Category Archives: 1985

Žltý – 38.ročník (1985-86) časopisu OHNÍK

Dnes  do nášho archívu zaraďujem 22 „žltých” čísel 38.ročníka OHNÍKA. K jeho úplnosti chýbajú už iba čísla 20 a 22.

Tiráž: „OHNÍK — časopis mladších pionierov. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena. Adresa redakcie: Karpatská 2, 812 84 Bratislava. Telefón: 445 98 Šéfredaktorka: Gabriela Rothmayerová. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava- Krasňany. Počas školského roku vyjde 24 čísel. Cena jedného výtlačku je 1 Kčs.”

Ilustrátori, ktorý sa pričinili o základ grafického stvárnenia jednotlivých titulov:

 • č.1 – VOJTECH KOLENČÍK
 • č.2 – OĽGA KOLEMBUSOVÁ-BUHAJOVÁ
 • č.3 – ĽUBOMÍR MIKA
 • č.4 – BLANKA VOTAVOVÁ
 • č.5 – KRISTÍNA HARGAŠOVÁ
 • č.6 – AGNEŠA BAKARDŽIEVA
 • č.7 – DANIELA ONDREIČKOVÁ
 • č.8 – JOZEFÍNA HORÁČKOVÁ
 • č.9 – ĽUBA SUCHALOVÁ
 • č.10 – DRAGICA VRTELOVA
 • č.11 – JAN MEISNER
 • č.12 – IRENA TARASOVÁ
 • č.13 – JOZEF CESNAK
 • č.14 – JAROSLAVA KOLAČKOVÁ
 • č.15 – OĽGA BAJÚSOVÁ
 • č.16 – ĽUBA ŠÚCHALOVÁ
 • č.17 – JARMILA DICOVÁ
 • č.18 – OĽGA BEKÉNIOVÁ
 • č.19 – NAĎA RAPPENSBERGEROVÁ
 • č.21 – TAMARA KOLENČÍKOVÁ
 • č.23 – ALAN LESYK
 • č.24 – JOZEF CESNAK

Rubriky tohto ročníka boli pevne stanovené. „REPORTÉR“ – reportáže z činnosti a záujmových aktivít pionierskych oddielov. „VERNE NÁROD SVOJ ĽÚBILI…“ –  články z témou významných osobností z minulosti a súčasnosti.

Dvojstrana s poéziou a prózou bola bohato ilustrovaná zvyčajne hlavným ilustrátorom.

Strana 6 -7„BOL SOM DOMA SÁM“, ktorú striedala rubrika „PRSTOM PO MAPE“. Obe prinášali zaujímavosti a príspevky z domova a zo svete.

Žltú strednú dvojstranu „žltého OHNÍKA“ vypĺňali postrehy z fungovania infraštruktúry miesta a obcí s názvom „ZO ZÁKULISIA VEĽKOMESTA“.

Zaujímavá bola strana 10-11 s názvom „STUDNIČKY“. Prestavovala prispievateľov a autorov detských časopisov s ukážkou z ich tvorby.

Strana 12-13 opäť rôzne práce z poézie a prózy.

Strana 14-15 „ŽIVÉ ZLATO“ – krátke príspevky z dôrazom na to čo máme k dispozícii zo sveta fauny a flóry. „SOM JEDNOTKA“ –  mini príspevky s jednoduchými, kreatívnymi návodmi.

Posledná žltá strana patrila samostatným príbehom z detektívneho prostredia „VLKOV PRIATEĽ (zápisky Dušana Hudrikaja)“. Autorom bol Jozef Repko a ilustrátorkou Eva Prušková.

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍK z roku 1985-86, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>