PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ABC

ABC – 36.ročník – 1991-92 – KOMPLETNÍ

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1991-92 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca a Petrg. Děkujeme! Tímto jsou všechna čísla 36. ročníku ABC archivována naší knihovně.

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Mladá fronta. Šéfredaktor J.Kalina, zástupce šéfredaktora PhDr.R.Baudis…“ Končí tedy éra Vlastislava Tomana, šéfredaktora časopisu ABC, který v české časopisecké branži drží jedno prvenství – na „jedné židli“ seděl 35 let .

Vlastislav Toman (*1929 +2022) ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 98 o době vydávání 36.ročníku ABC píše:

“ … A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Bohužel tohle vzpomínání na zahraniční kontakty ABC skončí poněkud smutně. K datu mého odchodu z redakce do důchodu (únor 1992), podle dostupných informací, asi žádná z partnerských redakcí změny v jejich zemích nepřežila. A zanikl i Pif, se kterým nás pojilo celých třicet pět let od prvního čísla ABC, kdy se tady objevil v komiksu a později ho vystřídal Pifík. ..“

S odstupem času je potřeba před redakcí ABC smeknout – narozdíl od svých dlouholetých „konkurenčních“ souputníků jako byla například SEDMIČKA PIONÝRŮ, PIONÝRSKÁ STEZKA, … se ABC podařilo přechod na tržní prostředí přežít. Ale i ABC té době občas přinášelo trochu zoufale „aktivistické“ články typu „seznam dvanácti špinavých firem“ – POZOR NA ARIEL (OTŘESNÁ PRAVDA) či v rámci reklamy (Investiční banka) KUPONOVA PRIVATIZACE ABC  – hra pro kluky a holky – pro táty a mámy privatizace nanečisto, …

Redakce ABC velmi rychle zareagovala na společenské změny v listopadu 1989 a už 9.1.1990 (9.číslo 34. ročníku) vyšel na titulní stránce JEŽEK V KLECI s odkazem na vystřihovánku legendárního hlavolamu z románů Jaroslava Foglara.

Podle scénáře zástupce šéfredaktora Rudolfa Baudise kreslil Miloš Hlavsa komiks STROJ ČASU – byl otiskován na poslední stránce ABC. Vycházel od 1.čísla 36.ročníku do 7.čísla 37.ročníku (celkem 31 stran).

Spojení Václava Šorela a Jiřího Petráčka bylo šťastné i v komiksovém převyprávění některých příhod smyšleného legendárního hrdiny se jménem BIGGLES.

Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš v téměř tisícistránkovém díle DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20.STOLETÍ na stranách 844-850 v kapitole „Velké zemětřesení – Mládežnické časopisy za časů překotné transformace 1989-1993“ se okrajově zmiňují i o výše uvedeném komiksu:

Celospolečenské změny přelomu osmé a deváté dekády se výrazně promítly i do vydavatelské niky mládežnických časopisů. Některá tradiční periodika přečkala otevření trhu a publikačních možností navenek prakticky nezměněna (ABC), jiná procházela formátovou i obsahovou obměnou (Ohníček), popřípadě po rozkladu bývalé zaštiťující organizace bolestně a ve výsledku neúspěšně hledala vlastní tvář a místo na trhu (Pionýr, Sedmička pionýrů, Pionýrská stezka). Trh s mládežnickými a dětskými periodiky se výrazně proměnil, jistě i pod vlivem zcela nového segmentu samostatných komiksových periodik s původní i překladovou produkcí.
Nejstabilnějším ze všech mládežnických časopisů se na přelomu 8o. a 90. let ukázal být tradiční, spíše chlapecky orientovaný čtrnáctideník ABC mladých techniků a přírodovědců. Časopis, jenž roli dominantní komiksové publikační platformy domácího dobrodružného komiksu sehrával již několik desetiletí, zpočátku prakticky bezešvé pokračoval v nastolených trendech, ani jemu se však nevyhnuly dílčí problémy, jež kolem konce roku 1992 postihly podstatnou část domácích periodik (rozpad distribuční sítě, navyšování cen, rozdělení federace).
ABC v ročníku 1989-90 zcela v duchu dřívějších let otiskovalo v čísle vždy po jedné straně paralelně několik komiksových seriálů osvědčených tvůrců z časopisecké redakce a jejího blízkého okruhu. Zadní strana byla dedikována seriálu Kapitán Karibského moře (s. Vlastislav Toman, k. Lubomír Hlavsa, č. 1-24/1989-90, 26x), námořnickému prequelu staršího cyklu Pán vlků, líčícímu cestu českého exulanta Jakuba Holého do Ameriky. Roli vnitřního cyklu převzal seriál o Bílé velrybě Divoký Dick (s. Rudolf Baudis, k. Jiří Petráček, č. 1-24/1989-90, 24x). Nejednalo se přitom o čistou adaptaci prózy Hermana Melvilla, přípisy u jednotlivých pokračování uváděly i další předlohy Jacquesa-Yvese Cousteaua, Vratislava Mazáka a „jiných znalců velryb“. V sudých číslech časopisu se pak komiks objevoval ještě potřetí: formou seriálu Létající parta (č. 2/1989-90 až 18/1990-91, 19x) tu totiž dlouholetý ábíčkovský scenárista Václav Šorel opět s Petráčkem coby výtvarníkem líčili výrobu funkčního modelu větroně. Tento technicistně koncipovaný seriál doprovodila v následujícím, prvním ve svobodných poměrech koncipovaném ročníku (1990-91) dvojice rovněž Petráčkem kreslených adaptací žánrových literárních děl: sci-fi románu Čestmíra Vejdělka Návrat z ráje (s. RudolfBaudis, č. 1-24/1990-91, 24x) a letecké dobrodružné klasiky Williama Earla Johnse Biggles od velbloudích stíhaček (s. Václav Šorel, č. 11/1990-91 až 24/1991-92, 38x). ….

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 1991-92, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ABC   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ABC zde >>>