Téměř kompletní VPŘED – 1.ročník – 1945-46

Časopis VPŘED spolu se svým „předchůdcem“ MLADÝM HLASATELEM jsou mezi starými dětskými časopisy bezesporu legendou.

Proto bylo několik čísel 1.ročníku časopisu VPŘED bylo archivováno záhy po spuštění  dnešní podoby www.detske-casopisy.cz – například v článečku z 2.4.2014.

I když dnes přibyla většina chybějících čísel (a některé jsem pro k vůli lepšímu PDF souboru zařadil znovu), nepodařilo se zatím digitalizovat kompletně celý ročník – chybí ale už jen 6.číslo 1.ročníku časopisu VPŘED. Snad někdo z návštěvníků tohoto webu … :-)

O časopisu VPŘED bylo na tomto webu zveřejněno několik článečku, ale všech chybí rozsáhlejší citace Štefana Švece z jeho obsáhlé knihy ČESKY PSANÉ ČASOPISYPRO DĚTI (1850-1989) –  věnuje v ní časopisu VPŘED sedm stran (593-599).

„První číslo nového, poválečného dětského časopisu vyšlo 18. července 1945 černobíle, v téměř čtvercovém formátu, na výjimečně dobrém papíře a v nákladu 100 000 výtisků. Mladý redaktor Ota Šafránek se pokusil vybudovat kvalitní dětské periodikum s pestrým obsahem. Zavedl samostatnou stranu „Práce našich čtenářů„, rubriku „Sportovní vševěd„, zájmové rubriky, soutěž „Obrazy se vás ptají„, kreslený seriál Máček a Ráček, vlastní román na pokračování či rubriku „Dopisy z venkova“ o životě mimo město. Snaží se též založit čtenářské kluby pod názvem „Družba chlapců a děvčat„. Nepodařilo se mu však přes veškerou snahu (zavádění nových i převzatých rubrik, změna formátu na A4 a barevný tisk od 10. čísla atd.) vzbudit širší ohlas. Náklad časopisu postupně klesl o více než polovinu.

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_18_co_se_deje

Na počátku roku 1946 vydavatel nabídl vedení časopisu osvědčené dvojici Bureš – Foglar (od 18. čísla z 9. dubna 1946). Časopis poté plynule navázal na předválečného Mladého hlasatele. Jaroslav Foglar s Karlem Burešem obnovili kreslený seriál Rychlé šípy, spolupráci s osvědčenými autory, do časopisu opět přivedli Disneyův seriál Kačer Donald a další americké kreslené seriály (veršovaný doprovod k obrázkům zde psal např. František Listopad), a také nové komiksy české (např. seriál z divokého západu Pim a Red). Časopis opět zavedl rubriku „Sportovní škola„, do níž přispívaly legendy českého sportu, včetně opět Josefa Bicana, běžce Oty Jandery, Vladimíra Zábrodského, Rudolfa Štorkána, ba dokonce brankáře anglické Chelsea Toma Lawtona. Mezi rubriky časopisu patří naučná „Obrazová škola“, četba na pokračování, stránka věnovaná kultuře či „Film minulosti„. Časopis má i svůj esperantský oddíl. Recenzent časopisu Štěpnice, který Vpřed podroboval zdrcující kritice, přesto rozvrhu časopisu přiznal pestrou náplň: „Nelze upřít a nepoznat, že časopis dělají nápadití novináři. Stačí se podívat na osnovu každého čísla: Politická výchova, Dívám se ti do talíře, Létající modely, Janderova atletická škola, Chemická dílna, Z bobří hráze, Domácí dílna, Koutek české hádanky, samozřejmě povídky a romány na pokračování, informace o výročích, o současných světových i domácích událostech, seriál veselých obrázků, obyčejně s veršovaným doprovodem a seriál dobrodružno-poučno-veselo-narůzno-slepený Rychlé šípy na zadní straně obálky.“

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_18_foglarovy_ctenarske_kluby

Vpřed začal opět organizovat čtenářské kluby, a to téměř v totožné formě jako v Mladém hlasateli, jen s názvem Foglarovy čtenářské kluby (FČK). Nově je zaveden tzv. Odznak FČK. Jaroslav Foglar převádí kluby, které po válce zavedl i v časopisu Junák, do Vpředu. V roce 1948, kdy musel redakci nedobrovolně opustit, bylo registrovaných klubů téměř 13000, a to přesto, že dětské a mládežnické organizace na rozdíl od období protektorátu fungovaly, a kluby tedy nesloužily jako náhradní forma sdružování např. skautského.
,,Vpřed nebyl orientován ani protisocialisticky ani protikomunisticky, i on své čtenáře angažoval pro výstavbu nové republiky a zveřejňoval sovětské povídkáře. Ozřejmoval skautské a další příbuzné tradice, usměrňoval činnost chlapeckých a dívčích klubů. Na jeho stránkách měly velmi důležité místo dobrodružné, humoristické a naučné kreslené seriály (příloha Rychlé šípy, Kačer Donald), válečné, dobrodružné, skautské povídky a romány na pokračování.“ Mezi zmíněnými romány na pokračování byla např. i druhá část slavné Foglarovy románové trilogie o Rychlých šípech s názvem Stínadla se bouří. I tímto románem časopis navazoval na Mladého hlasatele, v němž vycházela v letech 1940-1941 část první, Záhada hlavolamu. Vpřed však Mladého hlasatele pouze nekopíroval, obsah se rozvíjel. Přírodovědné články ze života hmyzu psal Jan Obenberger, vycházely zde válečné příběhy, např. letců z bitvy o Británii (psal je kpt. Václav Robert Bozděch). Mezi mladými autory rubriky „Práce našich čtenářů“, již redigoval Stanislav Sohr, se objevují později známá jména jako J. Z. Novák, Ervín Hrych či Ludvík Souček.

