PÁN PŘICHÁZÍ – 01.ročník (1913-14)

Dnes archivovaná čísla časopisu PÁN PŘICHÁZÍ z let 1913-14 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Děkujeme!

V tiráži časopisu je uvedeno: PÁN PŘICHÁZÍ … Pořádá P. Em. Soukup, dominikán v Olomouci. Schváleno nejd. k. a. konsistoří v Olomouci dne 6./VIII. 1913. čí. 9927. Zodpovědný redaktor Fr. Dolanský v Olomouci.“

V záhlaví titulní strany je: „VYDÁVÁ MATICE CYRILLO-METH. V OLOMOUCI“. V zápatí je: „MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MLÁDEŽE, VĚNOVANÝ ÚCTĚ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI.“   Časopis vycházel v letech 1913-1941 jako měsíčník v rozsahu 12 stran.

Na poslední straně 1. čísla redakce vydává celostránkové prohlášení:

„Předkládáme tímto první číslo měsíčníku „PÁN PŘICHÁZÍ“. – Jak časovou potřebou jest toto dílo, dokazují jednak nadšené přípisy, jednak útoky nepřátel, jež se ozvaly hned po prvním provolání o časopisu.
Program náš jest:
Časopis jest věnován šíření úcty nejmocnějšího a nejdražšího tajemství víry, Nejsvětější Svátosti. Nechce býti hračkou ani sladkou prázdnotou, ale chce u naší mládeže pěstovati porozumění pro význam Spasitelovy přítomnosti mezi námi, chce srozumitelným a vážným slovem pomoci ve výchově náboženské. Jeho slova mají rozvésti a doplnili co jen stručně mohlo se podati ve škole.
Tím dán jest obsah těchto listů. — Poučné články eucharistické a estetické, vypravování ze života svátých a z náboženského žití křesťana. I o básnickou ozdobu jest postaráno: v redakčním stolku jsou vroucí eucharistické básně od předního z našich duchovních básníků; jsou jako stvořené pro dětskou duši, modlitbičky hodné učení nazpamět.
Časopis není dílem vypočítaným na výdělek. Osm až dvanácte tiskových stran velké osmerky za 2 haléře bez poštovného, 30 čísel poštou za osm korun ročně. Doufáme, že ideální toto dílo dojde plného porozumění a že ne ve stech, ale v desetitisících bude putovati po našich vlastech.
Objednávky vyřizuje: Sekretariát Matice Cyrillo- Methodějské v Olomouci, Dolní nám. čís. 17.
Pro úsporu na poštovném bylo by nejlépe, kdyby se vždy více odběratelů seskupilo a pod jednou adresou objednávali.
Sekretariát Matice C. M. Redakce.“

Mgr. Štefan Švec, Ph.D.  ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 449-451 uvádí k PÁNU PŘICHÁZÍ:

„… Olomoucký katolický časopis pro děti s vyhraněně náboženským obsahem. Vedl jej dominikán Maxmilián Soukup. V časopisu vycházely především drobné prózy a úvahy s náboženským obsahem a příběhy o dětech, které šíří víru mezi svými blízkými, případně dosahují svatosti (s názvy jako Dělej radost Pánu Ježíši či Strážný andělíček třídy). Vedle nich tiskl titul pohádky, beletrii a černobílé obrázky či tzv. „Příběhy strýce Všudybyla“, vše s výraznou náboženskou tendencí. Držel si standardní vizuální formu, jen velmi málo proměněnou během celých téměř třiceti let své existence. Časopis konkuroval jiným periodikům nízkou cenou.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání PÁN PŘICHÁZÍ v letech 1913-14, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PÁN PŘICHÁZÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PÁN PŘICHÁZÍ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *