Kompletná NOVÁ MLÁDEŽ – 1.ročník – 1939

Číslo 31.ročníka tohto časopisu prestavil Dazul30.3.2017

Dnešnými publikovanými číslami by som chcel doplniť a tým aj uzavrieť jeho kompletný 1.ročník.

Ako sa už Dazul zmieňuje, vyšlo len 5 čísel, konkrétne však v štyroch výtlačkoch. Číslo 4 bolo vydané ako dvojčíslo 4-5.

Aj keď bol časopis vydávaný v temnom období našich dejín, predsa len bol venovaný mládeži a je súčasťou histórie Slovenska. Preto ho uverjňujeme na našom webe a všetky názory, ako aj príspevky k nemu, nie sú publikované za účelom akejkoľvek propagandy.

Naopak samotný časopis môžeme označiť ako propagandistický. Hlinkova mládež vznikla ako doplňujúca súčasť Hlinkovej gardy, polovojenskej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1938 – 1945. Po vzniku Slovenského štátu sa aktívne podieľala na perzekúciách Čechov, Rómov, Židov a demokraticky zmýšľajúcich Slovákov, neskôr aj na deportáciách židovského obyvateľstva.

Organizácia Hlinkova mládež začala hneď po je vzniku s publikačnou činnosťou. Zo začiatku to boli hlavne metodické príručky s informačným a výchovným obsahom, určeným pre jej vodcov. V apríly 1939 k tomu pribudol aj časopis pre orlov a junákov NOVÁ MLÁDEŽ, v septembri VĹČA pre deti z kategórie vĺčatá a od jesene 1940 časopis pre dievčatá SLOVENSKÁ DEVA.

Kompozíciu a smerovanie časopisu najlepšie vystihuje úvodník uverejnený v jeho prvom čísle: „NOVÁ MLÁDEŽ“ bude časopisom pre slovenskú mládež, ktorá je organizovaná v Hlinkovej mládeži, najmä pre orlov a junákov. Ale i vĺčatá budú „Novú mládež“ čítať, lebo len v nej sa budú môcť dočítať vecí a úprav, týkajúcich sa samej organizácie.

„Nová mládež“ bude prinášať mnoho dobrého a časového čítania pre slovenských chlapcov a junákov. Budú tu články literárne a zábavné, poučné a aktuálne. Všetko, čo len môže zaujímať mládež, bude naplňovať stĺpce časopisu. Prídu k slovu všetci, ktorí majú nejaký kladný vzťah k mládeži, najsamprv však sama mládež, nakoľko sa vie vyjadrovať slohové správne a má čo povedať svojim vrstovníkom. Bude miesto i pre literárne prvotinky, ale by sme si priali, aby sa viacej pozornosti venovalo próze ako básnictvu, viacej článkov technike ako mudrovaniu a filozofovaniu. Mládež má zaujať stanovisko k udalostiam a názorom, ale nesmie myslieť, že jej stanovisko je už i preto dobré, že je to stanovisko mladých. Najlepšie je však, keď sa mládež venuje tomu, čo je bližšie k jeho povolaniu (štúdium, remeslo, denná práca), ako k politike.

Vlasť, slovenský štát, naša kultúra, naše prírodné majetky, naša prítomnosť, budúcnosť a minulosť (v dejinách), toto je to, čo má slovenskú mládež zaujímať okrem praktického života.

Veľkú čiastku časopisu venujeme záležitostiam organizačným. Hlinková mládež musí byť elitnou organizáciou, kde musí panovať kázeň, služba a radosť. Organizačné úpravy, ktoré budú uverejňované v „Novej mládeži“, týkajú sa všetkých HaeMistov, – nielen veliteľov – a preto ich každý musí čítať. Len pomocou týchto budete informovaní už dopredu o pohybe HM.

V každom čísle chceme mať stĺpčeky pod najrozličnejšími heslami: Filatelia, – Turistika, – Knihy, – Vynálezy, – Cestovanie, – Letectvo, – Hygiena, – Časopisy, – Technika, – Hádanky, – Čo poviete k tomu? – Mozaika, – Dražba, – Ozvena dejín, – Čo sa stalo? – Obzor, – Filmová hliadka, – Akcia mladých, – Orli, – Junáci, – Vlčatá, – Hry, – Linoleorez, – S pozorovateľne, – Žijeme (Chýry), – Profily, – Hudba, – Divadlo, – Básne, – Listy, – Vojna, – Právny poradca, – Odkazy, – Listáreň, – Atletika, – Šport, – Rekordy, – Duchovný obzor, – Vzrast atď.

Ako vidno plánovaných rubrík bolo nespočetne, no reálne, teda aspoň v tomto ročníku 75% článkov bolo venovaných hlavne slovenskej histórii a vyzdvihovaní slovenského národného povedomia.

Ďalšie príspevky mali organizačný charakter obsahujúci stanovy, organizačné štruktúry, ale aj návrhy mládežníckych rovnošiat.

Samozrejme v časopise nechýbal priestor aj pre pesničky. Nie však ľudové, ale slovenské národovecké…

Samotnému skautingu tak, ako to bolo proklamované, bolo zatiaľ venované minimálne minimum.

Predposledná strana sa snažila vybočiť z uniformity a bola venovaná odlahčeniu detskej duše formou vtipov, nenáročných úloh a hádaniek.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1939, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *