Zaujímavý nález – IMAK 04.ročník (1997) + bonus

Popri získavaní rôznej tlače zo slovenských detských časopisov niekedy narazím na to, o čom nemám ani len potuchy.

Predávajúci mi niekedy nechtiac, alebo s dobrým úmyslom pribalia aj to o čom si myslia, že to nemá žiadnu cenu. V tomto prípade to bolo podobne, no nepamätám si pri akej príležitosti.

Samozrejme ihneď som začal pátrať na internete o pôvode časopisu.

No ešte pred tým moje prvotné informácie z časopisu: IMAK – štvrťročník Ideálnej mládežníckej aktivity, vychádza podľa potreby. Vydáva: Tlačové centrum IMA v spolupráci so Zväzom telesne postihnutej mládeže Stránka na internete: www.changenet.sk/ima. Šéfredaktor: Mgr. Ivor Dian. Administratíva: Mira Drahošová. Redakčná rada: Andrej Králik, Miloš Králik, Mário Šimko, Jožo Körösi, Vladimíra Györffyová, Aurel Bitter. Foto: Martin Holeček. Jazyková úprava: Ivor Dian. Grafická úprava: Vladislav Stehule. Vydané v spolupráci s Národným Osvetovým Centrom Bratislava. Vychádza s finančnou podporou MŠ SR.“

Ako je zrejmé z tiráže štvrťročník vydávala IMA„V roku 1992 sa stretli nadšenci so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorí sa rozhodli, že vyplnia medzery v pravidelnom organizovaní voľného času mladých ľudí. Tak vznikla Ideálna Mládežnícka Aktivita ( ďalej len IMA ). IMA je nezávislé občianske združenie mladých ľudí bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a náboženského vyznania. 

IMA pôsobí na celom území SR, sídlom je Bratislava. IMA vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov a v súlade s Chartou ľudských práv, princípmi humanity a demokracie, Ústavou a zákonmi SR a v zahraničí. 

Cieľom IMA je pomôcť mládeži pri využívaní voľného času, viesť mládež k nekonzumnému spôsobu života. IMA chce prispievať k rozšíreniu kontaktov so zahraničnými partnermi s cieľom zvýšenia informovanosti mladých ľudí o formách života v ostatných demokratických krajinách.“ Zvyšok sa dočítate na www.ima.sk

IMAK vychádzal v rokoch 1994 – 2001. V roku 2002 nahradil tlačenú verziu internetový časopis IMA EX-PRESS, ktorý sa mi podarilo vypátrať a stiahnuť na INTERNET ARCHIVE. Vychádzal aj v tlačenej 500 ks verzii. Do kedy vychádzal? To sa mi nepodarilo zistiť. Stiahnuté čísla prikladám ako bonus.

Vo 20 stránkovom výtlačku ste sa dočítali dôležité informácie týkajúce sa zduženie IMA. Farebné foto sa nachádza iba na obale. Vo vnútri monochromatických stránok je čiernobiele.

Okrem zaujímavých reportáží z domova aj zo sveta, sa tu nájde priestor aj pre výchovné názory celebrít.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu IMAK z roku 1997, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu IMAK – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem; internet archive)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu IMAK zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *