PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: JAS

Premiéra slovenského časopisu JAS – 1.ročník – 1947-48

Dnes si po prvý krát predstavíme časopis katolíckej mládeže JAS. Časopis som dostal doslova ako dar k iným mládežníckym časopisom od milého pána zo Skalice. Ďakujeme!

Tých pár čísiel je vzácnejších o to viac, že len čo začal časopis vychádzať, dopadli na neho udalosti „Výťazného“ februára 1948 a už v decembri toho istého roku zanikol.

Paradoxne toto číslo vyšlo práve v mesiaci, ktorý znamenal nástup komunistickej totality a v decembri toho roku priniesol časopisu aj jeho zánik.

Z tiráže časopisu vyberáme: JAS, mesačník katolíckej mládeže. Vychádza každého 10. v mesiaci. Majiteľ a vydavateľ Apoštolská administratúra v Trnave v zastúpení Msgr. Dr. Ambrózom Lazíkom, apoštolským administrátorom a. n. Zodpovedný zástupca časopisu Jozef Čurný. Rediguje redakčný kruh. Redakcia a administrácia: Bratislava, Kapitulská 5. Tlačí Lev. úč. spol. Ružomberok. Cena čísla 5 Kčs, ročné predplatné 50 Kčs.

Časopis začal vychádzať od decembra 1947. Celkove vyšiel v dvoch ročníkoch a to 10 čísiel I.ročník 1947/485 čísiel II. ročník 1948/49. Výtlačok obsahoval 24 čiernobielych strán o rozmeroch 285 mm x 200 mm. Články a príspevky miestami doplňovali fotografie a skromné ilustrácie.

O smerovaní časopisu je zmienka v úvodníku tohto čísla „Zapustili sme korene“ :

 Nechceme robiť časopis literárny, a nesháňal sa po novostiach z celého sveta. Chceme robiť časopis študentský, v ktorom mládež, chystajúca sa pre povolanie vedúcich v živote, nájde odraz vlastnej problematiky a cesty, ako možno zo seba vybudovať osobnosti. Jas má byt spoľahlivým sprievodcom medzi krútňavami mladosti, vychovávať zdravú, pracujúcu inteligenciu, ktorá si bude vedomá svojej povinnosti voči sebe, že má žiť čistým životom už pre večné svoje blaho, voči spoločnosti, ktorá bude v každom blížnom vidieť Krista, a voči Bohu, ktorá bude dobre robiť z lásky k Nemu. To neznamená, že by sme literatúru vylučovali; v Jase pre rozlet musia mať miesta všetci študenti, ak len niečo vytvoria. Tým, ktorým niečo neuverejníme, odkazujeme, aby neochabovali a nezatrpkli. Život nie je údolie radovánok, ale boja, premáhania sa. Od nich čakáme nové veci.

Prevládajúcim percentom článkov boli samozrejme príspevky s náboženským motívom, točiace sa okolo Boha, Svätého písma a katolíckych akcií pre mládež.

Nezanedbateľnú časť tvorili príspevky zasielané priamo do jeho čitateľov. Časopis vytvoril priestor pre mladých a začínajúcich literátov, ktorým uverejňoval ich poviedky a básne.

Venoval sa článkom patriacim k všeobecnému povedomiu, vzdelaniu a prehľadu o svete, živote, umení, ako aj napríklad téme o hudbe.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JAS z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu JAS  – kliknutím na náhled strany: