Tri čísla časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91

Po nežnej revolúcii v roku 1989 došlo v Československu nie len k zmene politických, ale aj ekonomických pomerov. Táto situácia umožnila vznik a expanziu nových periodik a hlavne špecializovaných časopisov. Niektoré vydržali do dnes. Niektoré niekoľko rokov. No najviac bolo tých ktoré zanikli hneď v zárodku. Novela tlačového zákona z roku 1990 otvorila dvere súkromným osobám a organizáciám.

Takýmto bol aj Zväz skautov a skautiek na Slovensku. Povolenie na jeho činnosť bola vydaná MsŽP 28.12.1989. 11.1.1990 sa konala v Poprade prvá oficiálna schôdza. Okrem iných zjednocovacích a výchovných akcií, bola ustanovená aj redakčná rada časopisu SKAUT, ktorú viedol G.Legén. Členmi sa stali Straka, Dr. Gašpar, Ing. Jízdný, Lang, Horna, Šnajdár a Kaman.

Prvé číslo časopisu SKAUT vyšlo v apríly 1990. Časopis mal 12 strán, cena bola stanovená na 4 Kčs.

V tiráži sa uvádza: SKAUT – skautský informačný mesačník. Vydáva okresná rada Skauta v Košiciach. Vedúci redakčnej rady: RNDr. Gejza, členovia redakčnej rady: JUDr. Ján GAŠPAR, Juraj STRAKA, Ing. Miroslav JÍZDNÝ, František LANG, Bohuslav HORNA, Boris ŠNAJDAR. Grafická úprava: Bohumil KAMAN. Tlač: Východoslovenské tlačiarne, z. p., Košice. Rozširuje: Zväz skautov a skautiek na Slovensku © Okresná rada v Košiciach.

V úvodníku okresný vodca zväzu skautov a skautiek v Košiciach Bohuš HORNA – Kalex píše:

„Je to predovšetkým náš časopis, slovenský a bude vychádzať z tradície predvojnových skautských časopisov na Slovensku (napr.: Buď pripravený — Vatra), z českého časopisu Junák-Skaut, Junák, Junáci vpred atď. Pretože je pretrhnutá kontinuita aj v oblasti literatúry a tlače, nevyhneme sa tomu, aby sme určité metodické rubriky, ktoré v minulosti už boli zverejnené, neuverejnili znovu. Vo vydavateľskej praxi to nie je novinka. Veríme, že SKAUT sa stane vaším priateľom! Mal byť pôvodne vydávaný ako občasník, ale keď získa dostatok predplatiteľov a prispievateľov z celého Slovenska cestou okresných skautských vodcov, bude vychádzať okrem prázdninových mesiacov ako mesačník. Pretože veľa okolností nezávisí iba od nás, môžeme sľúbiť iba za seba: Hviezdy zapadli, slnko nemusí vyjsť, ale SKAUT vyjde!“

V roku 1992 bol jediným skautským časopisom vychádzajúcim na Slovensku. Ceny služieb aj materiálu však rastú a začínajú sa objavovať prvé finančné problémy spojené so zabezpečením jeho tlače. Začína vychádzať nepravidelne a nakoniec v jeho vynovenej verzii druhého ročníka v roku 1992 zaniká.

Časopis bol predovšetkým akousi príručkou pre novoobnovené skautské organizácie, oddiely, prípadne pre jednotlivcov, ktorým tento životný štýl učaroval. Roky bo skauting v pozadí, dokonca niekoľko krát zakázaný. Materiálov, článkov a návodov bolo málo. Prirodzene základom jeho obnovenia bolo úsilie zaplátať túto informačnú dieru a to informačným mesačníkom SKAUT.

Bohuš Horna napísal:

„Začalo to koncom minulého roku, keď sme sa zišli, oprášili staré rekvizity, knihy, časopisy, odznaky a fotografie. Bolo toho dosť, dosť pre nás, ktorí sme skauting poznali. Ale bude toho dosť pre tých, ktorí ešte len chcú skauting poznať?“

Časopis sa v prvom ročníku formoval tak po grafickej, ako aj po obsahovej stránke. Prvé čísla boli hlavne o zoznámení sa so skautingom a jeho históriou.

Alfou a omegou bol skautský zákonskautská hymna – to musel ovládať každý.

Ďalej obsahoval návody a postupy, ktoré patrili k základným vedomostiam a zručnostiam skautov.

Celý 1.ročník SKAUTA od čísla 2. sprevádzal kreslený seriál KNIHA DŽUNGLÍ. Jedná sa presne o ten istý komiks, čo sme spomínali v článku http://www.detske-casopisy.cz/kniha-dzungle-knihovnicka-komety-2-cislo-1991/ . Ide o námet z knihy britského spisovateľa Rudyarda Kiplinga z roku 1894 a 1895. Autorom slovenského textu/prekladu bol G.Legen.

Dazul v tomto článku vedie úvahu o tom či sa jedná o kresby Imre Seboka, alebo Attila Dargaya. SKAUT vyšiel o rok skôr, ako KNIHOVNIČKA KOMÉTY a ako autora kresieb uvádza A.Dargaya. Na webe som našiel ešte jednu verziu, ktorý potvrdzuje Dazulove tvrdenie. Je to originál v maďarčine.

Pre ilustráciu zobrazujem zhodné obrázky vo všetkých troch verziách.

SLOVENSKÁ VERZIA

ČESKÁ VERZIA

MAĎARSKÁ VERZIA

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT z rokov 1990-91, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu SKAUT – kliknutím na náhled strany:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *