef Kalus, Jan Petrus, Josef Spilka, Oldra Sedlmayrová, Ludmila Nováková a j. V oboru malířství: akad, malíř Frant. Tříska, akad malíř a učitel D. V. Černý, akad. malíř a prof. Frant. Vrobel, akad. malíř a prof. Richard Lander a jiní. V oboru hudebně-zpěvním: sběratel slezských lidových písní Josef Mojžíšekprof. Ed. Rund a prof. Wünsch.

Časopis vychádzal každého 15. v mesiaci v Loukách nad Olzou. Cena 1 čísla pri hromadných objednávkach bola 60 hal., jednotlivá čísla poštou 70 hal. Predplatné na pol roku 3 Kč, na rok 6 Kč. Vydávala ho učitelská jednota v Orlové za spoluúčasti Učitelského Ustřejlního spolku slezského a všech jednot, sdružených v l střed. Učitel, spolku slezském. Zodpovedný redaktor Richard Jura, riadiaci učiteľ v Loukách nad Olzou.
Na 16 stranách prinášal zábavné, ale aj poučné články a rubriky, doplnené čiernobielymi ilustráciami a fotografiami.

František Jura vystudoval učitelský ústav v Brně. Do okupace Těšínska působil jako odborný učitel na měšťanské škole ve Fryštátě. Ve Fryštátě se aktivně podílel na organizačních pracích tehdejších učitelských organizací. Za druhé světové války učil v okolí Brna. Kromě toho redigoval se svým bratrem Richardem časopis Českým dětem, později přejmenovaným na Slezským dětem. Publikoval zde převážně vlastivědné články a drobné medailonky o slezských buditelích pod pseudonymem Vítek Halfar. Časopis byl vydáván tehdejším krajinským spolkem českých učitelů okresů Těšín, Fryštát a Frýdek.

Bratři Jurové získali pro spolupráci řadu autorů z Opavska a z Ostravska. K přispěvovatelům patřili např. Jaroslav Šulc, Emil Dvořák, Josef Tesařík a Zdeněk Bár. V pozdějších letech žil František Jura ve Velkém Meziříčí. Drobné příspěvky uveřejňoval v Moravsko-Slezském deníku, v Černé zemi, v Kalendáři Slezské matice a v různých dětských časopisech. Později pak v Učitelských novinách, ve Svobodném slově a ve Zpravodaji JKP ve Velkém Meziříčí.František Jura vystudoval učitelský ústav v Brně. Do okupace Těšínska působil jako odborný učitel na měšťanské škole ve Fryštátě. Ve Fryštátě se aktivně podílel na organizačních pracích tehdejších učitelských organizací. Za druhé světové války učil v okolí Brna. Kromě toho redigoval se svým bratrem Richardem časopis Českým dětem, později přejmenovaným na Slezským dětem. Publikoval zde převážně vlastivědné články a drobné medailonky o slezských buditelích pod pseudonymem Vítek Halfar. Časopis byl vydáván tehdejším krajinským spolkem českých učitelů okresů Těšín, Fryštát a Frýdek.

Bratři Jurové získali pro spolupráci řadu autorů z Opavska a z Ostravska. K přispěvovatelům patřili např. Jaroslav Šulc, Emil Dvořák, Josef Tesařík a Zdeněk Bár. V pozdějších letech žil František Jura ve Velkém Meziříčí. Drobné příspěvky uveřejňoval v Moravsko-Slezském deníku, v Černé zemi, v Kalendáři Slezské matice a v různých dětských časopisech. Později pak v Učitelských novinách, ve Svobodném slově a ve Zpravodaji JKP ve Velkém Meziříčí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLEZSKÝM DĚTEM z roku 1931-32, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel  tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLEZSKÝM DĚTEM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SLEZSKÝM DĚTEM zde >>>