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_38_devadesatka_pokracuje

Přes ostrou kritiku dobové odborné veřejnosti se Vpředu podařilo zakrátko vybudovat širokou čtenářskou základnu. Jeho náklad se zvýšil postupně na 200 000, a nakonec dokonce až na 250 000 výtisků. Předmětem kritiky (např. v časopisu Štěpnice) byl časopis zejména pro propagaci komiksu a zdánlivě bulvární obsah (byl řazen do prakticky stejné kategorie jako sešity populárních časopisových knihovniček Rodokaps či Večery pod lampou, dobově označované populárním termínem Morzakor (mor za korunu). Komiks se u pedagogů a teoretiků dětské literatury obecně netěšil dobré pověsti, obrázkové příběhy byly považovány za stereotypní, bulvární a nevýchovné. Kritika za jejich tištění se nevyhnula ani dalším časopisům, např. Junáku. Dalším zdrojem kritiky byla kvalita tisku (její špatný stav způsobila těžko ovladatelná moderní rotačka, zakoupená za války Foglarem). Časopis se stal terčem řady ataků, mezi něž patřily „útoky vypovězených pracovníků bývalé redakce, odsudky seriálu Rychlé šípy v tisku O. Hostáň), hovory s učiteli a žáky, které vedl Z. Vavřík ve školách o škodlivém vlivu časopisu Vpřed, kritika odpůrců J. Foglara (V. Stejskal ad.)“. Foglar se stal cílem kritických článků např. i v Kulturní politice E. F. Buriana a ocitl se mimo oficiálně tolerovanou literaturu. Oblíbenost časopisu je kritikům spíš přitěžující okolností než zdrojem chvály: „Omluvný argument, že se Rychlé šípy mládeži líbí, je pro každého pedagoga i psychologa (vyjma ovšem obchodníka) k smíchu – dětem se také líbí plivat po druhých, a přece jim to máma rázně zarazí.“ Redakce se snaží bránit např. zasíláním nadšených čtenářských dopisů do odborných periodik, tato snaha ale změnu pohledu nepřináší.

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_38_rychle_sipy

Po únoru 1948 hrozí časopisu zánik. Redakce se snaží přizpůsobit novým podmínkám, hrdinové komiksu Rychlé šípy jedou na kolektivní Stavbu mládeže, v čísle 39 z přelomu května a června 1948 vyzývá časopis čtenáře, aby podněcovali své rodiče k účasti ve volbách, v čísle 44 má Vpřed na titulní straně portrét nově zvoleného prezidenta Klementa Gottwalda. Přesto byl časopis nucen se sloučit s druhým největším mládežnickým časopisem Junák a od září 1948 vycházel pod spojeným názvem ]unáci, vpřed!. Šéfredaktorem nového časopisu je jmenován Svatopluk Hauser. Karel Bureš, aktivně podporující nový režim, se stává v novém periodiku odpovědným redaktorem, Jaroslav Foglar dostává od vedení vydavatelství výpověď.
Po sloučení Vpředu a]unáka nový týdeník ]unáci, vpřed! na Vpřed částečně navazoval. Kreslíř Jan Fischer, spoluautor komiksu Rychlé šípy, např. pro nový časopis začal během prvního ročníku kreslit podobný seriál se scénářem (zřejmě) Karla Bureše o skupině chlapců sdruživších se ve školní třídě (postupně nazvané „Jiskrovci“). Příhody Jiskrovců byly didaktické a v nové společenské situaci aktivistické (už ve třetím pokračování např. jejich hrdinové pomohli odhalit skrýš utajeného textilu nepoctivého obchodníka). Časopis byl tištěn celobarevně, jeho programem bylo od počátku pomáhat se sjednocením mládeže pod jednotnou hlavičku SČM. Čtenářské kluby se v časopisu změnily ve „Čtenářské kroužky“, jejichž hlavní náplní měla být – četba. Podobně jako vpředovské kluby byly v obsahu marginalizovány i oddíly Junáka: „Hlídka Junáckou stopou je od čísla lS přejmenována na Co dělat v oddílech a začíná příznačným nadpisem Sovětský pionýr – náš vzor. ….“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu VPŘED v letech 1945-46, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla VPŘED – kliknutím na náhled strany:

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_01

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_02

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_03

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_04

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_05

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_07

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_08

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_09

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_10

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_11

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_12

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_13

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_14

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_15

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_16

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_17

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_18

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_19

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_20

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_21

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_22

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_23

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_24

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_25

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_26

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_27

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_28

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_29

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_30

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_31

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_32

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_33

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_34

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_35

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_36

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_37

vpred_1-rocnik_1945-46_cislo_38

2 Responses to Téměř kompletní VPŘED – 1.ročník – 1945-46

  1. Jaroslav Holčák napsal:

    Dobrý den. Moc vás prosím nemůžete mě poslat ofocený list ze vpředu ročník 2 číslo 1 kde je 1.úsek soutěže po stopách Alvareze.Zjistil jsem že ho někdo asi vytrhl.Je mi již 74 let a nevím kde se mám obrátit. Já vím že je to asi velmi těžké a tak vás moc prosím. Děkuji za odpověď.velen1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *