Category Archives: 1930

1 číslo – SKAUT 03.ročník (1931-32)

Časopis Slovenských katolíckych skautov v Bratislave SKAUT sme si prestavili ešte v minulom roku v príspevku Premiéra slovenského časopisu SKAUT – 2.ročník – 1930-31.

Podarilo sa mi vyhrabať ešte jedno číslo z 3.ročníka. Respektíve dvojčíslo tohto ročníka.

Ako som už písal v predošlom príspevku, časopis vychádzal v rokoch 1930 – 1938. To korešponduje s obdobím, kedy v roku 1938 slovenská vláda zakázala skautské organizácie (roku 1940 aj vláda v protektoráte Čechy a Morava). Časť katolíckych skautov bola transformovaná do Hlinkovej mládeže.

V tomto článku doplním faktografické údaje, ktoré sa mi podarilo vyhľadať na internete a v publikáciách.

Súčasťou časopisu bola u nás tiež publikovaná príloha SKAUTKA. Podtitul sa niekoľkokrát zmenil: SKAUT – Časopis katolíckych skautov; od l/II (sept. 1930) Časopis pre mládež; od l/III (sept. 1931) Časopis pre skautskú mládež; od 3/III (nov. 1931) Časopis pre mládež; od 1/IV (sept. 1932) Orgán pracovníkov a priaznivcov slovenského katolíckeho skautingu; od 3/VII (nov. 1936) Mesačník Slov. katolíckych skautov. „Skautov zlatého kríža“. — Monata revuo de Slov. Katol. skoltoj „De Skoltoj de Or a kruco“.

  • Roč.I. – 1930 – 6 čís.80 s.
  • Roč.II. – 1930/1931 – 10 čís. – 158 s.
  • Roč.III. – 1931/1932 – 10 čís.176 s.
  • Roč.IV. – 1932/19338 – čís.56 s.
  • Roč.V.
  • Roč.VI.
  • Roč.VII. – 1936/1937 – 10 čís.128 s.
  • Roč.VIII. – 1937/1938 – 10 čís.132 s.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT z roku 1930-31, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SKAUT zde >>>