CYKLISTA – 8.ročník – 1927

Dnes archivované číslo časopisu CYKLISTA z roku 1927 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval David S. Veliký dík!

V záhlaví  se uvádí:Odborný list pro zájmy sportu cyklistického. Předplatné celoročně 25 Kč, půlletně 13 Kč, jednotlivá čísla Kč 1.50 (i s pošt.) Za obsah článků, zpráv, dopisů a zaslán odpovídá pisatel. – Rukopisy se nevracejí. Ofic. orgán Čs. Ú. J. V. a žup v ní sdružených. Vychází pravidelně vždy 1. a 15. v měsíci. – Redakce a administrace v Karlíně, Vinohradská třída číslo 143. Telefon číslo 30.032. – Redaktor Parbus Jaroslav. Ročník VIII. V Praze, 1. prosince 1927.  číslo 22.”

K mému překvapení se mi podařilo dohledat, že časopis stejného názvu vycházel v roce 1896 už dvanáctým rokem jako “orgán české ústřední jednoty velocipedistů”. Dnes archivované číslo z roku 1927 tedy na časopis CYKLISTA, který začal vycházet v roce 1884 nenavazuje.

Časopis CYKLISTA v roce 1927 vycházel jako čtrnáctideník, černobíle, číslování stran bylo průběžné. Zhruba polovinu z dvacetistránkového čísla zabíraly reklamy.

S ufinancováním vydávání časopisu redakce CYKLISTY zápasila, stejně jako mnohé jiné časopisy: “… Všem příznivcům české cyklistiky, klubům i členům jednotlivcům ČsÚJV! Donuceni neutěšenými poměry finančními a povšechnou hospodářskou a finanční krisí, obracíme se v poslední chvíli na vás, se snažnou žádostí. Pomozte nám udržeti další vydávání našeho časopisu »Cyklista«! Neočekávanými ztrátami a jednak nezaplacením předplatného atd. vznikly velké pohledávky, čímž ohrožena další existence našeho časopisu. Prosíme vás všechny, kteří máte zájem by časopis nadále vydáván byl, přispějte hřivnou na tiskový fond »Cyklisty«, který je určen k hražení ztrát, …” 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu CYKLISTA z roku 1927, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu CYKLISTA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla CYKLISTA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *