SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: MATEŘÍDOUŠKA

Další MATEŘÍDOUŠKA – 47.ročník – 1990-91

Dnes archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1990 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Miroslava B. Veliký dík! Jedno číslo 47.ročníku jsme archivovali v článečku z 18.3.2015 – to už ale vycházelo na jiném formátu než dnes archivované 3.číslo.

Z tiráže časopisu lze vyčíst: Mateřídouška – literární mesíčník pro nejmenší čtenáře. Vydává Mladá fronta. Šéfredaktorka Jiřina Černíková, redaktoři Jiří Černý a Magdalena Propperová, grafická úprava Jan Žbánek. Sekretariát Dagmar Merrellová. Redakční rada: Josef Brukner, PhDr Ladislav Dvorský. akad.mal. Olga Franzová, akad.mal. Miloslav Jágr, Dagmar Lhotová, František Nepil, Jiří Žáček. Časopis se prodával pořád ještě za 2 Kčs.

Traduje se, že MATEŘÍDOUŠKA se ve své době chlubila nákladem 340 tisíc výtisků. Ale to se týkalo dob, kdy ne úplně férové podmínky dělaly z jedné skupiny spisovatelů a básníků národní umělce a z druhé skupiny ty, kteří se v lepším případě, pokud vůbec mohli, realizovali v dětském časopise. I proto jsem přesvědčen o vysoké úrovni předrevolučních časopisů pro děti.

Je skvělé, že MATEŘÍDOUŠKA přežila tržní nápor konkurence nových časopisů polistopadových let.

Změnou politického režimu se mohly i časopise pro nejmenší publikovat příběhy biblickými tématy. V duchu legendárního Kalouskova cyklu OBRÁZKŮ Z DĚJIN …., vycházela i ve 47.ročníku MATEŘÍDOUŠKY podobně koncipovaná dvoustrana – BIBLICKÉ PŘÍBĚHY:

MATEŘÍDOUŠKA se snažila kultivovat nejmenší čtenáře i vkusnou ilustrací. Třeba tu od skvělého Miroslava Havlíčka (*1933), který byl především časopiseckým (později i knižním) ilustrátorem a grafikem většiny dětských časopisů (PIONÝR, OHNÍČEK, JUNÁK, PIONÝRSKÁ STEZKA, SEDMIČKA PIONÝRŮ, ABC, HLASATEL, …).

Pozdější šéfredaktorka MATEŘÍDOUŠKY Magdalena Propperová, připravovala s ilustrátorem Gabrielem Filcíkem stránku PRO CHYTRÉ HLAVY.

Komiks POZOR NA BATOLE připravili Jiří Šebánek a Jaroslav Pacovský, nakreslil jej Penčo Kunčev. Samotný příběh byl velmi stručně popsán na půl strany a další dvě a půl strany byly vyhrazeny kresbě.  Ta dost vybočuje z druhu ilustrací, na který jsme byli u MATEŘÍDOUŠKY zvyklí. Vydržel vycházet jen do 6.čísla.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Jedno číslo MATEŘÍDOUŠKY – 36.ročník – 1979-80

Dnešní číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Italocz. Veliké díky!

V tiráži časopisu lze číst: MATEŘÍDOUŠKA literární měsíčník pro nejmenší čtenáře, nositel vyznamenání Za vynikající práci a zlaté medaile ÚV SSM Za socialistickou výchovu. Vydává česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě. Šéfredaktor Eduard Vavruška, redaktoři Jiří Černý a Magdalena Propperová, grafická úprava Jan Žbánek. Redakční rada: Zdeněk Adla, PhDr. Jan Budík, akad. malířka Gabriela Dubská, zasl. umělec Miroslav Florian, František Nepil, Eva Slánská, PhDr. Karel Tupý.

Ve své Bakalářské práci ČASOPISY PRO DĚTI V OBDOBÍ TKZV. NORMALIZACE (2013) Alena Kubíková o MATEŘÍDOUŠCE píše:

MATEŘÍDOUŠKA je časopis určený pro děti předškolního věku a děti prvních a druhých tříd základních škol. První číslo Mateřídoušky vyšlo 19. prosince 1945. Vydávání inicioval František Hrubín.

Titul časopisu odkazuje k básni Kytice (1853) ze stejnojmenné sbírky Karla Jaromíra Erbena a básni Mateřídouška Jaroslava Seiferta. Ta byla otištěna v prvním čísle časopisu. Časopis Mateřídouška měl podtituly: Čtrnáctideník pro nejmenší čtenáře (1945-1950) a Časopis pro nejmenší čtenáře (1950-1989).

