VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: BUĎ PRIPRAVENÝ

BUĎ PRIPRAVENÝ – 4.ročník – 1928-29

Ku kompletizácii dnešného ročníka nám dopomohol peterst a petrsir, za čo im veľmi ďakujeme. Je to už druhý skompletizovaný ročník časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ, ktorý sa nachádza v našom archíve.

Už tradične tiráž: Vychádza mesačne raz okrem júla a augusta. Predpláca sa na rok 12’—, jednotlivé čísla 1,50 Kčs. Za redakciu zodpovedá L. Janza. Redakcia v Košiciach, Legionárske nám. 18. Tlačí Štátna kníhtlačiareň v Košiciach…

Časopis tohto ročníka obsahoval 24 strán. V publikovaných máme kompletné len číslo 10 od petrsina, ktorý ho osobne vlastní. Z článkov a úvodníka prvého čísla sa dozvedáme, že slovenskému skautingu sa v tomto období darilo.

Zdá sa mi, že náš skauting na Slovensku ešte nikdy nestál tak pevne, ako teraz. Časopis náš bol vždycky istým merítkom vyspelosti nášho hnutia. Prešli roky, že sme ho vôbec postrádali, prišiel potom čas, že musel byt založený, ale o rok zase zanikol; po trojročnej prestávke pustili sme ho znovu na cestu a dnes po nových dvoch rokoch, ideme ho zväčšovať, zdokonaľovať.

Posledný školský rok bol dôležitou epochou v dejinách slovenského skautingu. Ústredie našej organizácie preniesli sme do hlavného mesta Slovenska, ešte predtým, čo bola uskutočnená koncentrácia administrácie slovenskej krajiny. Doteraz, kdekoľvek sme aj mali svoju centrálu, cítili sme vždycky určitú nespokojnosť preto, že nebolo to práve to najvhodnejšie umiestnenie nášho ústredia. Teraz ale takéto obavy musia odpadávať, v Bratislave môžeme a musíme sa silne zakotviť. Na čelo našej organizácie podarilo sa nám získať vplyvné osobnosti, nad ktorými lepších nemá skauting ani v historických zemiach.

Ináč dostal slovenský skauting v minulom roku pestrejšie zabarvenie tým, že sa založil v sídle prezidenta Slovenskej krajiny skauting katolícky, ktorý sa ďalej rozširuje po význačnejších mestách Slovenska…

Prvé čísla obsahovali poviedku na pokračovanie „TAJOMSTVO STUDNE“, prevzatú z francúzskeho skautského časopisu „Le Journal des Eciaireurs“.

Doplnené boli domácimi fotografiami z akcií slovenských skautov.

Z fotodokumentácie ktorej bolo v tomto ročníku neúrekom, bola cítiť masovosť tohto hnutia.

Rok 1929 bol významný pre slovenský skauting a to v tom, že bolo 10. výročie jeho vzniku.

V časopise sa píše a svedčí o tom aj reklama o založení Skautskej knižnice. Jej prvý výtlačok mala byť SKAUTSKÁ PRÍRUČKA v rozsahu 208 strán.:

Jak slabý bol náš začiatok na Slovensku! Jak veľkú prácu vykonali naši vodcovia, kým zozbierali také šiky, kým nám vydali náš „Buď Pripravený”. Ale oni neznali prekážok, premohli všetko pre nás, obetovali sa, aby sme boli silní a teraz prikročili k novému, ťažkému, ale zato tým krajšiemu úkolu. Vydali nám „Skautskú príručku”, na ktorú sme už od dávna a tak túžobne čakali. Konečne vyšla. Dostal som ju do rúk priamo z tlačiarne ešte „teplú”. Dychtivo som rozrezával list za listom a priamo som hltal jej obsah. Je v nej zahrnuté, čo potrebuje vedieť o našom hnutí vĺča, nováček, skaut, rover, old-skaut i každý funkcionár. Je pečlive sostavená. Jej formát je vhodný, praktický, úprava vzorná a s potešením môžeme povedať, že prvý sväzok našej „Skautskej knižnice” je vzorný a ukazuje na poctivú právcu sostavovateľov. Zaslúži si prvého miesta v knižnici každého z nás.

Teraz však záleží na nás, ako to dopadne s finančnou otázkou. Kniha, vydaná veľkým nákladom, doniesla na náš tlačový fond veľkú starosť. Je povinnosťou každého skauta, aby si Príručku zakúpil. A nielen to. Musí sa usilovať ju rozšíriť medzi svojimi známymi a peniaze čím skôr zaslať redakcii, aby sa jej vypomohlo z finančných ťažkostí. Musíme mat na zreteli, že je to prvý pokus slovenských skautov, ktorí teraz začnú žít skutočne a po každej stránke životom opravdivých skautov. Túto malú iskierku nesmieme nechať zhasnúť, ale ju rozfúknuť vo veľkú vatru, okolo ktorej sa bude hriať mohutná družina slovenských skautov a ktorá bude žiariť ďaleko, ďaleko a hlásať, že pod Tatrami žijú opravdiví junáci.

Takto nejako vyzerala.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1928-29, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ zde >>>