MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: DIVOKÝ ZÁPAD

DIVOKÝ ZÁPAD – 2.ročník – 1940

Dnes archivovaná čísla časopisu DIVOKÝ ZÁPAD z roku 1940 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval František Br. Veliký dík za vyplnění mezery – tento titul dnes archivujeme prvně !

V tiráži DIVOKÉHO ZÁPADU č.33 je uvedeno: „Praze dne 9. března 1940. – Divoký západ – vychází dvakrát měsíčně v rozsahu nejméně 36 stran. Na skladě ve všech knihkupectvích, trafikách a novinových stáncích. Cena jednotlivého čísla K 1.40. Předplatné na 10 čísel K 14._. Majitel a vydavatel: Marie Ovesná. Redakce. administrace a expedice: Praha XII., Vyšehradská 28.  ….. Odpovědný redaktor Josef Evžen Ovesný. …“

Číslo 33 s románem JEZDCI NOCI je na příslušné straně v záhlaví uvedeno rámečkem s názvem románu, autorem i překladatelem a stylovou perokresbou. U čísla 61 už kresba chybí.

Kresbou je doplněna i reklama na vydaná i připravovaná čísla DIVOKÉHO ZÁPADU:

Kromě titulního románu vycházel na pokračování román podle filmu – doplněn fotografiemi:

I v čísle 61 byl autorem vyprávění podle amerického westernu V.Marušák:

Reklama v čísle 61 byla také na vydané čísla DIVOKÉHO ZÁPADU:

SVĚT RODOKAPSU – P.Janáček a M.Jareš (strana 197-198):

Divoký západ byl druhým sešitovým podnikem vydavatelství Marie Ovesné. Začal vycházet v lednu 1939 (předvánoční trh se stihnout nepodařilo). Bylo to tedy v době, kdy se první firemní edice Weekend na čas přesunula k vydavateli Bilinovi. S Weekendem měl Divoký západ společného odpovědného redaktora – Josefa Evžena Ovesného, podobnou vnější úpravu (tisk z hloubky, na obálce velké černobílé fotografie z filmových westernů). Ilustrace uvnitř sešitu se v Divokém západu objevovaly vzácně a zpravidla se omezovaly na jednoduše kreslené záhlaví titulního listu románu. Plán vydávat westerny v samostatné edici nebyl u Ovesných novinkou. Již v červenci 1937 se ve Weekendu ohlašoval týdeník Wild-West. Tehdy sice ještě nevznikl, posloužil však zřejmě za předobraz pozdějšímu Divokému západu. V něm pak do srpna 1941 vyšlo celkem 91 průběžně číslovaných románů; do ročníků nebyla edice členěna nikdy. Počínaje zářím 1940 byla některá starší čísla vydána ve stejné úpravě podruhé.

Rozsah svazku činil zprvu 36 stran (obálka paginována zvlášť), od DZ 89 o čtyři strany méně. Redakce a administrace sídlila na Vinohradech, ve Vyšehradské (později Pribinově, dnes Sarajevské) ulici 28. Tisk po celou dobu zajišťoval Orbis. Cena sešitu činila zprvu 1,40, od DZ 81 na základě vyhlášky nejvyššího cenového úřadu 1,70 korun (s konkurenčními edicemi soutěžily oba podniky Ovesných především cenou). Na titulním listě uváděná periodicita neodpovídala většinou skutečnosti. Nejprve byl Divoký západ označen jako měsíčník, od čísla 2 se měl stát čtrnáctideníkem. Data v tiráži však ukazují, že zpočátku vycházely sešity nepravidelně, od DZ 13 se nový sešit objevoval téměř každý týden, takže až od DZ 79, tedy od ledna 1941, vydavatelství ustálilo dvoutýdenní rytmus.

Na rozdíl od Weekendu, kde se redakce záměrně snažila o žánrovou pestrost, měl Divoký západ od počátku přinášet vyhradně romány uznávaných amerických spisovatelů westernové četby. Orientace na překladovou produkci se edice držela, avšak vedle známějších amerických autorů žánru (mj. Archie Joscelyn, Charles Horace Snow, Eli Colter, R. A. Bennet, William Patterson White) přinášela v hojné míře díla spisovatelů německých (Alfred W. P. Forster, A. J. Maly, Kurt Muller). Často se jednalo o příběhové série, spojené jedním hrdinou (Rim-Fire, Tom Webbs ). Oba stěžejní zahraniční zdroje, americký a německý, doplňovali jako třetí významný zdroj autoři čeští, vystupující vždy pod anglickými pseudonymy. Nejčastějším domácím spolupracovníkem Divokého západu se stal tehdejší student medicíny Jaroslav Danda. Vedle románů v edici často tiskl i své povídky.

Divoký západ se vyznačoval podobným redakčním a vydavatelským diletantismem jako Weekend, neustále se odchyloval od směle vyhlašovaného, leč nedodržovaného edičního plánu, sliboval doplňkové projekty, které se nikdy neuskutečnily. Seznamy připravených svazků edice sahaly až dvacet čísel dopředu (např. v DZ 41 byla edice rozplánována do DZ 62). Tyto plány však zjevně neodrážely skutečný stav redakční přípravy jednotlivých titulů. Příkladem vpravdě bezcílného putování určitého titulu edičním plánem se stali Jezdci bez cíle od Percy O’Connora. V DZ 29 byli naplánováni jako DZ 31, v DZ 31 jako DZ 35, v DZ 35 jako DZ 39, v DZ 39 jako DZ 48. Výhledový program otištěný v DZ 47 odsunul román až na DZ 64. Zde byl z edičního plánu na chvíli vyřazen, aby se v DZ 69 objevil jako proponovaný svazek DZ 94. Vzhledem k brzkému zastavení edice ovšem sešlo i z tohoto záměru a Jezdci bez cíle nevyšli nikdy.

K ohlášeným, ale neuskutečněným pobočným projektům Divokého západu patřil na prvním místě čtrnáctideník Napětí, zaměřená na dobrodružnou a detektivní četbu. Namísto této sešitové řady byla později na stránkách Divokého západu inzerována knižní edice téhož programu a názvu, vydávaná v nakladatelství Propaganda. Druhou pobočnou sérii se měl stát sešitový cyklus Bleskový Stone. Ten byl v DZ 85 představen včetně reprodukce obálky. Pravděpodobně však nezačal vycházet.

Divoký západ byl ukončen v létě 1941. V literatuře se uvádí, že zanikl z úředního rozhodnutí. Prostor pro zásah z vyšších míst existoval, byť ne větší než v případě jiných sešitových edic. Sbor pro posuzování tiskopisů ohrožujících mládež postupně zakázal rozšiřovat mezi mladistvými čtenáři pět svazků Divokého západu (79, 70, 3, 5, 8). Tím byl naplněn právní předpoklad, aby se mohlo uvažovat o zastavení edice jako celku. Příslušný úřední zásah však není doložen.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DIVOKÝ ZÁPAD z roku 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DIVOKÝ ZÁPAD  – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.