Category Archives: 1878

Premiéra časopisu – VČELKA 01.ročník (1878-79)

V premiére časopisu VČELKA pridávam do nášho archívu jeho kompletný 1.ročník. Nakoľko jeden titul s týmto názvom už máme, budeme ho v súbornom katalógu označovať VČELKA I.

VČELKA – Časopis pre školskú mládež, začal vychádzať od 10. októbra 1878. Redaktori a vydavatelia A. Sokolík a A. E. Timko, od čísla 1. roč. III (1881) zostal redaktorom len A. Sokolík. Vychádzal raz mesačne vo formáte 14 x 21 cm a tlačil ho Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Martine. Pre finančné ťažkosti sa v roku 1883 vydávanie časopisu zastavilo.

  • 1878/1879: I. roč. 15 čís. 240 str.
  • 1880: II. roč. 12 čís. 192 str.
  • 1881: III. roč. 12 čís. 192 str.
  • 1882: IV. roč. 12 čís. 192 str.
  • 1883: V. roč. 12 čís. 180 str.

O smerovaní časopisu redakcia napísala: „Úlohou „Včelky“ bude, sdelovať vám na príhodný pre vás spôsob známosti z každého oboru vedenia, ktorými um váš by sa vcľadil, srdce a myseľ šlachtily, rozum rástol. Z tej príčiny ona nielen o milej vlasti nasej a ju obývajúcom ľudu šíriť, bude známosti vaše, ale povedie vás rozličnými krajinami sveta a oboznamovať vás bude s jeho národami, týchto mravami a zvykami. Poučovať vás bude o matičke našej zemi a o všelikom stvorení na povrchu i vo vnútri zemskom; zblíži vám oblohu s nebeskými telesami, aby i na týchto poznávaly ste múdre riadenie božie a chválili Stvoriteľa v sláve jeho. „Včelka“ bude zkúmať s vami moc a tajnosť prírody; ona vám porozpráva o hospodárstve a priemysle; všetko to na primeraný a príjemný vám spôsob. Ale bude vás vystríhať aj pred poverou a bludom, ktoré sú veľmi škodné a hyzdia človeka. Uvádzaním dobrých a nasledovania hodných príkladov chrániť vás bude špatných nemravov, ako sú: neúcta, neposlušnosť, nesnášanlivosť, lenivosť atď. Na odmenu za vaše zmáhanie sa v dobrom poskytne vám prijemnú zábavu na neškodných hrách, na poučných rozprávkach, ktorými srdcia vaše šľachtiť sa budú; na hádankách, rátankách, krcslicach, ktoré ducha bystria a um cvičia. „Včelka“ bude chceť každému sa zavďačiť a tam doviesť, aby i väčšie i menšie z vás s radosťou očakávaly jej príchod.

Všetko to robiť bude „Včelka“ milé dietky, ku vášmu osohu, a žiada za to od vás len to, aby ste boly hodne pilné v čítaní a neustalé v dobrého si osvojovaní; potom budete poslušné ku rodičom i učiteľom, úctivé ku všetkým a rozumné vo všetkom. Budete Bohu i ľuďom milé dietky!“

Štruktúra časopisu bola pomerne jednoduchá. Obsahoval hlavne rozprávky, divadelné hry, bájky a básne. Doplnené obrázkami, ktoré im hlavne v začiatkoch dodávala redakcia „PŘÍTELE DÍTEK“ v Prahe.

Prinášal tiež rôznorodé poučné články zo sveta techniky, prírody a zemepisu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČELKA z roku 1878-79, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČELKA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: SNK)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VČELKA zde >>>