Category Archives: 1946

JUNÁK – 29.ročník – 1946-47 kompletní!

Dnešní čísla časopisu JUNÁK pro www.detske-casopisy.cz upravil Petr S. ze souborů na skaut-junak.webnode.cz – děkujeme! Tímto je i na našem webu 29. ročník JUNÁKA kompletní!

Časopis vycházel ve formátu 27,5 x 18,5 cm. Ročník 29 byl s průběžným číslováním stran – s celkovým počtem 712 stran. V tiráži 26. čísla je uvedeno:JUNÁK”, týdeník junácké mládeže, číslo 26 Majitel a vydavatel: Junák, ústředí skautské výchovy. Redakce: PRAHA II, Štěpánská ulice číslo 61, telefon 285-69, Administrace: Praha II, Václavské náměstí 36, telefon číslo 214-51, Vedoucí redaktor: Jaroslav Novák. – Odpovědný redaktor: Jiří Lapáček – Jasan. V redakční radě Jarmil M. Burghauser a Josef Starec. Tiskne Melantrich a.s., Praha. – Používání novinového poštovného povoleno pod číslem IA-2872-0B, dohlédaci pošt. úřad Praha 25. Cena výtisku Kčs 2,60. Toto dvojčíslo vyšlo 27. 2. 1947.

Olga Bezděková – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ, strana 59-61:„Kreslené seriály v Junáku se záhy staly nedílnou součástí časopisu. Výjevy ze seriálů pronikly i na obálky a jejich tematika se odrážela i v redakčních článcích. Některé obálky kreslil proslulý Zdeněk Burian, ale i Miloš Novák, J. Černý-Klatovský aj . Porovnáme-li poměr stránek seriálů k celkovému obsahu časopisu, zjistíme, že například v Junáku tvořil seriál celkem 11,5 procenta stránkového rozsahu tří ročníků.

Vedoucím redaktorem se stal Jaroslav Novák, odpovědný redaktor Jiří Lapáček – Jasan. Od té doby vyšlo několik delších seriálů, uváděných vždy redakčním článkem, ve kterém byly čtenářům představovány hlavní postavy děje. První seriál Tajemství Žlutých skal (J. Starec, v. Řízek, 31 x) redakce představila tímto krátkým upozorněním: Tajemství Žlutých skal je název našeho nového seriálu, který bude vycházet do konce tohoto ročníku. Byli jsme radostně překvapeni pochvalnými slovy a dopisy, že je tu konečně souvislý příběh ze skutečného života. Pro příští ročník připravujeme další zajímavý seriál.

Dobrodružný chlapecký seriál Tajemství Žlutých skal (J. Starec, V. Řízek) se začal otiskovat od č.17 (březen 1946) na zadní straně obálky po odchodu Jaroslava Foglara a pokračoval i v dalším ročníku pod stejným názvem. Příběhy byly opatřeny dialogy v bublinkách, obrázky vyvedeny barevně. Dynamiku prázdninového dobrodružství skupiny chlapců můžeme vytušit z názvů jednotlivých pokračování. Záběr ze seriálu se dostal i na obálku jednoho čísla: na obrázku na pozadí Žlutých skal figuruje truhla, která v seriálu sehraje určitou roli.
Junácký oddíl, který i za války tajně pracoval, nyní stagnuje, neboť se jeho vedoucí odstěhoval do pohraničí. Vzruch do života oddílu přineslo prázdninové pozvání bývalého vedoucího do tajuplného tábořiště ve Žlutých skalách. Žluté skály jsou zvláštní pustý kraj. Náležel kdysi podivínskému německému šlechtici, který zde neznámo kde zemřel. Chlapcům se otevírá možnost prožít napínavé dobrodružství v neznámém prostředí. Letní pobyt vrcholí nálezem kostry podivínského majitele zámku. Události se vysvětlují, přichází konec léta a s ním i konec tábora.
Pokračování seriálu s týmiž hrdiny, nazvané pouze Družina Lišek za dobrodružstvím, vychází téměř do konce 2. poválečného ročníku (= 29. ročníku).

Na nový seriál upozorňuje obálka 18. čísla (leden 1947) slovy: Družina Lišek známá nám z právě ukončeného příběhu Tajemství Žlutých skal, slíbila si vzájemnou věrnost a její další příhody budete ode dneška sledovat na zadní straně našeho listu. V úvodu jsou charakterizovány jednotlivé osoby příběhu. Díky statečným a neohroženým chlapcům z družiny Lišek se podaří zachránit čest otce jednoho nového kamaráda a očistit ho od hanebného podezření. Seriál byl jistě zajímavý a napínavý, i když zpočátku značně nepřehledný. Nebylo jasné, kdo je kdo apod. Přestože děj nepostrádal napětí a hrdinové byli sympatičtí a zpestřili i osvěžili náplň časopisu, nevryli se hlouběji do čtenářova povědomí, nestali se součástí jejich života. Zkrátka seriál nedosáhl popularity Rychlých šípů.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu JUNÁK v letech  1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JUNÁK zde >>>