Category Archives: 1974

SEDMIČKA PIONÝRŮ – 7.ročník – 1973-74

Dnes archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1973-74 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! Snad se brzy podaří někomu z návštěvníků tohoto webu digitalizovat chybějících 42 čísel 7.ročníku : -)

V tiráži dnes archivovaných čísel (konkrétně v 33. čísle) se píše: SEDMIČKA PIONÝRŮ ČTENÍ PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA 7 DNÍ. Týdeník pro chlapce a děvčata – Vydá­vá česká ústřední rada Pionýrské orga­nizace SSM v Mladé frontě — Ročník VII — Redakce 116 16 Praha 1, Staroměst­ské náměstí 17 — Šéfredaktor Jan Rys­ka — Zástupce šéfredaktora Radek Kubínek — Graficky upravuje Václav Ryti­na — Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5, S. M. Kirova 43 — Rozšiřuje PNS — Informace o před­ platném podává a objednávky přijímá každá pošta í doručovatel — Objednáv­ky do zahraničí vyřizuje PNS, ústřední expedice tisku, odděleni vývoz tisku,  Jindřišská 14. Praha 1 — Předplatné na čtvrt roku 13 Kčs. na půl roku 26 Kčs. celoroční 52 Kčs — Nevyžádané rukopi­sy, fotografie a kresby se nevracejí — Cena 1 Kčs — Toto číslo vyšlo v Praze 19. dubna 1974″

Wikipedie o časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ uvádí:

Sedmička byl populárně zaměřený dětský časopis vycházející v letech 1968 až 1992. Vznikla v květnu 1968 transformací Pionýrských novin. Od roku 1970 vycházela jako Sedmička pionýrů, v roce 1990 se vrátila k původnímu názvu. Byla určena pro věkovou skupinu 10 až 15 let, vycházela s týdenní periodicitou. Zaměřovala se na rozhovory s populárními herci, zpěváky a sportovci, zajímavosti ze světa a z kultury, povídky a zábavné čtení. Pravidelně přinášela texty písní včetně notového zápisu s akordovým doprovodem a oblíbené komiksy. Od roku 1976 otiskovala francouzský komiks Asterix.“

Jiří Ondrášek ve své bakalářské práci „Časopisy pro děti a mládež vletech 1988 a 2008. Ideologie a propaganda, reklama a marketing“ (2010) uvádí:
„Články v Sedmičce pionýrů jsou velmi různorodé a týkají se všeho, co čtenáře cílové věkové kategorie zajímalo, nebo spíše mělo zajímat. Jsou zde rovněž texty výchovné, články motivující k různým způsobům trávení volného času, k dobrým výsledkům ve škole, ve sportovních a jiných soutěžích a podobně. Značnou část obsahu tvoří texty, jejichž význam je evidentně ideologický.“

SEDMIČKA PIONÝRŮ nezapře, že je následovníkem PIONÝRSKÝCH NOVIN. Hned druhá a třetí strana byly ideologicky vhodně zaměřené (jakýsi “kaleidoskop” BYLI JSME PŘI TOM a 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PIONÝRSKÉ ORGANIZACE).

SEDMIČKA PIONÝRŮ pravidelně na poslední dvojstraně publikovala notový záznam s akordy a textem některé z písní, které její čtenáři zpravidla znali z tehdejšího rozhlasu a televize.

Na poslední straně časopisu vycházel komiks JEN POČKEJ!  Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš ve výpravné publikaci DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ na straně 715 píší:

“Spíše drobnějšími přetisky pak o sobě dával vědět i sovětský obrázkový seriál. Slovenský časopis Život tiskl v letech 1971 a 1972 celou řadu krátkých komentovaných cyklů, adaptujících zřejmě starší animované předlohy. Coby určitou dílčí přejímkovou tendenci lze pak v normalizačním Československu vnímat snahy o seriálové vytěžení oblíbených jinomediálních prací,? několikerého komiksového či parakomiksového převedení se tak dočkala především populární řada animovaných grotesek o vlku a zajícovi Jen počkej!. Ve slovenské části republiky věnoval jejich zápolení prostor časopis Život (v roce 1971 pod titulem Nešikovný vlk a smelý zajac, o rok později jako No počkaj!) a Svet socializmu (Vlk a zajac, 1977), v Čechách a na Moravě tiskly jejich příběhy Květy (1981) a Sedmička pionýrů (Jen počkej, zajíci!, původní práce Felixe Kamova, Arkadije Chajta a Alexandra Kurljandského zde adaptoval český kreslíř Václav Rytina.”

Ve 39. čísle komiks JEN POČKEJ! vystřídal TAJEMSTVÍ PYRAMIDY – desetistránkový kreslený seriál (od 39. do 48. čísla). Příběh nezdolných sovětských archeologů hledající v Egyptě hrobku faraóna Hirena, který ke stavbě své hrobky používal radioaktivní materiál. Scénář napsal podle románu Gleba Golubkova  Tibor Cs. Horváth a nakreslil Imrich Sebök. 4.6.2014 jsme celý příběh archivovali do naší KNIHOVNY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1973-74, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ zde >>>