Kompletní SKAUT-JUNÁK – 21.ročník – 1934-35

Dnes archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1934-35 byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“.

Tiráž časopisu obsahuje tuto informaci: SKAUT-JUNÁK. Řídí Redakční kruh. — Odpovědný redaktor Ant. B. Svojsík. — Redakce a administrace: Praha II., Vodičkova ulice číslo 6. – Palác „Skaut“. — Adresa dopisů: Praha, Hlavní pošta, schránka 571. — Telefon 30-110. — Roční předplatné Kč 20, pro nečleny Svazu Kč 25, jednotlivá čísla 2 Kč, pro nečleny Kč 2.50. — Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. …

I 21. ročník SKAUTA-JUNÁKA plně využíval možnosti na tehdejší dobu kvalitního tisku a 4 strany (20%) byly vyhrazeny kvalitním černobílým (barevně tónovaným) fotografiím. Na titulní straně jedna celostránková a zbývajících 3 stranách „obálky“ vždy cca 6-10 menších fotek, dokumentujících bohatou činnost skautských oddílů.

Na pokračování v časopise SKAUT-JUNÁK vycházel román TÁBOR V ÚDOLÍ MYŠÍHO ŘEVU. Napsali jej manželé Neumannovi. V roce 1936 vyšel knižně pod názvem ÚDOLÍ MYŠÍHO ŘEVU. Z databazeknih.cz cituji informaci o K. T. Neumannovi.  Karel Tomy Neumann (*1888  +1966)

Narodil se 9. listopadu 1888 ve mlýně Přemýšlení u Prahy. Vystudoval učitelský ústav a potom učil na Příbramsku, v Lučenci na Slovensku a v Praze na Žižkově. Ve třiceti letech musel pro značnou hluchotu opustit učitelskou službu. Přesto hrál výborně na housle a čelo, nějaký čas vedl pěvecký dětský soubor v Jedličkově ústavu. Po první světové válce až do třicátých let byl činný v Junáku jako vedoucí vlčat. S mládeží jezdíval na Podkarpatskou Rus a náklady na cestu hradil ze svých honorářů za ilustrace dětských knih. Byl malířem, karikaturistou, sochařem. Napsal několik úspěšných dětských knih: Údolí myšího řevu (spolu se svou ženou Ninou), Pohádky pro vlčata a několik dalších, které pro svou skautskou tématiku nesměly po roce 1948 vycházet. Do roku 1947 vycházely jeho práce pod původním jménem K.T. Neumann. V souvislosti s jeho vyšetřováním na gestapu za války a poválečných narážkách na jeho německé jméno mu byla v roce 1947 povolena změna jména na Neklan (jeho původní skautská přezdívka). Poslední knížečka, kterou vydala posmrtně v roce 1984 Lyra pragensis, se jmenuje CON UMORE a jsou to velice půvabné karikatury vášnivých hudebníků. Zemřel po autonehodě dne 8. března 1966.

V roce 1934 vyšla Jaroslavu Foglarovi – jinak též vůdci 2.oddílu Junáka v Praze – jeho první kniha PŘÍSTAV VOLÁ. Wikipedie o tomto období píše: “ …V té době stále působil jako úředník. V roce 1935 přesvědčil nakladatelství Melantrich o koncepci nového časopisu pro mládež, a tak v červnu téhož roku vyšlo nulté číslo časopisu MALÝ HLASATEL s odpovědným redaktorem dr. Břetislavem Mencákem. Název byl brzy změněn na MLADÝ HLASATEL. Foglar s časopisem začal spolupracovat jako externí redaktor. …“ Ale pro časopis SKAUT-JUNÁK píše pravidelně  články z činnosti své DVOJKY:

Časopis SKAUT-JUNÁK přinášel inspirativní články, které nacházely odezvu v mnoha skautských oddílech a družinách.

Francouzský skaut, malíř a kreslíř Pierre Joubert (*1910  +2002) publikoval v šestnácti letech své první kresby ve francouzském skautském časopise. Jeho kresby jsou srovnatelné s americkým „skautským“ umělcem Normanem Rockwellem. Pierre Joubert lustroval kalendáře, příručky a dobrodružné romány pro chlapce. Z francouzského časopisu převzal jeho kresby i český SKAUT-JUNÁK :

Poslední dvě stany SKAUTA-JUNÁKY byly naplněny menšími černobílými fotografiemi s popisky – jakousi mozaikou aktuálního dění ze skautských oddílů rozesetých po celé republice:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1934-35, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *