Category Archives: 1987

Dve čísla časopisu KAMARÁT z 19.ročníka

Tento ročník začíname dvomi číslami ktoré nám zaslal Nell1967. Ďakujeme krásne!

Je to novootvorený ročník a tak ako vždy začnem najskôr jeho tirážou:

KAMARÁT – nositeľ novinárskej ceny Ľudovíta Štúra, časopis pre starších pionierov. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo Vydavateľstve Smena. Adresa redakcie: Pražská 11. 812 84 Bratislava Telefón : 472 18 Šéfredaktorka: Anna Hološková; Zástupkyňa šéfredaktorky: Dominika Macháčová; Grafická úprava: Pavol Moravčík a Ivan Hojný. Tlačia Východoslovenské tlačiarne, n. p.Košice. Rozširuje Poštová novinová služba. Objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS – Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6. 813 81 Bralislava. Počas školského roka vyjde 52 čísel. Cena jedného výtlačku 1 Kčs. Štvrťročné predplatné 13 Kčs. Neobjednané príspevky sa nevracajú.“

Tak ako po iné roky KAMARÁT zostal verný svojej štruktúre. Obsahoval nespočetné množstvo článkov, reportáží a návodov z rôznorodých oblastí. Všetko samozrejme bohato doplnené kresbami, maľbami, obrázkami a fotografiami.

Časopis ukončoval komiks KRAJINA OZVIEN. Dana Zacharová ho nakreslila na motívy románu Kláry JarunkovejBRAT MLČANLIVÉHO.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KAMARÁT z roku 1986-87, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KAMARÁT – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: Nell1967)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu KAMARÁT zde >>>