Category Archives: 1900

Jak se rýmuje Aréna s Pavoukem Nephila?

Když se v roce 1990 objevil na pultech další komiksový magazín, znalci zejména „ohníčkovských“ příběhů určitě zpozorněli. Hned úvodní ARÉNA, shodou okolností nesoucí stejný název jako celý časopis, jim mohla být značně povědomá. Když pak sledovali hlavní postavy; profesora Yersina, jeho vnučku Noriku, doktora Fayena, padouchy Merguleho a Bruno de Vaka; okamžitě přiřadili tento komiks k alarmujícímu Pavouku Nephilovi. Jenže…

Nejspíš leckdo oba příběhy položil vedle sebe a začal porovnávat. Zpočátku se zdálo, že Aréna bude pouze rozšířenou verzí Pavouka Nephily, ale po úvodní kalamitě v Zoo park Linné se dějová linka začala rozbíhat. Úplatný Mergule sice zneužil svého postavení u profesora Yersina, ale jeho důvody byly odlišné – nešlo už o vojenskou akci, nýbrž ryzí zvrácenou show v podobě soubojů zmutovaných zvířat. Bruno de Vak rovněž neměl s armádou nic společného, jeho záměrem bylo zlikvidovat místní baseballový klub Bajaja Big Boy a na jeho pozemku provozovat novodobé gladiátorské hry. Protože Yersin odmítl spolupracovat, museli na scénu nastoupit Fayen, Norika a její matka, uznávaná klavírní virtuózka. V Aréně jsme se dočkali celkem 47 barevných stran (v 1., 2. a 5. jich bylo otištěno devět, ve dvou zbývajících deset) – a tím také všechno skončilo. Dílo Ivo Pechara (*1938), jehož jméno čtenáři mohli nalézt u původního Pavouka, ve spojení s Janem Pištěkem (*1961), synem pana Theodora Pištěka, tvůrčího otce „ohníčkovského“ zmutovaného pavouka, zůstalo kvůli krachu magazínu Aréna nedokončeno. Zůstává otázkou, zda byl komiks připravován pro vydávání průběžně, nebo jestli má svou finální podobu. V tomto směru je určitě třeba ještě propátrat některé zdroje a za sebe mohu slíbit, že určité kroky budou podniknuty.

Podařilo se zkontaktovat kreslíře Arény pana Jana Pištěka, jenž nám s nevšední ochotou poodhalil určité okolnosti. Společně s panem Pecharem měli v úmyslu vytvořit jakýsi volně navazující příběh a doplnit ho o různé odvíjející se příběhy jednotlivých postav – podle Janových vzpomínek měl pan Pechar velké množství dalších plánů, zčásti již připravených k publikování. Absence vydavatele magazínu Aréna však tuto snahu přerušila, ačkoliv se autor námětu ještě nějakou dobu snažil najít způsob, jak příběh znovu prosadit do tisku. Nakonec, jak známo, se reprízy dočkal pouze Pavouk Nephila ve Velké knize komiksů časopisu Ohníček (2002). Komiks Aréna se tak řadí ke zvláštní skupině nedokončených příběhů.

RoBertino