ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU – 2.ročník – 1925

ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU2.ročník  z roku 1925 zajistil a pro archiv upravil Damro.

Státní nakladatelství v Praze tento odborný časopis vydávalo v letech 1924 – 1939. Šestnáctistránkový časopis vycházel 10x ročně – v měsících, kdy se chodilo do školy.

Tento časopis není klasickým dětským časopisem, ale časopisem pro pedagogy, kteří děti za první republiky zásadním způsobem formovali. Dětského světa se tedy výrazně dotýká a ukazuje jaké hodnoty se snažili učitelé v dětech pěstovat. Proto je ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU na webu archivován.

Už z čánků na titulních stranách lze velmi přesně odhadnout obsah časopisu, který vytvářeli v drtivé většině čeští i slovenští pedagogové a školní inspektoři. Psali návody jak například s prvňáčky probírat aby byli soucitní, názorně vysvětlit co je zbabělost, proč si T.G.Masarych zasluhuje úctu, vedli je k pomoci chudým, na praktických příkladech z praxe ukazovali jak léčit dětskou náchylnost ke krádeži. informovali o konkrétních obětavých lidech ….

Duší tohoto časopisu byl Prof. PhDr. Jan Uher (+1891  +1942), pedagog, psycholog, sociolog, profesor FF MU v Brně i předseda České obce sokolské. Významně se zasloužil o vztahy s pedagogickými institucemi v USA. V letech 1919–1922 byl zaměstnán jako osobní knihovník T. G. Masaryka. Na podzim roku 1939 byl zatčen Gestapem za účast v odbojové organizaci Obrana národa. V den, kdy se v Berlíně konal pohřeb R. Heydricha, byl odsouzen k trestu smrti a popraven v předvečer státního svátku Československé republiky. Duchovní, který jej doprovázel na popravu, tvrdil, že nepoznal tak statečného a se smrtí vyrovnaného člověka.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU– kliknutím na náhled strany:

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_01

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_02

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_03

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_04

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_05

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_06

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_07

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_08

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_09

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_10

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *