Category Archives: 1973

SEDMIČKA PIONÝRŮ – 7.ročník – 1973-74 – chybějící číslo

Dnes archivované číslo časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1973-74 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Marekc. Veliký dík! Snad se brzy podaří někomu z návštěvníků tohoto webu digitalizovat i další chybějící čísla 7.ročníku : -)

V tiráži se píše: SEDMIČKA PIONÝRŮ ČTENÍ PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA 7 DNÍ. Týdeník pro chlapce a děvčata – Vydá­vá česká ústřední rada Pionýrské orga­nizace SSM v Mladé frontě — Ročník VII — Redakce 116 16 Praha 1, Staroměst­ské náměstí 17 — Šéfredaktor Jan Rys­ka — Zástupce šéfredaktora Radek Kubínek — Graficky upravuje Václav Ryti­na — Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5, S. M. Kirova 43 — Rozšiřuje PNS — Informace o před­ platném podává a objednávky přijímá každá pošta í doručovatel — Objednáv­ky do zahraničí vyřizuje PNS, ústřední expedice tisku, odděleni vývoz tisku,  Jindřišská 14. Praha 1 — Předplatné na čtvrt roku 13 Kčs. na půl roku 26 Kčs. celoroční 52 Kčs — Nevyžádané rukopi­sy, fotografie a kresby se nevracejí — Cena 1 Kčs — Toto číslo vyšlo v Praze 19. dubna 1974″

SEDMIČKA PIONÝRŮ nezapře, že je následovníkem PIONÝRSKÝCH NOVIN. Hned druhá a třetí strana byly ideologicky vhodně zaměřené – s logem PIONÝRSKÝMI ČINY DOKÁŽEME SVOU LÁSKU S SOCIALISTICKÉ VLASTI. Časopis přetiskovat například notové záznamy písní – například megahitu HEJ, LÁSKO, NEVÁHEJ! : -) Jejím interpretem byly PLAMENY soubor ÚV SSM, jejíž vznik inicioval ÚV Socialistického svazu mládeže v roce 1971.

Vyvažovat nezbytnou dávku dobové politické propagandy, se redakce snažila publikováním přijatelných zahraničních kreslených seriálů. O komiksu ALÍ BABA na stranách 184-185 ENCYKLOPEDIE KOMIKSU 2 V ČESKOSLOVENSKU 1946-1989 její autoři Josef Ládek a Robert Pavelka uvádí:

Klasický příběh z fondu Pohádel tisíce a jedné noci, které se dočkaly mnoha verzí a zpracování (vybrané z nich například převyprávěl i František Hrubín), byl rovněž mnobokrát adaptován a zaklínadlo otevírající jeskyni „Sezame, otevři se“ dokonce v jedné písni konkurovalo jinému kouzelnickému rčení Abracadabra. Z několika existujících komiksových verzí si Sedmička pionýrů vybrala stručnější adaptaci kubánského kreslíře a komiksového historika Dominga Garcíi Rodrígueze (1928-1996). Rodák z Havany se mohl proslavit obsáhlým dílem Enciclopédia de la historíeta, které však za svého života nevydal – zemřel krátce předtím, než měl redigovat italskou verzi publikace, jejíž autor Franco Fossati zesnul ve stejném roce jako Rodríguez.
Chudý, ale poctivý dřevař Alí Baba po smrti otce přebírá nuzný dům a šedivého osla, zatímco protřelý bratr Kásim (zpočátku chybně uváděn jako Casín) volí raději bohatou nevěstu. Alí Babu při kácení stromů překvapí skupina jezdců, schová se na strom a stane se svědkem otevření jejich tajné jeskynní skrýše. Dojde mu, že se jedná o zloděje, proto po jejich odjezdu do jeskyně vnikne a nabere si peněz, co unese. Neprozřetelně se však svěří s tajemstvím chamtivému bratrovi, jenž také zamíří za vidinou bohatství. Zaslepen mamonem zapomene zaklínadlo, lupiči ho chytnou a zabijí. Zároveň jejich náčelník pochopí, že to nebyl jediný člověk, který o lupu v jeskyni věděl, proto vyšle jednoho ze svých mužů, aby zjistil, kdo ve městě nápadně zbohatl. První past ale díky Alí Babově chytré služebné Hadžaře sklapne naprázdno. Náčelník tedy sám vyhledá dřevařův dům, své kumpány
skryje do velkých nádob a důvěřivého Alí Babu požádá o nocleh. Namluví mu, že v nádobách je olej na prodej, ale Hadžara náhodou objeví hrozbu a schované zloděje zneškodní vařící vodou. S náčelníkem se vypořádá sám Alí Baba a o poklad se raději rozdělí se všemi lidmi v městečku.
Pohádka odstartovala svou cestu k dětem v posledním čísle šestého ročníku a kdo ji dobře zná, musel si všimnout podstatného zestručnění děje. V Sedmičce navíc vypadl jeden díl, který měl být zařazen za druhé pokračování – výtvarník do čísla 2 omylem umístil čtvrté pokračování místo třetího a redakce už nechťěla dodatečnou opravou navyšovat zmatek. Miniseriál zabíral dvoustránkový čtvrtinový podval, loga byla na různých místech, dvakrát dokonce atypicky na protilehlé pravé stránce. Důvodem byla snaha redakce vybrat takový obrázek, do nějž by se jméno seriálu mohlo umístit. Každá epizoda měla své číslo, ale nikde nebyl uveden autor.
Komiks vyšel v časopise El Pionero na sklonku 60. let, u nás nebyl po vydání v Sedmičce pionýrů nikde reprízován.

Na pokračování vycházel v SEDMIČCE PIONÝRŮ román SEBASTIÁN MEZI LIDMI:

Na poslední stránce byl otisková komiks Dobrodružství Huckleberryho Finna. Vycházel od 46. čísla 6. ročníku do 9. čísla 7. ročníku. Podle klasického románu Marka Twaina jej nakresli Heriberto Maza. I o tomto komiksu podává v našich zemích nejlepší informace ENCYKLOPEDIE KOMIKSU 2 V ČESKOSLOVENSKU 1946-1989 (autoři Josef Ládek a Robert Pavelka), na stranách 182-183:

Mnohokrát adaptovaná, nesčetněkrát převyprávěná, poskytující inspiraci filmařům a dalším tvůrcům dětských příběhů – tak by se dala označit Dobrodružství Toma Sawyera a jeho souputníka Huckleberryho Finna. Autor Mark Twain (1835-1910) osudy Huckleberryho Finna navázal na Sawyerovy příhody, ovšem kniha od roku 1884, kdy byla vydána, neustále rozdmýchávala spory a kontroverze, které dokonce vedly k jejímu označení za dílo s „nevkusným tématem“.
V roce 1973 vznikl na Kubě z iniciativy Fidela Moralese Vegy zvláštní počin, komiksový magazín nazvaný ©Línea. Záměrem periodika, vydávaného čtyři roky, byla snaha informovat o skutečném významu komiksu vydávat příběhy domácích a zahraničních autorů. Jedním z prvních otištěných byla černobílá verze Twainova románu Dobrodružství Huckleberryho Finna, z níž vybral autor Maza jako stěžejní děj setkání Hucka a Jima s podvodníky „Králem“ a „Vévodou“.
Polosirotek Huckleberry Finn žije v pěstounském prostředí u vdovy Watsonové, protože otec se o něj nestará. Objeví se jenom proto, aby vdovu žádal o peníze za to, že smí Hucka vychovávat. Finn věčně opilého muže opouští a svůj útěk narafičí jako přepadení, při němž přišel o život. Na řece potkává otroka Jima, jenž uprchl od paní Watsonové, aby nebyl prodán na Jih. Plavbu na voru jim zkříží podivná dvojice Král a Vévoda, kteří se je snaží zapojit do svých podvodů. Lstí se chtějí zmocnit peněz po zemřelém Peteru Wilkesovi, vydávajíc se za jeho bratry, ale Finn rodinu ochrání prozrazením pravé identity dvojice. S Jimem se vracejí na vor, ale ten je zničen po srážce s parníkem. Kapitán jim umožní cestovat na palubě, ale Finn tu ke svému zděšení potkává opět Krále s Vévodou. Prchají s Jimem na pevninu a pokoušejí se skrýt v cirkusu Garmody, kde je podvodníci potřetí najdou a označí Jima za uprchlého otroka. Než dorazí šerif, Huck pomůže Jimovi utéci a poté zástupci spravedlnosti dokáže, že se ho Král pokoušel podplatit. Potom vyhledá Jima a opět prchají k řece. Na projíždějícím parníku je čeká překvapení, je na něm Tom Sawyer, který přiváží Jimovi poslední vůli zemřelé paní Watsonové, podle níž je zbaven otroctví.
Příběh, komponovaný jako Finnovo vyprávění, nabídla krátce po vydání kubánská agentura Prensa Latina Sedmičce pionýrů. Ta jej bez zásadních úprav začala otiskovat od 46. čísla (ročník 6). Komiks vycházel na zadní straně časopisu, sloupek na levém okraji obsahoval název seriálu s dalšími údaji o autorech a vydavateli. Jedínou úpravu provedla redakce s textovými boxy mezi obrázky, kde důsledně používala vysázený text. Díly byly číslovány, ale neměly svůj vlastní název. Komiks nebyl v žádném našem periodiku reprízován.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1973-74, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ zde >>>