Časopis vycházel jako čtrnáctideník (1945-1953) s výjimkou prvního a druhého ročníku (téměř měsíční periodicita). V letech 1954-1989 byla Mateřídouška měsíčníkem. K nepravidelnosti vydávání došlo pouze v letech 1952-1953 a 1954-1955, kdy vyšlo v každém roce 16 čísel časopisu. Do roku 1955 vycházel časopis v návaznosti na školní rok, do roku 1962 na kalendářní rok a poté znovu až do roku 1989 v návaznosti na rok školní.

Mateřídouška byla vydávána různými vydavatelstvími. Prvním vydavatelem se stalo nakladatelství Práce (1945-1950), následovalo Státní nakladatelství dětské knihy (1950-1953) a Mladá fronta (1953-dodnes).

Prvními šéfredaktory Mateřídoušky byli Miloš Holas, František Hrubín a Břetislav Mencák (1945-1947). Poté se vedení ujal Miloš Holas (1947-1950) a Jaromír Míša Průša (1950-1952). Dalšími šéfredaktory Mateřídoušky byli postupně Jiří Václav Svoboda (1952-1962), Zdeněk Adla (1962-1969), Jiří Černý (1970-1971), Eduard Vavruška (1971-1980) a Eliška Knotová (1980-1989).

Nejčastějším žánrem v MATEŘÍDOUŠCE byla bezesporu pohádka, vždy výrazně ilustrátorsky doplněná dětem srozumitelnými obrázky. Zéměř v každém čísle byl příběh, který děti mohly spolu se svými rodiči „číst“ podle obrázků nahrazujících slova – „doplňovačky“.

Zpěv patří k přirozeným dětským projevům, proto se i MATEŘÍDOUŠKA snažila přinášet původní dětské písničky.

Ve 36.ročníku MATEŘÍDOUŠKY vycházel na pokračování příběh FÁNEK A VENDULKA (1979- 1981) Hany DoskočilovéPříběhy na pokračování pomáhaly redakci udržovat stálou čtenářskou obec a časopis umožňoval malému čtenáři prožít si zvědavost při čekání na další číslo.

V MATEŘÍDOUŠCE se objevovala i celá řada komiksů, hádanek, rébusů a encyklopedických textů. Leckdy zabarvenými pionýrsko-jiskrovským podtextem.

Dovolím si ještě citovat Annu Sekerákovou, která ve své knize PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY píše:

„Prózám na mytologické a biblické náměty Hany Doskočilové v rubrice Okénko moudré sovy napomáhají k přesunutí do lidské roviny sympatické postavy Gabriela Filcíka (knižně vyšla první série těchto próz pod názvem Diogenés v sudu a dalších dvacet známých příběhů z doby dávné a nejdávnější v roce 1985; další příběhy z této série mohly vyjít až v roce 1991 – pod názvem Damoklův meč a další známé příběhy z doby dávné a nejdávnéjší). Filcíkovy oblé tvary postav, pastelové barevné tóny a jemné přechody mezi nimi vytvářejí klidný a harmonický svět, který současně nepostrádá vtip.“

Součástí časopisu byly kromě básní, pohádek a povídek i komiksy, naučné oddíly, hádanky či doplňovačky.

Kreslený seriál byl ve 36.ročníku MATEŘÍDOUŠKY zastoupen PŘÍBĚHY JEŽKA FRANTIŠKA. Byl otiskován v letech 1976-1980. Neoficiální web ČTYŘLÍSTKU k tomuto komiksu uvádí:

„Poprvé se ježek František objevil v posledním díle kocoura Vavřince, ve kterém převzal štafetu mateřídouškovského kresleného seriálu na následující čtyři roky.
Každý ročník obsahuje jeden uzavřený příběh rozdělený do 12 pokračování. 4 ročníky přinesly tyto 4 příběhy: O ježkovi, který hledal déšť, O dvou ježcích a jednom kaštanu, O ježkovi, který kamarádil s medvědem a O ježkovi, který potkal klobouk. V každém čísle časopisu najdeme dvě strany. Na první je zopakováno jméno celého příběhu a číslo pokračování a není komiksová, ale psaná s ilustracemi. Na druhé straně je komiks, kterým příběh pokračuje. Celý příběh je tedy vyprávěn na střídačku jednu stranu textem, další stranu komiksem. V prvních 2 ročnících má navíc komiksová stránka vlastní název, v dalších 2 ročnících už ne.“

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 36.ročníku MATEŘÍDOUŠKY v letech 1979-80, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany: