MALÝ ČTENÁŘ – 60.ročník – 1940-41

Poslední, 60.ročník MALÉHO ČTENÁŘE vycházel ve válečných letech 1940-41 jako čtrnáctideník. Dnes archivovaná čísla digitalizovala Věra D. Moc děkujeme!  V roce 1941 vyšlo pouze 38 čísel a vydávání časopisu bylo protektorátními úřady zastaveno. Ke kompletaci posledního ročníku MALÉHO ČTENÁŘE chybí ještě čísla 9-21 a 33, třeba některý z návštěvníků tohoto webu … : -)

V tiráži úplně posledního čísla MALÉHO ČTENÁŘE je uvedeno:MALÝ ČTENÁŘ, ročník 60., rok 1940-41. — Vychází týdně. Vydavatel nakladatelství Jos. R . Vilímek, komanditní společnost v Praze. Odpovědný redaktor F. HRUBÍN. Redakce a administrace v Praze I I . , Spálená ul. č. 13. — Tiskem Politiky v Praze. — Jednotlivá čísla 1K, Předplatné na čtvrt ročníku 10 K, na půl 20 K, na celý 40 K . — Užívání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt v Praze pod čís. 275.460-VII-1934. Dohlédací poštovní úřad Praha 25. — Každý přispěvatel ručí všemi právními důsledky za autorské právo příspěvků, textů i obrázků nabídnutých k otištěni. — Vyšlo v Praze dne 15. května 1941.”

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 359-361 mimo jiné  uvádí:

Jeden z nejslavnějších českých časopisů pro děti všech dob Malý čtenář začal vycházet v Pardubicích zpočátku jako regionální učitelský časopis, určený „školské mládeži českoslovanské pro poučení a zábavu“. Vedli a vydávali jej tři pedagogové, Josef Zelený, Karel Vognar a Gabriel Smetana. Od počátku ho koncipovali jako náročný časopis s přitažlivým obsahem, ve kterém tvořila významnou součást domácí, ale i překladová původní tvorba.
Cílem časopisu bylo vychovávat děti k četbě. Výprava a výtvarná koncepce časopisu byly však zpočátku velmi skromné. Časopis vycházel v malém formátu, prakticky bez ilustrací kromě závěrečné rubriky „Rozmanitosti“ s úlohami a hádankami.
V sedmém ročníku (1887/88) přebral časopis pražský nakladatelský dům J. R. Vilímka a situace se změnila. Malý čtenář se po této změně více otevřel dobovým módám a žánrům a dobrodružné beletrii, nakladatel Vilímek oslovil i zahraniční vydavatelské domy, přizpůsobil titul moderním společenským trendům a nakupoval i zahraniční obsah (včetně obrázkových příběhů). Přibyly a zkvalitnily se (především technicky) také původní ilustrace. Redakce rozšířila okruh spolupracovníků a změnila vedení, časopisu se ujal redaktor Vilímkova nakladatelství Jan Klecanda a po jeho odchodu v roce 1891 zkušený F. S. Procházka. Díky změně své koncepce časopis už během prvního ročníku proměny zvýšil náklad ze 2000 na cca 35 000 výtisků a na dlouhá desetiletí si zajistil pozoruhodnou čtenářskou oblibu až do začátku II. světové války. Tuto oblibu dosvědčuje i řada svědectví. Po převzetí J. R. Vilímkem se obsah časopisu přiklonil více k dobrodružným příběhům, stále si však držel vysokou úroveň beletrie a získal kvalitnější grafickou podobu. Redaktor František Serafínský Procházka pro časopis získal přispěvatele mezi svými přáteli, špičkami domácí literární scény realistické generace a vítal i příspěvky mladších autorů. Mezi ilustrátory časopisu se objevil i mladý Zdeněk Burian. …”

“Každý ročník tiskl jeden zábavný román na pokračování. MALÝ ČTENÁŘ obsahoval také naučné články a cestopisy, doprovázené fotografiemi.”

DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ (Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Forest a Michal Jareš) v oddílu 3.1.9 USTAVOVÁNÍ KLUBÁCKÉHO KOMIKSU na stranách 271-272 uvádí:

“Také dětské časopisy se ocitaly pod stále větším tlakem a postupně zanikaly. Mnohé z nich ale stačily objevit kouzlo dlouhých epických příběhů a některé zareagovaly i na úspěch Rychlých šípů otiskovaných v Mladém hlasateli.

Samotný Mladý hlasatel, jenž se mohl pochlubit silným vydavatelským zázemím a moderně vybavenou tiskárnou, ovšem nespoléhal jen na atraktivitu Foglarova a Fischerova projektu a kromě přetisků děl z Disneyho produkce publikoval též domácí humoristické cykly. ..

… K největším konkurentům dravého melantrišského týdeníku stále patřil Vilímkův Malý čtenář, který po komiksovém experimentu s Chundeláčkovými dobrodružstvími Reného Klapače rovněž přešel k barevně tištěným obrázkovým seriálům na zadní straně. Ve školním roce 1939-40 redakce dávala přednost jednostránkovým komentovaným pracím s humornými náměty. Jejich nejčastějším kreslířem byl Miloš Novák, objevily se však i příspěvky J. Jandy, Otakara Štembery nebo Františka Voborského; doprovodné verše (a většinou zřejmě i scénáře) obstarávali Jan J. Holub, Břetislav Mencák, Rudolf Voříšek a další.
Následující, poslední ročník Malého čtenáře přikročil k delším dobrodružným příběhům provázeným prozaickými komentáři. Jako první přišla na řadu adaptace klasického Verneova románu MAJÁK NA KONCI SVĚTA (č. 1-10/1940-41, 11x), kterou výtvarně
zpracoval František Freiwillig, jinak autor populární Novákovic neděle z melantrišského časopisu Ahoj. U dobrodružné látky ovšem zvolil zcela odlišnou stylizaci a místo groteskní linky nabídl mnohem expresivnější výtvarný projev kombinující perokresbu
s akvarelem. ..

… Následně začalo v Malém čtenáři vycházet kreslené zpracování novely norského spisovatele Bernta Lieho VOJTA PROKLOUZ (č. 23-33/1940- 41, 11x) v kresbě Miroslava Šaška. Adaptace příběhu pro mládež sepsaného na přelomu 19. a 20. století je zajímavá zejména kvůli svému kreslíři, který se později v exilu proslavil jako autor populárních autorských ilustrovaných knih – průvodců This is … ‘ Z historické ságy scenáristy Fulína a malíře Vincenta Hehla TAJUPLNÝ HOST (č. 33 – 38l1940- 41, 6x) pak zústalo pouhé torzo, neboť vydávání Malého čtenáře bylo 15. května 1941 ze dne na den zastaveno.”

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1940-41, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ zde >>>

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *