OHNÍČEK – 48.ročník – 1997

Dnes archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK z roku 1997 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Onuca a Jiří Z. Veliký dík!

V létě roku 1992 podalo nakladatelství Mladá fronta a.s. přihlášku ochranné známky OHNÍČEK (ochranná známka zapsána na konci roku 1994) pro nakladatelskou a vydavatelskou činnost včetně nového grafického ztvárnění = hlavička časopisu. Ochrannou známku má nakladatelství registrovanou dodnes.

V tiráži 48.ročníku OHNÍČKU je psáno: OHNÍČEK s přílohou TOJÁČEK -zábavný měsíčník. • Vydává Mladá fronta ve spolupráci s agenturou TOJA • Šéfredaktorka: Lenka Moštěková • Redakce: Lucie Kaletová • Graf. úprava: Lucie Seifertova • Inzerci zajišťuje redakce • Adresa redakce: Radlická 61, 150 02 Praha 5, tel.: 02/57 32 11 81 linka 171, fax: 32 09 97 • Repro: STUDIO STAP, s.r.o., tel.: 57 32 11 81 I. 140, 143 • Tiskne: Východočeská tiskárna, s.r.o. • Rozšiřuje PNS, a.s., a soukromí distributoři • Informace o předplatném podá obchodní odd. MF a všechny administrace PNS • Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. nov 5024/94 ze dne 3. 11. 94 • Nevyžádané rukopisy se nevracejí • C. reg. F 24 94 • Cena 24 Kč • @ Mladá fronta 1997″

Osobností OHNÍČKU“ byl i Jaroslav Foglar – viz celostránkový rozhovor:

Ačkoliv byl Spielbergův trhák JURSKÝ PARK natočen v roce 1993, zájem o praještěry nevyšuměl ani po čtyřech letech. Článek OŠKLIVÍ KRASAVCI – DINOSAUŘI připravila Lucie Kaletová. O své redaktorské práci pro časopisy mimo jiné prohlásila: „Srdeční záležitostí byl Ohníček, ten nám chválil i tehdejší prezident Václav Havel.“

Pravidelnou rubriku BRNKAČKA připravovala Lucka Kaletová – mimo jiné také textařka a zpěvačka (skupina Minehava, Josephine, …).

V Bakalářské práci Jiřího Semeckého „Časopis Ohníček: kvantitativní obsahová analýza vybraných pozornostních prvků časopisu v období 1950–2001“ na straně 88 je uvedeno, že „Poměrné plošné zastoupení textové složky ve zkoumaných vydáních dotčených ročníků časopisu“ u dnes archivovaného 48.ročníku je 16,4%. Méně měly jen ročníky 42 (15,1%) a poslední 51.ročník (12,1%).

OHNÍČEK publikoval i populární „testy“ typu JACÍ JSTE KAMARÁDI?

Jeden z nejslavnějších kreslených příběhů OHNÍČKU byl beze sporu OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY (vycházel v letech 1971–1986). Kreslený detektivní seriál pro děti PŘÍPADY DETEKTIVA OČKA byl inspirován „ŠTIKOU“. Připravoval jej Jiří Filípek a Jiří Hrdlička. Vycházel v OHNÍČKU od 12.čísla 47.ročníku (1996) až do 12.čísla 50.ročníku (1999). Celkem bylo v OHNÍČKU publikováno 32 stran.

Návody, plánky a vystřihovánky byly dříve doménou časopisu ABC, ale OHNÍČEK při hledání svého místa na trhu a oslovení co nejširší cílové skupiny svých dětských čtenářů, využíval i osvědčené „rubriky“ konkurenčních časopisů.

Poslední stránka OHNÍČKU patřila celostránkové fotografii známé osobnosti ze showbusinessu:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z roku 1997, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *