MLADÝ FILATELISTA – 7.ročník – 1973-74

Dnes archivované číslo časopisu MLADÝ FILATELISTA z roku 1974 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Štěpánek Š. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše:MLADÝ FILATELISTA • Vydává Federace československých filatelistů – komise mládeže Svazu českých filatelistů a Zvazu slovenských filatelistov. Řídí redakční rada. Vedoucí redaktor Ing. Vítězslav Houška. Adresa: 115 78 Praha 1, Hybernská 5; telefon 2123, linka 764. Vychází pětkrát ročně v měsících školního vyučování. Cena výtisku 1 Kčs. Roční předplatné 5 Kčs. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Tiskne Státní tiskárna, n. p., závod 2, Slezská 13, Praha 2″

Vzhledem k tomu, že se jednalo o časopis “federace československých filatelistů” a na vydávání se podílela komise pro mládež českých i slovenských filatelistů, byly otiskovány články v češtině i slovenštině.

Protože byl MLADÝ FILATELISTA zaměřený na mládež, nesměl chybět ani původní motivační komiks – o mladých filatelistech. Výpravné DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ (Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Forest a Michal Jareš) na straně 602 se o tomto komiksu zmiňují takto:

“Obrázkové seriály jako zatraktivnění svého povětšinou faktografického obsahu začal v první polovině 70. let, od svého šestého ročníku, zařazovat i časopis Mladý filatelista. Nejprve zkoušel sbírání známek tematizovat na klubáckém půdorysu v jednorázovém, úkolem pro čtenáře doplněném komentovaném příběhu Mladí filatelisté na vycházce (č. 4/1972- 73), na který v následujícím ročníku navázal již rozsáhlejší anonymní komiksový seriál [Péťa, Kája, Jana, Eva a strýček filatelista] (č. 1- 5/1972- 73, 5x). Skupinka dětí (bratranců a sestřenic) se v něm pod vedením zkušeného strýce snaží vybudovat sbírku známek, jejich snahu přitom doprovázejí různé, převážně humorné příhody. Poté se však pravidelnou součástí časopisu na řadu let stal volný cyklus [Z historie poštovnictví a filatelie] (č. 2/1974- 75 až 4/1990- 91, 72X 22), který autorsky připravovala Dana Stehlíková (u několika epizod byl jako autor námětu uveden Mojmír R. Ševčík). Jednotlivé epizody zpracovávaly rozmanité příhody spjaté s užíváním či sbíráním známek z různých historických období i geografických lokalit (od vzniku prvních poštovních služeb v 16. století, přes zavedení známek až po vykradení poštovního muzea v roce 1970) a měly vždy podobu výrazně rozvolněně koncipovaných i kresebné ztvárněných dvoustran, nezřídka doplněných i “poutající” titulní stranou se zahájením příběhu.”

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ FILATELISTA z roku 1974, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ FILATELISTA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÝ FILATELISTA zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *