MLADÝ OCHRANCA – príloha (OCHRANCA PRÍRODY A PAMIATOK)

PODTITUL:

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1967 – 1969

VYDAVATEL:

  • Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave-Hrad, ako metodický materiál pre mladých ochrancov prírody a pamiatok
01.ročník (1967)
02.ročník (1968)
PŘÍSPĚVKY: