PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: VERONIKA

Další číslo časopisu VERONIKA – 2.ročník – 1969

Dnes archivované čísla časopisu VERONIKA z roku 1969 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Veliký dík!

Z tiráže časopisu dnes vyčteme: „Řídí a redigují Věra Adlová a Jana Škroblová, výtvarní redaktoři Luděk Vimr a Jaromír Zápal, grafický úpravce Václav Kabát …“

Časopis VERONIKA vydávalo nakladatelství Albatros. Rozsah časopisu byl 68 stran (téměř čtvercového formátu). VERONIKA stála 7 Kčs.

Ve SLOVNÍKU ČESKÉ LITERATURY lze o VERONICE dohledat informaci:

Sešitová a posléze knižní edice Veronika (1968–1972 sešitová edice, 22 sv., red. Věra Adlová, Jana Štroblová; 1972–1994 knižní edice, 94 sv., red. Alena Benešová, Zuzana Ceplová, Eva Dolejšová, Jitka Minaříková, Jarmila Rosíková, Kristián Suda, Tamara Sýkorová, Jan Petr Velkoborský aj.), pro kterou vytvořil logo Ivan Steiger, dokládala akceptování dívčího románu jako plnohodnotného žánru.“

V tiráži dnes archivovaného čísla jsou uvedeni všichni autoři:

Básník Jiří Pištora (*1932  +1970) po „osvobození“ vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 odešel se spisovatelem Karlem Michalem (Pavlem Buksou) do emigrace, ale vrátil se zpět. Díky němu se časopis MATEŘÍDOUŠKA dostal v říjnu 1969 otištěním básničky LAPKOVÉ „do problémů“ ( „Žije, žije ve stepi / jeden v suché olepi. / Druhý v láptich pod pařezem, / třeti v díře mezi bezem. / Ať si jsou, lam kde jsou. / Ať sem na nás / nelezou.“). Jiří Gruša to popisuje takto:

„… Osm veršů s titulem Lapkové. Osm řádek morgensternovské pregnance a pištorální ironie. Mateřídouška zmizela ze stánků během odpoledne. Lidé si Lapky opisovali a recitovali. Smáli se. Chodili po redakcích a sháněli básníkovu adresu. Časopis nešlo konfiskovat, ale vrátit autorovi odevzdaný rukopis bylo snadné…“

Jiří Pištora je i autorem ROZHOVORU VERONIKY S CHMELEM:

Hlavní obsahovou náplní VERONIKY číslo 3 v roce 1969, byla MALÁ LETNÍ ROMANCE Václava Čtvrtka (*1911  +1976 – původním jménem Václav Cafourek – příjmení si změnil v roce 1959), kterého většina  čtenářů znala jako autora pohádkových příběhů.

Druhým publikovaným příběhem, v dnes archivované VERONICE, byli STARCI NA CHMELU:

Zřejmě nejznámější český filmový muzikál STARCI NA CHMELU natočil Ladislav Rychman v roce 1964 podle námětu a scénáře Vratislava Blažka. Pět let po uvedení do kin, vyšlo ve VERONICE jeho literátní zpracování.

Dnes je Jára Cimrman neoficiálním „Největším Čechem“. Kdo si ale pamatuje na časy, kdy byl pár let po svém „stvoření“ presentován jako Jára da Cimrman?

Když komiks ve VERONICE, tak jiný! A skutečně – výrvarné pojetí dvojice Hanzlík x Kabát do VERONIKY 100% zapadá.

Na poslední straně VERONIKY musela být „klasika“ –  v roce 1969 i mladí lidé poslouchali W+V 🙂

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VERONIKA z roku 1969, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VERONIKA – kliknutím na náhled strany: